A Box csatlakoztatása a Microsoft Cloud App Security szolgáltatáshozConnect Box to Microsoft Cloud App Security

Ez a szakasz a Cloud App Security szolgáltatásnak és meglévő Box-fiókjának összekötő API-k segítségével történő összekapcsolására vonatkozó útmutatást tartalmaz.This section provides instructions for connecting Cloud App Security to your existing Box account using the App Connector APIs.

A Box és a Cloud App Security összekapcsolásaHow to connect Box to Cloud App Security

Megjegyzés

Egy olyan fiókkal, amely nem egy rendszergazdai fiók telepítésével részletes útmutatást az API-teszt sikertelen, és nem teszi lehetővé a Cloud App Security vizsgálja meg az összes mezőben található fájlokat.Deploying with an account that is not an Admin account leads to a failure in the API test and does not allow Cloud App Security to scan all of the files in Box. Ha ezt el szeretné kerülni, használhat olyan társadminisztrátori fiókot is az üzembe helyezéshez, amelyben minden jogosultság engedélyezve van, de az API-teszt ebben az esetben is hibát fog jelezni, és nem lehet majd ellenőrizni azokat a Boxban lévő fájlokat, amelyeknek a tulajdonosa a többi adminisztrátor.If this is a problem for you, you can deploy with a Co-Admin that has all of the privileges checked, but the API test will continue to fail and files owned by other admins in Box will not be scanned.

 1. Ha korlátozza az alkalmazásengedélyekhez való hozzáférést, kövesse az alábbi lépéseket.If you restrict application permission access, follow this step. Egyéb esetben folytassa a 2. lépéssel.Otherwise, skip to step 2.

  • A mezőben felügyeleti konzolon kattintson a beállítások ikonra, majd üzleti beállítások vagy vállalati beállítások.In the Box Admin console, click the settings icon followed by Business settings or Enterprise settings.

   box üzleti beállításokbox business settings

  • Kattintson az Apps lapra.Click on the Apps tab.

   box alkalmazásokbox apps

  • Ha közzé nem tett alkalmazások van jelölve, a a kivételével szöveg mezőben adja meg a Cloud App Security sorozatszámot:If Unpublished Applications is selected, in the Except for text box, add the Cloud App Security app serial number:
   US1 adatközpont: nduj1o3yavu30dii7e03c3n7p49cj2qhUS1 data center: nduj1o3yavu30dii7e03c3n7p49cj2qh
   US2 adatközpont: w0ouf1apiii9z8o0r6kpr4nu1pvyec75US2 data center: w0ouf1apiii9z8o0r6kpr4nu1pvyec75
   EU1 adatközpont: me9cm6n7kr4mfz135yt0ab9f5k4ze8qpEU1 data center: me9cm6n7kr4mfz135yt0ab9f5k4ze8qp
   Ezután kattintson a Save (Mentés) gombra.Then click Save. Információk megtekintése, mely a Cloud App Security adatközpont-akkor csatlakozik, lásd: API jogkivonatok.For information on how to see which Cloud App Security data center you are connected to, see API tokens.

   box beállítások kivételbox settings except for

  Megjegyzés

  Ha Ön jelenleg Adallom-ügyfél, és a konzol URL-címe az Adallomra mutat, nem pedig a Cloud App Securityre, használja ezt a sorozatszámot: bwahmilhdlpbqy2ongkl119o3lrkoshc.If you are an existing Adallom customer, and your console URL is for Adallom and not Cloud App Security, use this app serial number: bwahmilhdlpbqy2ongkl119o3lrkoshc.

 2. A Cloud App Security-portálon kattintson a Vizsgálat, majd a Csatlakoztatott alkalmazások elemre.In the Cloud App Security portal, click Investigate and then Connected apps.

 3. Az Alkalmazás-összekötők lapon kattintson a pluszjel gombra, és válassza a Box elemet.In the App connectors page, click the plus sign button and select Box.

  a box összekapcsolásaconnect box

 4. A Box beállítások előugró ablakban kattintson a Kattintson ide elemre.In the Box settings pop-up, click Follow this link.

 5. Megnyílik a Box bejelentkezési oldala.The Box logon page opens. Adja meg a bejelentkezési adatait, hogy a Cloud App Security hozzáférjen csapata Box alkalmazásához.Enter your credentials to allow Cloud App Security access to your team's Box app.

 6. Mezőbe megkérdezi, hogy szeretné-e a csapat információ tevékenységnapló, a Cloud App Security hozzáférést, és végezze el a tevékenységek csoport tagjaként.Box asks you if you want to allow Cloud App Security access to your team information, activity log, and perform activities as a team member. A folytatáshoz kattintson az Allow (Engedélyezés) gombra.To proceed, click Allow.

 7. A Cloud App Security portálon ekkor üzenetet kap arról, hogy a Box sikeresen csatlakoztatva lett.Back in the Cloud App Security portal, you should receive a message saying that Box was successfully connected.

 8. Az API tesztelése gombra kattintva ellenőrizze, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött-e.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  A teszt több percig is eltarthat.Testing may take a couple of minutes. A sikert jelző értesítés megjelenését követően kattintson a Bezárás gombra.After receiving a success notice, click Close.

Ezzel létrejött a kapcsolat a Box és a Cloud App Security között.Box is now connected to Cloud App Security.

A Box csatlakoztatása után az azt megelőző 60 napra visszamenőleg kapja meg a jelentéseket.After connecting Box, you will receive events for 60 days prior to connection.

A Box csatlakoztatása után a Cloud App Security teljes vizsgálatot végez.After connecting Box, Cloud App Security performs a full scan. A fájlok és a felhasználók számától függően a teljes vizsgálat hosszabb időt is igénybe vehet.Depending on how many files and users you have, completing the full scan can take awhile. Ahhoz közel valós idejű vizsgálatát, amelyen tevékenységek észlelése esetére fájlokat áthelyezik a vizsgálat várólista elejére.To enable near real-time scanning, files on which activities are detected are moved to the beginning of the scan queue. Például szerkeszteni, frissítése, vagy megosztott fájl üzemeltet azonnal nem várja meg a reguláris beolvasási folyamatot.For example, a file that is edited, updated, or shared is scanned right away rather than waiting for the regular scan process. Közel valós idejű ellenőrzés nem vonatkoznak a fájlokra, amely eredendően nem módosulnak.Near real-time scanning does not apply to files that are not inherently modified. Például részeként rendszeresen ütemezett vizsgálat megtekinthető, a nyomtatási, nyomtatott, vagy exportált fájlok beolvasása.For example, files that are viewed, previewed, printed, or exported are scanned as part of the regularly scheduled scan.

Lásd még:See Also

Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkalControl cloud apps with policies

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.