Oktatóanyag: Egyéni szimulált eszköz létrehozásaTutorial: Create a custom simulated device

Ebben az oktatóanyagban a szimulációkban való használathoz létrehozhat egy egyéni szimulált eszközt az Eszközszimuláció használatával.In this tutorial, you use Device Simulation to create a custom simulated device for use in simulations. Az Eszközszimuláció megismeréséhez használhatja az egyik mellékelt szimulált mintaeszközt.To get started with Device Simulation, you can use one of the included sample simulated devices. Emellett egyéni szimulált eszközöket is létrehozhat a cikkben ismertetett módon.You can also create custom simulated devices as described in this article. További testreszabási lehetőségekért tekintse meg a speciális eszközmodell létrehozását ismertető cikket.For more customization options, see Create an advanced device model.

Az oktatóanyag során az alábbi lépéseket fogja végrehajtani:In this tutorial, you:

  • Szimulált eszközmodellek listájának megtekintéseView a list of your simulated device models
  • Egyéni szimulált eszköz létrehozásaCreate custom simulated device
  • Eszközmodell klónozásaClone a device model
  • Eszközmodellek törléseDelete a device model

Ha még nincs Azure-előfizetése, kezdés előtt hozzon létre egy ingyenes fiókot.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

ElőfeltételekPrerequisites

Az oktatóanyag követéséhez rendelkeznie kell az Eszközszimuláció egy üzembe helyezett példányával az Azure-előfizetésében.To follow this tutorial, you need a deployed instance of Device Simulation in your Azure subscription.

Ha még nem telepítette az eszköz-szimulációt, tekintse meg a következőt: eszköz-szimulációs telepítés a githubon.If you haven't deployed Device Simulation yet, see Device Simulation deployment on GitHub.

Eszközmodellek megtekintéseView your device models

A menüsávon válassza az Eszközmodellek gombot.Select Device models in the menu bar. Az Eszközmodellek lap felsorolja az Eszközszimuláció ezen példányában található összes elérhető eszközmodellt:The Device models page lists all the available device models in this instance of Device Simulation:

Eszközmodellek

Eszközmodell létrehozásaCreate a device model

Kattintson az + Eszközmodellek hozzáadása elemre a lap jobb felső sarkában:Click + Add Device Models in the top right corner of the page:

Eszközmodell hozzáadása

Ebben az oktatóanyagban létrehozhat egy szimulált hűtőt, amely hőmérséklet- és páratartalom-adatokat küld.In this tutorial, you create a simulated refrigerator that sends both temperature and humidity data.

Adja meg az alábbi adatokat az űrlapon:Fill out the form with the following information:

BeállításSetting ÉrtékValue
Eszközmodell neveDevice model name HűtőRefrigerator
Modell leírásaModel description Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőkkel rendelkező hűtőA refrigerator with temperature and humidity sensors
VerzióVersion 1,01.0

Megjegyzés

Az eszközmodell nevének egyedinek kell lennie.The device model name must be unique.

Kattintson az + Adatpont hozzáadása elemre a hőmérséklet- és páratartalom-adatpontok hozzáadásához az alábbi értékekkel:Click + Add data point to add data points for temperature and humidity with the following values:

AdatpontData Point ViselkedésBehavior Minimális értékMin Value Maximális értékMax Value EgységUnit
HőmérsékletTemperature VéletlenszerűRandom -50-50 100100 FF
PáratartalomHumidity VéletlenszerűRandom 00 100100 %

Kattintson a Mentés gombra az eszközmodell mentéséhez.Click Save to save the device model.

Eszközmodell létrehozása

A hűtő ezzel szerepel az eszközmodellek listájában.Your refrigerator is now included in the list of device models. Lehetséges, hogy a Tovább gombra kell kattintania, hogy egy másik lapra navigálva láthassa a hűtőt.You may need to click Next to go to another page to see your refrigerator.

Eszközmodell klónozásaClone a device model

Az eszközmodellek klónozásával létrehozhatja egy meglévő eszközmodell másolatát.Cloning a device model lets you create a copy of an existing device model. Ezután az igényeinek megfelelően szerkesztheti a másolatot.You can then edit the copy to meet your specific needs. A klónozással időt takaríthat meg, amikor hasonló eszközmodelleket kell létrehoznia.Cloning saves time when you need to create similar device models.

Egy eszközmodell klónozásához jelölje be a modell mellett található jelölőnégyzetet, majd kattintson a Klónozás gombra a műveletsávon:To clone a device model, check the box next to the model and then click Clone in the action bar:

Képernyőkép a kiválasztott modell és a klónozás gomb kiemeléséhez.

Eszközmodellek törléseDelete a device model

Bármelyik egyéni eszközmodellt törölheti.You can delete any custom device model. Egy eszközmodell törléséhez jelölje be a modell mellett található jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés gombra a műveletsávon:To delete a device model, check the box next to the model and then click Delete in the action bar:

Eszközmodell törlése

Következő lépésekNext steps

Ebben az oktatóanyagban megismerte, hogyan hozhat létre, klónozhat és törölhet egyéni eszközmodelleket.In this tutorial, you learned how to create, clone, and delete a custom device models. Az eszközmodellekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi útmutatót:To learn more about device models, see the following how-to article: