Élő adatfolyam továbbítása az Azure Media Services használatával és többféle sávszélességű adatfolyamok létrehozása a .NET használatával

media services embléma


Megjegyzés

Az oktatóanyag elvégzéséhez egy Azure-fiókra lesz szüksége. További információkért lásd: Ingyenes Azure-fiók létrehozása.

Áttekintés

Ez az oktatóanyag bemutatja, hogyan hozzon létre egy egyszeres sávszélességű élő streamet fogadó csatornát, amely többszörös sávszélességű streammé kódolja azt.

További elméleti információk a valós idejű kódolásra képes csatornákról: Élő adatfolyam továbbítása az Azure Media Services használatával, és többféle sávszélességű adatfolyamok létrehozása

Gyakori élő adatfolyam-továbbítási forgatókönyv

A következő lépések a gyakran használt élő adatfolyam-továbbítási alkalmazások létrehozásához elvégzendő feladatokat írják le.

Megjegyzés

Jelenleg az élő stream maximális javasolt időtartama 8 óra. Ha ennél tovább futó csatornára van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az amshelp@microsoft.com e-mail-címen.

 1. Csatlakoztasson a számítógéphez egy videokamerát. Indítson el és állítson be egy helyszíni valós idejű kódolót, amely képes egy egyféle sávszélességű kimeneti adatfolyam továbbítására a következő protokollok valamelyikével: RTMP vagy Smooth Streaming. További tájékoztatást az Azure Media Services RTMP Support and Live Encoders (Az Azure Media Services RTMP-támogatása és az élő kódolók) című cikk nyújt.

  Ezt a lépést a csatorna létrehozása után is elvégezheti.

 2. Hozzon létre és indítson el egy csatornát.

 3. Kérje le a Channel ingest URL (Csatorna betöltési URL-címe) értékét.

  Az élő kódoló a bemeneti URL-címet használva küldi el a streamet a csatornának.

 4. Kérje le a csatorna előnézeti URL-címét.

  Ezen az URL-címen győződhet meg róla, hogy a csatorna rendben megkapja-e az élő streamet.

 5. Hozzon létre egy adategységet.

 6. Ha azt szeretné, hogy az adategység a lejátszás során dinamikusan legyen titkosítva, tegye a következőket:

 7. Hozzon létre egy tartalomkulcsot.

 8. Konfigurálja a tartalomkulcs engedélyezési házirendjét.

 9. Konfigurálja az adategység továbbítási házirendjét (amelyet a dinamikus csomagolás és a dinamikus titkosítás használ).

 10. Hozzon létre egy programot, és állítsa be, hogy az az imént létrehozott adategységet használja.

 11. Tegye közzé a programhoz társított adategységet egy OnDemand-kereső létrehozásával.

  Megjegyzés

  Az AMS-fiók létrehozásakor a rendszer leállított állapotban adja hozzá a fiókhoz az alapértelmezett folyamatos átviteli végpontot. A tartalom-továbbításhoz használt streamvégpontnak Fut állapotban kell lennie.

 12. Amikor készen áll a streamelésre és az archiválásra, indítsa el a programot.

 13. Ha kívánja, a kódolólónak küldött jelzéssel hirdetést is elindíthat. A hirdetés a kimeneti adatfolyamba lesz beszúrva.

 14. Állítsa le a programot, ha szeretné megállítani az adatfolyam-továbbítást, és archiválni kívánja az eseményt.

 15. Törölje a programot (ha kívánja, törölje az objektumot is).

Ismertetett témák

Ez a cikk bemutatja, hogyan hajthat végre különböző műveleteket csatornákon és programokon a Media Services .NET SDK használatával. A műveletek között számos hosszú futású művelet található, így hosszú futású műveleteket felügyelő .NET API-kat használunk.

Ez a cikk bemutatja, hogyan végezze el a következőket:

 1. Csatorna létrehozása és elindítása. Hosszú futású API-k vannak használatban.
 2. A csatorna feldolgozó (bemeneti) végpontjának lekérése. Ezt a végpontot kell megadni az egyféle sávszélességű élő adatfolyamot küldő kódolónak.
 3. Az előnézeti végpont lekérése. Ez a végpont az adatfolyam előnézetéhez használatos.
 4. A tartalmakat tároló adategység létrehozása. Az adategység továbbítási házirendjeit szintén konfigurálni kell, ahogy az a példában is látható.
 5. Egy program létrehozása, és annak beállítása, hogy az a korábban létrehozott adategységet használja. A program elindítása. Hosszú futású API-k vannak használatban.
 6. Egy kereső létrehozása az adategységhez, hogy a tartalom közzétételre kerüljön és továbbítható legyen az ügyfelek részére.
 7. A befutók megjelenítése és elrejtése. A hirdetések elindítása és leállítása. Hosszú futású API-k vannak használatban.
 8. A csatornát és a hozzá kapcsolódó erőforrások tisztán tartása.

Előfeltételek

Az oktatóanyag elvégzésének a következők a feltételei.

 • Egy Azure-fiók. Ha nincs fiókja, néhány perc alatt létrehozhat egy ingyenes próbafiókot. További információkért lásd: Ingyenes Azure-fiók létrehozása. Jóváírásokat kap, amelyeket fizetős Azure-szolgáltatások kipróbálására használhat fel. Még ha a jóváírásokat el is használta, továbbra is megtarthatja a fiókot és használhatja az ingyenes szolgáltatásokat és lehetőségeket, mint például a Web Apps szolgáltatást az Azure App Service alatt.
 • Egy Media Services-fiók. A Media Services-fiók létrehozásával kapcsolatban lásd: Create Account (Fiók létrehozása).
 • Visual Studio 2010 SP1 (Professional, Premium, Ultimate vagy Express) vagy későbbi verzió.
 • A Media Services .NET SDK legalább 3.2.0.0 vagy újabb verziójával kell rendelkeznie.
 • Egy webkamera és egy egyszeres sávszélességű élő stream továbbítására alkalmas kódoló.

Megfontolandó szempontok

 • Jelenleg az élő stream maximális javasolt időtartama 8 óra. Ha ennél tovább futó csatornára van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az amshelp@microsoft.com e-mail-címen.
 • A különböző AMS-szabályzatok (például a Locator vagy a ContentKeyAuthorizationPolicy) esetében a korlát 1 000 000 szabályzat. Ha mindig ugyanazokat a napokat/hozzáférési engedélyeket használja (például olyan keresők szabályzatait, amelyek hosszú ideig érvényben maradnak, vagyis nem feltöltött szabályzatokat), a szabályzatazonosítónak is ugyanannak kell lennie. További információkért tekintse meg ezt a cikket.

Minta letöltése

Az ebben a cikkben leírt mintát innen töltheti le.

A .NET-keretrendszerhez készült Media Services SDK-val történő fejlesztés előkészítése

Állítsa be a fejlesztési környezetet, és töltse fel a app.config fájlt a következő témakörben leírtak szerint: Media Services fejlesztés a .net-tel.

Mintakód

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client;
using Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.DynamicEncryption;

namespace EncodeLiveStreamWithAmsClear
{
  class Program
  {
    private const string ChannelName = "channel001";
    private const string AssetName = "asset001";
    private const string ProgramName = "program001";

    // Read values from the App.config file.
    private static readonly string _AADTenantDomain =
      ConfigurationManager.AppSettings["AMSAADTenantDomain"];
    private static readonly string _RESTAPIEndpoint =
      ConfigurationManager.AppSettings["AMSRESTAPIEndpoint"];
    private static readonly string _AMSClientId =
      ConfigurationManager.AppSettings["AMSClientId"];
    private static readonly string _AMSClientSecret =
      ConfigurationManager.AppSettings["AMSClientSecret"];

    private static CloudMediaContext _context = null;

    static void Main(string[] args)
    {
      AzureAdTokenCredentials tokenCredentials =
        new AzureAdTokenCredentials(_AADTenantDomain,
          new AzureAdClientSymmetricKey(_AMSClientId, _AMSClientSecret),
          AzureEnvironments.AzureCloudEnvironment);

      var tokenProvider = new AzureAdTokenProvider(tokenCredentials);

      _context = new CloudMediaContext(new Uri(_RESTAPIEndpoint), tokenProvider);

      IChannel channel = CreateAndStartChannel();

      // The channel's input endpoint:
      string ingestUrl = channel.Input.Endpoints.FirstOrDefault().Url.ToString();

      Console.WriteLine("Intest URL: {0}", ingestUrl);


      // Use the previewEndpoint to preview and verify 
      // that the input from the encoder is actually reaching the Channel. 
      string previewEndpoint = channel.Preview.Endpoints.FirstOrDefault().Url.ToString();

      Console.WriteLine("Preview URL: {0}", previewEndpoint);

      // When Live Encoding is enabled, you can now get a preview of the live feed as it reaches the Channel. 
      // This can be a valuable tool to check whether your live feed is actually reaching the Channel. 
      // The thumbnail is exposed via the same end-point as the Channel Preview URL.
      string thumbnailUri = new UriBuilder
      {
        Scheme = Uri.UriSchemeHttps,
        Host = channel.Preview.Endpoints.FirstOrDefault().Url.Host,
        Path = "thumbnails/input.jpg"
      }.Uri.ToString();

      Console.WriteLine("Thumbain URL: {0}", thumbnailUri);

      // Once you previewed your stream and verified that it is flowing into your Channel, 
      // you can create an event by creating an Asset, Program, and Streaming Locator. 
      IAsset asset = CreateAndConfigureAsset();

      IProgram program = CreateAndStartProgram(channel, asset);

      ILocator locator = CreateLocatorForAsset(program.Asset, program.ArchiveWindowLength);

      // You can use slates and ads only if the channel type is Standard. 
      StartStopAdsSlates(channel);

      // Once you are done streaming, clean up your resources.
      Cleanup(channel);
    }

    public static IChannel CreateAndStartChannel()
    {
      var channelInput = CreateChannelInput();
      var channelPreview = CreateChannelPreview();
      var channelEncoding = CreateChannelEncoding();

      ChannelCreationOptions options = new ChannelCreationOptions
      {
        EncodingType = ChannelEncodingType.Standard,
        Name = ChannelName,
        Input = channelInput,
        Preview = channelPreview,
        Encoding = channelEncoding
      };

      Log("Creating channel");
      IOperation channelCreateOperation = _context.Channels.SendCreateOperation(options);
      string channelId = TrackOperation(channelCreateOperation, "Channel create");

      IChannel channel = _context.Channels.FirstOrDefault(c => c.Id == channelId);

      Log("Starting channel");
      var channelStartOperation = channel.SendStartOperation();
      TrackOperation(channelStartOperation, "Channel start");

      return channel;
    }

    /// <summary>
    /// Create channel input, used in channel creation options. 
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    private static ChannelInput CreateChannelInput()
    {
      // When creating a Channel, you can specify allowed IP addresses in one of the following formats: 
      // IpV4 address with 4 numbers
      // CIDR address range

      return new ChannelInput
      {
        StreamingProtocol = StreamingProtocol.FragmentedMP4,
        AccessControl = new ChannelAccessControl
        {
          IPAllowList = new List<IPRange>
          {
            new IPRange
            {
            Name = "TestChannelInput001",
            Address = IPAddress.Parse("0.0.0.0"),
            SubnetPrefixLength = 0
            }
          }
        }
      };
    }

    /// <summary>
    /// Create channel preview, used in channel creation options. 
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    private static ChannelPreview CreateChannelPreview()
    {
      // When creating a Channel, you can specify allowed IP addresses in one of the following formats: 
      // IpV4 address with 4 numbers
      // CIDR address range

      return new ChannelPreview
      {
        AccessControl = new ChannelAccessControl
        {
          IPAllowList = new List<IPRange>
        {
          new IPRange
          {
          Name = "TestChannelPreview001",
          Address = IPAddress.Parse("0.0.0.0"),
          SubnetPrefixLength = 0
          }
        }
        }
      };
    }

    /// <summary>
    /// Create channel encoding, used in channel creation options. 
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    private static ChannelEncoding CreateChannelEncoding()
    {
      return new ChannelEncoding
      {
        SystemPreset = "Default720p",
        IgnoreCea708ClosedCaptions = false,
        AdMarkerSource = AdMarkerSource.Api
      };
    }

    /// <summary>
    /// Create an asset and configure asset delivery policies.
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public static IAsset CreateAndConfigureAsset()
    {
      IAsset asset = _context.Assets.Create(AssetName, AssetCreationOptions.None);

      IAssetDeliveryPolicy policy =
      _context.AssetDeliveryPolicies.Create("Clear Policy",
      AssetDeliveryPolicyType.NoDynamicEncryption,
      AssetDeliveryProtocol.HLS | AssetDeliveryProtocol.SmoothStreaming | AssetDeliveryProtocol.Dash, null);

      asset.DeliveryPolicies.Add(policy);

      return asset;
    }

    /// <summary>
    /// Create a Program on the Channel. You can have multiple Programs that overlap or are sequential;
    /// however each Program must have a unique name within your Media Services account.
    /// </summary>
    /// <param name="channel"></param>
    /// <param name="asset"></param>
    /// <returns></returns>
    public static IProgram CreateAndStartProgram(IChannel channel, IAsset asset)
    {
      IProgram program = channel.Programs.Create(ProgramName, TimeSpan.FromHours(3), asset.Id);
      Log("Program created", program.Id);

      Log("Starting program");
      var programStartOperation = program.SendStartOperation();
      TrackOperation(programStartOperation, "Program start");

      return program;
    }

    /// <summary>
    /// Create locators in order to be able to publish and stream the video.
    /// </summary>
    /// <param name="asset"></param>
    /// <param name="ArchiveWindowLength"></param>
    /// <returns></returns>
    public static ILocator CreateLocatorForAsset(IAsset asset, TimeSpan ArchiveWindowLength)
    {
      // You cannot create a streaming locator using an AccessPolicy that includes write or delete permissions.      
      var locator = _context.Locators.CreateLocator
      (
        LocatorType.OnDemandOrigin,
        asset,
        _context.AccessPolicies.Create
        (
          "Live Stream Policy",
          ArchiveWindowLength,
          AccessPermissions.Read
        )
      );

      return locator;
    }

    /// <summary>
    /// Perform operations on slates.
    /// </summary>
    /// <param name="channel"></param>
    public static void StartStopAdsSlates(IChannel channel)
    {
      int cueId = new Random().Next(int.MaxValue);
      var path = Path.GetFullPath(Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, @"..\\..\\SlateJPG\\DefaultAzurePortalSlate.jpg"));

      Log("Creating asset");
      var slateAsset = _context.Assets.Create("Slate test asset " + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH-mm"), AssetCreationOptions.None);
      Log("Slate asset created", slateAsset.Id);

      Log("Uploading file");
      var assetFile = slateAsset.AssetFiles.Create("DefaultAzurePortalSlate.jpg");
      assetFile.Upload(path);
      assetFile.IsPrimary = true;
      assetFile.Update();

      Log("Showing slate");
      var showSlateOperation = channel.SendShowSlateOperation(TimeSpan.FromMinutes(1), slateAsset.Id);
      TrackOperation(showSlateOperation, "Show slate");

      Log("Hiding slate");
      var hideSlateOperation = channel.SendHideSlateOperation();
      TrackOperation(hideSlateOperation, "Hide slate");

      Log("Starting ad");
      var startAdOperation = channel.SendStartAdvertisementOperation(TimeSpan.FromMinutes(1), cueId, false);
      TrackOperation(startAdOperation, "Start ad");

      Log("Ending ad");
      var endAdOperation = channel.SendEndAdvertisementOperation(cueId);
      TrackOperation(endAdOperation, "End ad");

      Log("Deleting slate asset");
      slateAsset.Delete();
    }

    /// <summary>
    /// Clean up resources associated with the channel.
    /// </summary>
    /// <param name="channel"></param>
    public static void Cleanup(IChannel channel)
    {
      IAsset asset;
      if (channel != null)
      {
        foreach (var program in channel.Programs)
        {
          asset = _context.Assets.FirstOrDefault(se => se.Id == program.AssetId);

          Log("Stopping program");
          var programStopOperation = program.SendStopOperation();
          TrackOperation(programStopOperation, "Program stop");

          program.Delete();

          if (asset != null)
          {
            Log("Deleting locators");
            foreach (var l in asset.Locators)
              l.Delete();

            Log("Deleting asset");
            asset.Delete();
          }
        }

        Log("Stopping channel");
        var channelStopOperation = channel.SendStopOperation();
        TrackOperation(channelStopOperation, "Channel stop");

        Log("Deleting channel");
        var channelDeleteOperation = channel.SendDeleteOperation();
        TrackOperation(channelDeleteOperation, "Channel delete");
      }
    }

    /// <summary>
    /// Track long running operations.
    /// </summary>
    /// <param name="operation"></param>
    /// <param name="description"></param>
    /// <returns></returns>
    public static string TrackOperation(IOperation operation, string description)
    {
      string entityId = null;
      bool isCompleted = false;

      Log("starting to track ", null, operation.Id);
      while (isCompleted == false)
      {
        operation = _context.Operations.GetOperation(operation.Id);
        isCompleted = IsCompleted(operation, out entityId);
        System.Threading.Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(30));
      }
      // If we got here, the operation succeeded.
      Log(description + " in completed", operation.TargetEntityId, operation.Id);

      return entityId;
    }

    /// <summary> 
    /// Checks if the operation has been completed. 
    /// If the operation succeeded, the created entity Id is returned in the out parameter.
    /// </summary> 
    /// <param name="operationId">The operation Id.</param> 
    /// <param name="channel">
    /// If the operation succeeded, 
    /// the entity Id associated with the successful operation is returned in the out parameter.</param>
    /// <returns>Returns false if the operation is still in progress; otherwise, true.</returns> 
    private static bool IsCompleted(IOperation operation, out string entityId)
    {
      bool completed = false;

      entityId = null;

      switch (operation.State)
      {
        case OperationState.Failed:
          // Handle the failure. 
          // For example, throw an exception. 
          // Use the following information in the exception: operationId, operation.ErrorMessage.
          Log("operation failed", operation.TargetEntityId, operation.Id);
          break;
        case OperationState.Succeeded:
          completed = true;
          entityId = operation.TargetEntityId;
          break;
        case OperationState.InProgress:
          completed = false;
          Log("operation in progress", operation.TargetEntityId, operation.Id);
          break;
      }
      return completed;
    }

    private static void Log(string action, string entityId = null, string operationId = null)
    {
      Console.WriteLine(
      "{0,-21}{1,-51}{2,-51}{3,-51}",
      DateTime.Now.ToString("yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss"),
      action,
      entityId ?? string.Empty,
      operationId ?? string.Empty);
    }
  }
}

Következő lépés

Tekintse át a Media Services képzési terveket.

Media Services v3 (legújabb)

Tekintse meg Azure Media Services legújabb verzióját!

Media Services v2 (örökölt)

Visszajelzés küldése

A User Voice fórumon visszajelzést adhat az Azure Media Services szolgáltatásról, és javaslatokat tehet annak javítására. Közvetlenül be is léphet az alábbi kategóriák valamelyikébe: