importedmodel show

Szintaxis és használat

bonsai importedmodel show
 -n ML_MODEL_NAME     | --name ML_MODEL_NAME
 [ --w WORKSPACE_ID    | --workspace-id WORKSPACE_ID ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT    | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai importedmodel show -h | --help

Új modell részleteinek megjelenítése Machine Learning a Bonsai-munkaterületen.

Beállítások


-n ML_MODEL_NAME

--name ML_MODEL_NAME

Kötelező, sztring.

A modell egyedi rendszernevét Machine Learning jelzi. A rendszernevek nem érzékenyek a kis- és nagybetűk között, és betűket, számokat és kötőjeleket tartalmazhatnak.

Például: --name HoneyHouse


-w WORKSPACE_ID

--workspace-id WORKSPACE_ID

Nem kötelező, hexxiális sztring.

Azt a Bonsai-munkaterületet jelöli, amely akkor használatos, amikor a CLI kommunikál a Bonsai-kiszolgálóval.

Például: --workspace-id 00000000-0000-0000-0000-000000000000


--no-wait

Választható.

Arra utasítja a Bonsai CLI-t, hogy ne várjon az aktuális műveletre (például importált modellfeltöltésre). Általában hosszú ideig futó parancsokkal használatos.

Például: --no-wait


--debug

Választható.

Részletes naplózási információk megjelenítése JSON-ban. Tartalmazza a cli-ről származó kérés és a Bonsai-kiszolgáló válaszának adatait.

Például: --debug


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

Nem kötelező, enumerált sztring.

Beállítja a Bonsai-kiszolgálótól kapott válaszok megjelenítési formátumát. Az alapértelmezett formátum a táblázatos. Az egyéb támogatott lehetőségeket alább olvashatja.

Jogkivonat Kimeneti formátum
json JSON

Például: --output json


-h

--help

Választható.

Megjeleníti a parancssori súgót a parancshoz és a kilépéshez. A súgójelölő használata esetén nincs szükség a szükséges beállításokra.

Például: --help

Példák

Alapszintű show parancs:

$ bonsai importedmodel show --name HoneyHouse
Name: HoneyHouse
Display Name: The Honey House
Description: Apiary model for tracking bee health
Created on: 2021-03-30T22:19:46.9554282Z
Modified on: 2021-03-31T20:15:26.0544683Z