brain version show

Szintaxis és használat

bonsai brain version show
 -n BRAIN_NAME   | --name BRAIN_NAME
 [ --version BRAIN_VERSION ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version show -h | --help

A megcélzott agy és verzió verziószámának megjelenítése.

Beállítások


-n BRAIN_NAME

--name BRAIN_NAME

Kötelező, sztring.

A cél agy egyedi rendszernevét jelzi. A rendszernevek nem érzékenyek a kis- és nagybetűk között, és betűket, számokat és kötőjeleket tartalmazhatnak.

Például: --name 'HiveMind'


--version BRAIN_VERSION

Megjegyzés

Másolási parancsokhoz a rendszer a megadott verziót másolja. Minden más parancs esetén a megadott verzió módosul.

Nem kötelező, egész szám.

A kívánt agy célverzióját jelzi. Az alapértelmezett érték a legújabb verzió.

Például: --version 2


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

Nem kötelező, enumerált sztring.

Beállítja a Bonsai-kiszolgálótól kapott válaszok megjelenítési formátumát. Az alapértelmezett formátum a táblázatos. Az egyéb támogatott lehetőségeket alább olvashatja.

Jogkivonat Kimeneti formátum
json JSON

Például: --output json


--debug

Választható.

Részletes naplózási információk megjelenítése JSON-ban. Tartalmazza a cli-ről származó kérés és a Bonsai-kiszolgáló válaszának adatait.

Például: --debug


-h

--help

Választható.

Megjeleníti a parancssori súgót a parancshoz és a kilépéshez. A súgójelölő használata esetén nincs szükség a szükséges beállításokra.

Például: --help

Példák

A HiveMind agy legújabb verziójának verzió részleteinek megjelenítése:

$ bonsai brain version show --name 'HiveMind'
Version: 5
Training State: Idle
Assessment State: Idle
Created on: 2020-06-04T19:35:15.7639557Z
Modified on: 2020-06-04T19:51:54.0341252Z

A HiveMind agy egy adott verziójának verziószám-részleteinek megjelenítése:

$ bonsai brain version show \
 --name 'HiveMind'     \
 --version 4
Version: 4
Training State: Idle
Assessment State: Idle
Created on: 2020-03-23T06:33:09.3103811Z
Modified on: 2020-06-04T07:52:21.1441359Z