A xpath_short függvény

SMALLINT értéket ad vissza egy XML-dokumentumból.

Szintaxis

xpath_short(xml, xpath)

Argumentumok

  • xml: AZ XML SZTRING-kifejezése.
  • xpath: Egy STRING-kifejezés, amely egy jól formázott XPath.

Válaszok

Az eredmény SMALLINT.

Az eredmény nulla, ha nem talál egyezést, vagy egyezést talál, de az érték nem numerikus.

A függvény hibát jelez, ha vagy xmlxpath helytelenül van formázva.

Példák

> SELECT xpath_int('<a><b>1</b><b>2</b></a>', 'sum(a/b)');
 3