Databricks SQL azonosítók

Az azonosító egy objektum, például tábla, nézet, adatbázis/séma vagy oszlop azonosítására használt sztring. A Databricks SQL hagyományos azonosítókkal és tagolt azonosítókkal rendelkezik, amelyek a háttértűkben vannak elzárva. A normál és a tagolt azonosítók is nem érzékenyek.

Syntax

Normál azonosítók

{ letter | digit | '_' } [ ... ]

Tagolt azonosítók

`c [ ... ]`

Paraméterek

  • letter:Bármilyen betű A–Z vagy a–z között.
  • digit: Bármely szám 0 és 9 között.
  • c:A karakterkészlet bármely karaktere. Speciális karakterek (például ) ` escape-karakterként való használatra `.` használható.

Példák

-- This CREATE TABLE fails because of the illegal identifier name a.b
CREATE TABLE test (a.b int);
no viable alternative at input 'CREATE TABLE test (a.'(line 1, pos 20)

-- This CREATE TABLE works
CREATE TABLE test (`a.b` int);

-- This CREATE TABLE fails because the special character ` is not escaped
CREATE TABLE test1 (`a`b` int);
no viable alternative at input 'CREATE TABLE test (`a`b`'(line 1, pos 23)

-- This CREATE TABLE works
CREATE TABLE test (`a``b` int);