brain version assessment start

Szintaxis és használat

bonsai brain version assessment start
 -b BRAIN_NAME      | --brain-name BRAIN_NAME
 -c CONCEPT_NAME     | --concept-name CONCEPT_NAME
 -f PATH_TO_CONFIG_FILE  | --file PATH_TO_CONFIG_FILE
 [-i NUMBER_OF_SIMULATORS | --instance-count NUMBER_OF_SIMULATORS ]
 [ --simulator-package-name SIMULATOR_PACKAGE_NAME ]
 [ -n ASSESSMENT_NAME   | --name ASSESSMENT_NAME ]
 [ --brain-version BRAIN_VERSION ]
 [ --display-name ASSESSMENT_DISPLAY_NAME ]
 [ -des ASSESSMENT_DESCRIPTION | --description ASSESSMENT_DESCRIPTION ]
 [ --episode-iteration-limit EPISODE_ITERATION_LIMIT ]
 [ --maximum-duration MAXIMUM_TIME_DURATION ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT    | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version assessment start -h | --help

Kezdje meg az adott agyverzió és -koncepció értékelését, és naplózd a szimulátor viselkedését.

Beállítások


-b BRAIN_NAME

--brain-name BRAIN_NAME

Kötelező, sztring.

A cél agy egyedi rendszernevét jelzi. A rendszernevek nem érzékenyek a kis- és nagybetűk között, és betűket, számokat és kötőjeleket tartalmazhatnak.

Például: --brain-name 'HiveMind'


-c CONCEPT_NAME

--concept-name CONCEPT_NAME

Kötelező, sztring.

A célként megadott agyi verzió inkling (Inkling for the target brain version) (Inkling for the target brain version) (Inkling for the target brain version ) (Inkling for the target brain version) (Ink

Például: --concept-name 'OptimizeHoney'


-f PATH_TO_CONFIG_FILE

--file PATH_TO_CONFIG_FILE

Kötelező, sztring.

Egy JSON-értékelési konfigurációs fájl (relatív vagy abszolút) elérési útja. A fájl tartalmaz egy verziószámot és néhány eseménykonfigurációt. Minden konfiguráció meghatározza a szimulátor kezdeti állapotát, amikor egy teszt-esemény fut.

Például: --file 'LOCAL/PATH/TO/CONFIGURATION/file.json'


--simulator-package-name SIMULATOR_PACKAGE_NAME

Nem kötelező, sztring.

Egy felügyelt szimulátorcsomag egyedi rendszernevét jelzi. A csomagnevek nem érzékenyek a kis- és nagybetűk között, és betűket, számokat és kötőjeleket tartalmazhatnak.

Például: --simulator-package-name 'Apiary-HVAC'


-i NUMBER_OF_SIMULATOR_INSTANCES

--instance-count NUMBER_OF_SIMULATOR_INSTANCES

Nem kötelező, egész szám.

Azt jelzi, hogy hány szimulátorpéldányt kell használni a szimulátorcsomag betanításkor. Felülbírálja a megcélzott szimulátorcsomag Bonsaihoz való hozzáadásakor megadott konfigurációs beállítást.

Például: --instance-count 16


--name ASSESSMENT_NAME

Nem kötelező, sztring.

Az értékelés egyedi nevét jelzi. Ha nincs megtéve név, a Bonsai automatikusan generál egy nevet. A felhasználóknak meg kell adniuk az értékelés nevét az értékelés frissítéséhez, leállításhoz, törléséhez vagy részleteinek megtekintésehez. Ha nem ad meg külön megjelenítendő nevet, akkor a Bonsai felhasználói felületén is a név lesz használva.

Például: --name 'HiveMindEdgeCases'


--brain-version BRAIN_VERSION

Nem kötelező, egész szám.

A cél agy kívánt verzióját jelzi. Az alapértelmezett érték a legújabb verzió.

Például: --brain-version 2


--display-name DISPLAY_NAME

Nem kötelező, sztring.

Az erőforrás felhasználóbarát nevét jelzi (agy, exportált agy, ML modell stb.). Bonsai a megjelenített nevet használja a felhasználói felületen és a CLI-kimenetben. A megjelenítendő neveknek nem kell egyedinek lennie. Ha nem ad meg megjelenítendő nevet, az agy neve lesz használva.

Például: --display-name 'The Hive Mind'


--description DESCRIPTION

--des DESCRIPTION

Nem kötelező, sztring.

Felhasználóbarát leírást ad az erőforrásról (agy, felmérés, szimulátor stb.), amely elmagyarázza annak célját.

Például: --description 'Main controller for apiary environment HVAC.'


--maximum-duration MAXIMUM_TIME_DURATION

Nem kötelező, sztring.

Az a maximális időtartam, amely alatt az értékelésnek futnia kell. Az alapértelmezett érték 24 óra. A maximálisan engedélyezett időtartam 7 nap. Az Időtartam formátuma , ahol a az idő mennyisége, a pedig {DURATION}{UNITS} nap ( ), óra ( ), vagy perc ( {DURATION} {UNITS} d h m ). Az alapértelmezett egység az óra.

Például: --maximum-duration '3d2h'


--episode-iteration-limit EPISODE_ITERATION_LIMIT

Nem kötelező, egész szám.

Az iterációk maximális száma értékelési eseményenként, alapértelmezés szerint 1000.

Például: --episode-iteration-limit 250


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

Nem kötelező, enumerált sztring.

Beállítja a Bonsai-kiszolgálótól kapott válaszok megjelenítési formátumát. Az alapértelmezett formátum a táblázatos. Az egyéb támogatott lehetőségeket alább olvashatja.

Jogkivonat Kimeneti formátum
json JSON

Például: --output json


--debug

Választható.

Részletes naplózási információk megjelenítése JSON-ban. Tartalmazza a cli-ről származó kérés és a Bonsai-kiszolgáló válaszának adatait.

Például: --debug


-h

--help

Választható.

Megjeleníti a parancssori súgót a parancshoz és a kilépéshez. A súgójelölő használata esetén nincs szükség a szükséges beállításokra.

Például: --help

Példák

Futtatassa az OptimizeHoney koncepció felmérését a HiveMind-agy legújabb verziójában:

$ bonsai brain version assessment start \
 --brain-name HiveMind         \
 --concept-name OptimizeHoney     \
 --file TestingEdgeCases.json     \
 --name TestingEdgeCases        \
 --simulator-package-name Apiary-HVAC \
 --instance-count 16
Started assessment TestingEdgeCases for brain HiveMind version 5.