Előrejelzés

POST http://localhost:5000/v1/prediction

Szerezze be a javasolt következő műveletet egy exportált Bonsai-agyból.

Elérésiút-paraméterek

Nincsenek.

HTTP-válaszok

Válaszkód Válasz típusa Description
200 (OK) Releváns válaszobjektum POST a hívás sikeresen befejeződött
400 (Hibás kérés) Hibaüzenet A kérésben valami helytelenül van formázva
500 (belső hiba) Hibaüzenet Nem kezelt kivétel történt
503 (A szolgáltatás nem érhető el) Hibaüzenet Az erőforrás-korlátozások miatt az agy nem válaszolt

Objektum kérése

Bonsai az agy betanításához használt inkling fájl alapján testreszabja az alábbi JSON-sablont az exportálás során.

{
 'StateName1' : 'StateData1',
 'StateName2' : {
  'Subfield1': 'SubData1'
  'Subfield2': 'SubData2'
 },
 'StateName3' : 'StateData3',
 ...
 'StateNameN' : 'StateDataN',
}

Sablontokenek

Jogkivonat Description
StateName VÁLASZTHATÓ. Fogalom bemeneti változójának neve.

Fontos

Ha úgy dönt, hogy az állapotadatokat a megfelelő államnév mező nélkül adja meg, az értékeknek ugyanabban a sorrendben kell megjelenniük, mint a inkling fájlban.

Válaszobjektum

Bonsai az agy betanításához használt inkling fájl alapján testreszabja az alábbi JSON-sablont az exportálás során.

{
 'ActionName1' : 'Result1',
 'ActionName2' : 'Result2',
 'ActionName3' : {
  'Subfield1': 'SubResult1'
  'Subfield2': 'SubResult2'
 },
 ...
 'ActionNameN' : 'ResultN',
}

Sablontokenek

Jogkivonat Description
ActionName A koncepció kimeneti változójának neve.
Result A Bonsai-agy által a megfelelő műveletváltozóhoz visszaadott érték.

Példák

Tegyük fel, hogy a következő definíciók vannak a inkling fájlban:

inkling "2.0"

using Math
using Goal

# Pole and track constants
const TrackLength = 0.5
const MaxPoleAngle = (12 * Math.Pi) / 180

# State info from the simulator
type SimState {
 CartPosition: number,     # Position of cart in meters
 CartVelocity: number,     # Velocity of cart in meters/sec
 PoleAngle: number,      # Current angle of pole in radians
 PoleAngularVelocity: number, # Angular velocity of the pole in radians/sec
}

# Possible action results
type SimAction {
 # Amount of force in x direction to apply to the cart.
 Command: number<-1 .. 1>
}

# Define a concept graph with a single concept
graph (input: SimState): SimAction {
 concept BalancePole(input): SimAction {
  curriculum {
   source simulator (Action: SimAction): SimState {
    package "Cartpole"
   }

   # The objective of training is expressed as a goal with two
   # objectives: keep the pole from falling over and stay on the track
   goal (State: SimState) {
    avoid `Fall Over`:
     Math.Abs(State.pole_angle) in Goal.RangeAbove(MaxPoleAngle)
    avoid `Out Of Range`:
     Math.Abs(State.cart_position) in Goal.RangeAbove(TrackLength / 2)
   }
  }
 }
}
import requests
import json

# General variables
url = "http://localhost:5000"
predictionPath = "/v1/prediction"
headers = {
 "Content-Type": "application/json"
}

# Build the endpoint reference
endpoint = url + predictionPath

# Set the request variables
requestBody = {
 "CartPosition": 3,
 "CartVelocity": 1.5,
 "PoleAngle": 0.75,
 "PoleAngularVelocity": 0.1
}

# Send the POST request
response = requests.post(
      endpoint,
      data = json.dumps(requestBody),
      headers = headers
     )

# Extract the JSON response
prediction = response.json()

# Access the JSON result: full response object
print(prediction)

# Access the JSON result: specific field
print(prediction['Command'])