A Box csatlakoztatása a Microsoft Cloud App Security szolgáltatáshozConnect Box to Microsoft Cloud App Security

Ez a szakasz a Cloud App Security szolgáltatásnak és meglévő Box-fiókjának összekötő API-k segítségével történő összekapcsolására vonatkozó útmutatást tartalmaz.This section provides instructions for connecting Cloud App Security to your existing Box account using the App Connector APIs.

A Box és a Cloud App Security összekapcsolásaHow to connect Box to Cloud App Security

Megjegyzés

Ha nem rendszergazdai fiókkal végzi a telepítést, akkor az API-teszt sikertelen lesz, és nem teszi lehetővé, hogy a Cloud App Security megvizsgálja a Boxban lévő összes fájlt.Deploying with an account that is not an Admin account will lead to a failure in the API test and will not allow Cloud App Security to scan all of the files in Box. Ha ezt el szeretné kerülni, használhat olyan társadminisztrátori fiókot is az üzembe helyezéshez, amelyben minden jogosultság engedélyezve van, de az API-teszt ebben az esetben is hibát fog jelezni, és nem lehet majd ellenőrizni azokat a Boxban lévő fájlokat, amelyeknek a tulajdonosa a többi adminisztrátor.If this is a problem for you, you can deploy with a Co-Admin that has all of the privileges checked, but the API test will continue to fail and files owned by other admins in Box will not be scanned.

 1. Ha korlátozza az alkalmazásengedélyekhez való hozzáférést, kövesse az alábbi lépéseket.If you restrict application permission access, follow this step. Egyéb esetben folytassa a 2. lépéssel.Otherwise, skip to step 2.

  • A Box Admin Console (Felügyeleti konzol) felületén kattintson a settings (beállítások), majd a Business settings (Üzleti beállítások) ikonra.In the Box Admin console, click the settings icon followed by Business settings.

   box üzleti beállításokbox business settings

  • Kattintson az Apps lapra.Click on the Apps tab.

   box alkalmazásokbox apps

  • Ha be van jelölve az Unpublished Applications (Közzé nem tett alkalmazások) jelölőnégyzet, írja be az Except for (Kivéve) szövegmezőbe a sorozatszámot: nduj1o3yavu30dii7e03c3n7p49cj2qh. Ezután kattintson a Save (Mentés) gombra.If Unpublished Applications is selected, in the Except for text box, add the Cloud App Security app serial number: nduj1o3yavu30dii7e03c3n7p49cj2qh and click Save.

   box beállítások kivételbox settings except for

  Megjegyzés

  Ha Ön jelenleg Adallom-ügyfél, és a konzol URL-címe az Adallomra mutat, nem pedig a Cloud App Securityre, használja ezt a sorozatszámot: bwahmilhdlpbqy2ongkl119o3lrkoshc.If you are an existing Adallom customer, and your console URL is for Adallom and not Cloud App Security, use this app serial number: bwahmilhdlpbqy2ongkl119o3lrkoshc.

 2. A Cloud App Security-portálon kattintson a Vizsgálat, majd a Csatlakoztatott alkalmazások elemre.In the Cloud App Security portal, click Investigate and then Connected apps.

 3. Az Alkalmazás-összekötők lapon kattintson a pluszjel gombra, és válassza a Box elemet.In the App connectors page, click the plus sign button and select Box.

  a box összekapcsolásaconnect box

 4. A Box beállítások előugró ablakban kattintson a Kattintson ide elemre.In the Box settings pop-up, click Follow this link.

 5. Ekkor megnyílik a Box bejelentkezési oldala.This opens the Box log on page. Adja meg a bejelentkezési adatait, hogy a Cloud App Security hozzáférjen csapata Box alkalmazásához.Enter your credentials to allow Cloud App Security access to your team's Box app.

 6. A Box ekkor megkérdezi, hogy engedélyezni szeretné-e a Cloud App Security számára, hogy hozzáférjen a csapat adataihoz és a tevékenységnaplóhoz, illetve tevékenységeket végezzen a csapattagok nevében.Box will ask you if you want to allow Cloud App Security access to your team information and activity log and perform any activity as any team member. A folytatáshoz kattintson az Allow (Engedélyezés) gombra.To proceed, click Allow.

 7. A Cloud App Security portálon ekkor üzenetet kap arról, hogy a Box sikeresen csatlakoztatva lett.Back in the Cloud App Security portal, you should receive a message saying that Box was successfully connected.

 8. Az API tesztelése gombra kattintva ellenőrizze, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött-e.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  A teszt több percig is eltarthat.Testing may take a couple of minutes. A sikert jelző értesítés megjelenését követően kattintson a Bezárás gombra.After receiving a success notice, click Close.

Ezzel létrejött a kapcsolat a Box és a Cloud App Security között.Box is now connected to Cloud App Security.

A Box csatlakoztatása után az azt megelőző 60 napra visszamenőleg kapja meg a jelentéseket.After connecting Box, you will receive events for 60 days prior to connection.

A Box csatlakoztatása után a Cloud App Security teljes vizsgálatot végez.After connecting Box, Cloud App Security performs a full scan. A fájlok és a felhasználók számától függően a teljes vizsgálat hosszabb időt is igénybe vehet.Depending on how many files and users you have, completing the full scan can take awhile. A közel valós idejű vizsgálat feltételeinek megteremtése érdekében a vizsgálati sor elejére kerülnek azok a fájlok, amelyeknél aktivitás tapasztalható (vagyis például azonnali vizsgálaton esnek át azok a fájlok, amelyeket valaki szerkeszt, frissít vagy megoszt, nem kell várakozniuk, amíg rájuk nem kerül a sor a normál vizsgálati folyamatban).To enable near real time scanning, files on which activity is detected are moved to the beginning of the scan queue, for example a file that is edited, updated, or shared is scanned right away and doesn't wait until it is reached by regular scan process. Ez azonban nem igaz azokra a fájlokra, amelyeket nem módosítanak, vagyis például azokra a fájlokra, amelyeket megtekintenek, előnézetben megjelenítenek, kinyomtatnak vagy exportálnak.This does not apply to files that are not inherently modified, for example files that are viewed, previewed, printed or exported.

Lásd még:See Also

Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkal Control cloud apps with policies
Műszaki támogatást a Cloud App Security személyes támogatási oldalán kaphat. For technical support, please visit the Cloud App Security assisted support page.
A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.