brain version update

Szintaxis és használat

bonsai brain version update
 -n BRAIN_NAME   | --name BRAIN_NAME
 [ --version BRAIN_VERSION ]
 [ --notes VERSION_NOTES ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version update -h | --help

Frissítse az agyverzióhoz társított megjegyzéseket.

Beállítások


-n BRAIN_NAME

--name BRAIN_NAME

Kötelező, sztring.

A cél agy egyedi rendszernevét jelzi. A rendszernevek nem érzékenyek a kis- és nagybetűk között, és betűket, számokat és kötőjeleket tartalmazhatnak.

Például: --name 'HiveMind'


--version BRAIN_VERSION

Megjegyzés

Másolási parancsokhoz a rendszer a megadott verziót másolja. Minden más parancs esetén a megadott verzió módosul.

Nem kötelező, egész szám.

A kívánt agy célverzióját jelzi. Az alapértelmezett érték a legújabb verzió.

Például: --version 2


--notes VERSION_NOTES

Nem kötelező, sztring.

Felhasználói megjegyzéseket ad egy adott agyverzióról.

Például: --notes 'Tweaks concept to avoid temps over 95° F.'


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

Nem kötelező, enumerált sztring.

Beállítja a Bonsai-kiszolgálótól kapott válaszok megjelenítési formátumát. Az alapértelmezett formátum a táblázatos. Az egyéb támogatott lehetőségeket alább olvashatja.

Jogkivonat Kimeneti formátum
json JSON

Például: --output json


--debug

Választható.

Részletes naplózási információk megjelenítése JSON-ban. Tartalmazza a cli-ről származó kérés és a Bonsai-kiszolgáló válaszának adatait.

Például: --debug


-h

--help

Választható.

Megjeleníti a parancssori súgót a parancshoz és a kilépéshez. A súgójelölő használata esetén nincs szükség a szükséges beállításokra.

Például: --help

Példák

Frissítse a HiveMind agy legújabb verzióját néhány megjegyzéssel:

$ bonsai brain version update \
  --name 'HiveMind'     \
  --notes 'Tweaks concept to avoid temps over 95° F.'
Updated HiveMind version 1.