Memória alaphelyzetbe állítása

DELETE http://localhost:5000/v2/clients/{client-id}/

Törölje egy exportált Bonsai-agy állapot-állapotmemória-állapotát.

Elérésiút-paraméterek

client-id

Típus Minimális hossz Maximális hossz Használat
UTF-8 sztring 1 64 SZÜKSÉGES

Egy felhasználó által definiált sztring, amely egyedileg azonosítja az API-kérelmet igénylést igénylést elkért ügyfelet. Az ugyanattól az ügyféltől származó későbbi kérelmeknek ugyanazt az azonosító sztringet kell használniuk.

Fontos

Az ügyfél-címnek érvényes HTTP-sztringeknak kell lennie, amelyek a végponti URL-cím részeként is használhatók. Például az olyan speciális karaktereket, mint a és az eltoló karakterek, megfelelően URL-kódolásúnak kell lennie a következő / %2F formátumban: (a / esetén ) vagy %20 (szóközök esetén).

HTTP-válaszok

Válaszkód Válasz típusa Description
204 (Nincs tartalom) None DELETE a hívás sikeresen befejeződött
500 (belső hiba) Hibaüzenet Nem kezelt kivétel történt
503 (A szolgáltatás nem érhető el) Hibaüzenet Az erőforrás-korlátozások miatt az agy nem válaszolt

Kérés- és válaszobjektumok

Nincsenek. DELETE A végpontok nem fogadnak el kérésobjektumokat, és a végpont választ küld 204 (No Data) egy sikeres törlés esetén.

Példák

import requests

# General variables
url = "http://localhost:5000"
resetPath = "/v2/clients/{clientId}"

# Set a random UUID for the client.
# The same client ID will be used for every call
myClientId = str(uuid.uuid4())

# Build the endpoint reference
endpoint = url + predictPath.replace("{clientId}", myClientId)

# Send the DELETE request
response = requests.delete(endpoint)