coalescefüggvény (Databricks SQL)

Az első nem null értékű argumentumot adja vissza.

Szintaxis

coalesce(expr1 [, ...] )

Argumentumok

  • exprN: Bármely kifejezés, amely az összes exprN-hez egy legkevésbé gyakori típussal rendelkezik.

Válaszok

Az eredménytípus az argumentumok legkevésbé gyakori típusa.

Legalább egy argumentumnak kell lennie. A normál függvényekkel ellentétben, ahol a függvény iniratálása előtt az összes argumentum kiértékelése meg történik, a balról jobbra kiértékeli az argumentumokat, amíg nem talál nem coalesce null értéket. Ha az összes argumentum NULL , az eredmény NULL .

Példák

> SELECT coalesce(NULL, 1, NULL);
 1
>  SELECT coalesce(NULL, 5 / 0);
 Division by zero

> SELECT coalesce(2, 5 / 0);
 2