A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Az Okta csatlakoztatása a Microsoft Cloud App Security szolgáltatáshozConnect Okta to Microsoft Cloud App Security

Ez a szakasz leírja a meglévő Okta-fiókot, az összekötő API-k segítségével szeretne csatlakozni a Microsoft Cloud App Security.This section provides instructions for connecting Microsoft Cloud App Security to your existing Okta account using the connector APIs.

Az Okta és a Cloud App Security összekapcsolásaHow to connect Okta to Cloud App Security

 1. Azt javasoltjuk, hogy hozzon létre egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező szolgáltatásfiókot az Oktában a Cloud App Security számára.It is recommended that you create an admin Service Account in Okta for Cloud App Security.

  Feltétlenül kiemelt rendszergazda (Super Admin) engedélyekkel rendelkező fiókot használjon.Make sure you use an account with Super Admin permissions.

  Az Okta-fiókot előzetesen vissza kell igazolni.Make sure your Okta account is verified.

 2. Az Okta konzolon kattintson az Admin (Rendszergazda) lehetőségre.In the Okta console, click Admin.

  • Kattintson a Security (Biztonság), majd az API lehetőségre.Click on Security and then API.

   okta apiokta api

  • Kattintson a Create Token (Jogkivonat létrehozása) gombra.Click Create Token.

   okta jogkivonat létrehozásaokta createtoken

  • A Create Token (Jogkivonat létrehozása) előugró ablakban nevezze el a Cloud App Security jogkivonatát, majd kattintson a Create Token (Jogkivonat létrehozása) gombra.In the Create Token pop-up, name your Cloud App Security token and click Create Token.

   okta jogkivonat előugró ablakokta token popup

  • A Token created successfully (Jogkivonat sikeresen létrehozva) előugró ablakban másolja a Token value (Jogkivonat értéke) mezőt.In the Token created successfully pop-up, copy the Token value.

   okta jogkivonat értékeokta token value

 3. A Cloud App Security-konzolon kattintson a Vizsgálat, majd a Csatlakoztatott alkalmazások elemre.In the Cloud App Security console, click Investigate and then Connected apps.

 4. Az Alkalmazás-összekötők lapon kattintson a pluszjel gombra, majd az Okta elemre.In the App connectors page, click the plus button and then Okta.

  az okta összekapcsolásaconnect okta

 5. Az előugró ablak Tartomány mezőjébe írja be a saját Okta-tartományát, majd illessze be a jogkivonatot a Jogkivonat mezőbe.In the pop-up that opens, in the Domain field, enter your Okta domain and paste your Token into the Token field.

 6. Kattintson a Csatlakozás lehetőségre az Okta-jogkivonatnak a Cloud App Security szolgáltatásban történő létrehozásához.Click Connect to create the token for Okta in Cloud App Security.

 7. Az API tesztelése gombra kattintva ellenőrizze, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött-e.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  A teszt több percig is eltarthat.Testing may take a couple of minutes. A sikert jelző értesítés megjelenését követően kattintson a Bezárás gombra.After receiving a success notice, click Close.

Az Okta csatlakoztatása után az azt megelőző 60 napra visszamenőleg kapja meg a jelentéseket.After connecting Okta, you will receive events for 60 days prior to connection.

Lásd még:See Also

Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkalControl cloud apps with policies

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.