Mi az az Operations Management Suite (OMS)?

A Microsoft Operations Management Suite (OMS) a Microsoft felhőalapú informatikai felügyeleti megoldása, amely segít a helyszíni és a felhőalapú infrastruktúra kezelésében és védelmében. Mivel az OMS felhőalapú szolgáltatás, gyorsan és az infrastruktúra-szolgáltatásokra fordított minimális mértékű befektetéssel üzembe helyezhető. Az új funkciók bevezetése automatikus, így csökkenthetők a folyamatos karbantartás és frissítés költségei.

Amellett, hogy az OMS önmagában is értékes szolgáltatásokat biztosít, integrálható a System Center összetevőivel, például a System Center Operations Manager termékkel, így a meglévő felügyeleti beruházások kiterjeszthetők a felhőre. A System Center és az OMS együttműködve teljes hibrid felügyeleti megoldást képes biztosítani.

A következőkben az OMS különböző felhasználási területeinek és az őket megvalósító szolgáltatásoknak a magas szintű leírását olvashatja. A különböző OMS-összetevők részletes dokumentációjának tanulmányozása előtt az OMS-architektúra vázlatán áttekintheti az egyes összetevők szerepét.

Betekintések és elemzés Betekintések és elemzés

A Log Analytics segít az operációs rendszerek és alkalmazások által generált napló- és teljesítményadatokat összegyűjteni, keresni, a köztük lévő összefüggéseket felderíteni, illetve az adatok alapján cselekedni. Ez lehetővé teszi, hogy az integrált keresés és az egyéni irányítópultok segítségével valós idejű üzemeltetési adatokhoz jusson, és azonnal elemezze a különböző számítási feladatokból és a kiszolgálókról származó rekordok millióit, függetlenül attól, hogy fizikailag hol helyezkednek el.

A Log Analytics egyszerűen kiegészíthető olyan megoldásokkal, amelyek meghatározzák a gyűjtendő adatokat, valamint az elemzés logikáját. A megoldások tartalmazhatnak olyan kiegészítő funkciókat, amelyek automatikusan, minimális konfigurációval, vagy akár konfiguráció nélkül is üzembe helyezhetők az ügynökökön. Az egyedi megoldások által biztosított elemzési eszközök mellett egyéni keresést is végezhet a teljes adatkészleten az adatok rendszerekkel és alkalmazásokkal fennálló összefüggéseinek feltárásához.

Automatizálás és vezérlés Automatizálás és vezérlés

Az Azure Automation az adminisztratív folyamatokat PowerShell-alapú, az Azure-felhőben futó runbookok segítségével automatizálja. A runbookok hozzáférhetnek minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely PowerShell használatával felügyelhető, így többek között a más felhőkben – például az Amazon Web Servicesben (AWS) – található erőforrásokhoz is. A runbookok futtathatók a helyi adatközpontban is, és kezelhetők velük a helyi erőforrások.

Az Azure Automation a PowerShell DSC használatával biztosít konfigurációkezelést. Létrehozhat és kezelhet az Azure szolgáltatásban üzemeltetett DSC-erőforrásokat, és alkalmazhatja őket a felhőbeli és a helyszíni rendszerekre a konfigurációjuk automatikus meghatározásához és kikényszerítéséhez.

Védelem és helyreállítás Védelem és vészhelyreállítás

Az Azure Backup védelmet biztosít az alkalmazásadatok számára, valamint évekig megőrzi őket minden tőkebefektetés nélkül és minimális működési költségek mellett. Képes biztonsági másolatot készíteni a fizikai és a virtuális Windows kiszolgálókról, valamint az olyan alkalmazások számítási feladatairól, mint az SQL Server és a SharePoint. A System Center Data Protection Manager (DPM) is használhatja arra, hogy a redundancia és a hosszú távú tárolás biztosítása érdekében a védett adatokat az Azure szolgáltatásba replikálja.

Az Azure Site Recovery a helyszíni Hyper-V virtuális gépek, VMware virtuális gépek és fizikai Windows/Linux kiszolgálók replikálásával, feladatátvételével és helyreállításával segít a vállalatnak az üzletmenet-folytonossági és vészhelyreállítási (BCDR) stratégia megvalósításában. A gépek replikálhatók egy másodlagos adatközpontba, illetve arra is van lehetőség, hogy a gépek Azure szolgáltatásba replikálása révén kiterjessze az adatközpontot. A Site Recovery is egyszerű feladatátvételt és helyreállítási lehetőségeket biztosít a számítási feladatok számára. Integrálható az olyan vészhelyreállítási mechanizmusokkal, mint például az SQL Server AlwaysOn, valamint helyreállítási terveket kínál a több számítógépen rétegzett számítási feladatok egyszerű feladatátvételéhez.

OMS Biztonság és megfelelőség Biztonság és megfelelőség

A biztonsági és megfelelőségi funkciók segítenek azonosítani, felmérni és mérsékelni az infrastruktúrát fenyegető biztonsági kockázatokat. Az OMS ide tartozó funkcióit a Log Analytics szolgáltatáson belüli különböző olyan megoldások valósítják meg, amelyek elemzik az ügynökrendszerekről származó naplóadatokat és konfigurációkat, így segítve Önt a számítási környezet folyamatos védelmében.

  • A biztonsági és auditálási megoldás a gyanús tevékenységek azonosítása érdekében összegyűjti és elemzi a felügyelt rendszerekről származó biztonsági eseményeket.
  • A kártevőirtó megoldás jelentést készít a felügyelt rendszereken használt, kártevőkkel szembeni védelem állapotáról.
  • A rendszerfrissítési megoldás elemzi a felügyelt rendszereken elérhető biztonsági és egyéb frissítéseket, így egyszerűen be tudja azonosítani, hogy mely rendszerek igénylik javítás telepítését.

Következő lépések