FELHASZNÁLÓK MEGJELENÍTÉSE

Azokat a felhasználókat sorolja fel, akik megfelelnek egy opcionálisan megadott reguláriskifejezés-mintának. Ha nem ad meg mintát, a parancs felsorolja a rendszer összes felhasználóját.

Megjegyzés

A Databricks Runtime 8.3-as frissítésében érhető el a június 15-i karbantartási frissítésig.

Szintaxis

SHOW USERS [ LIKE pattern_expression ]

Paraméterek

 • pattern_expression

  Egy korlátozott mintakifejezés, amely az utasítás eredményeinek szűréséhez használható.

  • A karakter a minta elején és végén használatos, hogy egy karakterlánc * alsztringen egyező legyen.
  • A rendszer csak a minta végén használja a karaktert a felhasználónév * kezdetének megfelelőként.
  • A karakter több különböző mintázat | elválasztása, amelyek bármelyike megfelelhet.
  • A minta egyezése nem érzékeny.

Példák

-- Lists all users.
SHOW USERS;
+------------------+
|       name|
+------------------+
| user1@example.com|
| user2@example.com|
| user3@example.com|
+------------------+

-- Lists users with name containing with string pattern `SEr`
SHOW USERS LIKE '*SEr*';
+------------------+
|       name|
+------------------+
| user1@example.com|
| user2@example.com|
| user3@example.com|
+------------------+

-- Lists users with name containing `1` or `3`
SHOW USERS LIKE '*1*|*3*';
+------------------+
|       name|
+------------------+
| user1@example.com|
| user3@example.com|
+------------------+