A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Az irányítópult használataWorking with the dashboard

Miután beszerzése a Microsoft Cloud App Security, és fut, akkor konfigurálta az adatfolyamokat, személyek, és állítsa be a házirendeket a felhőkörnyezet figyeléséhez engedélyezni kívánt szankció alkalmazások.After you get Microsoft Cloud App Security up and running, you will need to configure data streams, sanction apps you want to allow people to use, and set up policies to monitor your cloud environment. Ettől kezdve használhatja a felhő ellenőrzésére és védelmére, illetve kockázatkezelésre a Cloud App Securityt.You can then use Cloud App Security to control and protect your cloud and manage risk.

Ez a témakör ismerteti a Cloud App Securityvel kapcsolatos napi teendőket.This topic describes what you should do With Cloud App Security on a daily basis.

Ellenőrizze az irányítópultotCheck the dashboard

A Cloud App Security irányítópultja áttekintést nyújt a tevékenységekről és a szolgáltatásokról, például a következőket:The Cloud App Security dashboard provides you with an overview of activities and features, including:

  • Nyitott riasztásokOpen alerts
  • Tevékenységekkel kapcsolatos szabálysértésActivity violations
  • A tartalmi szabálysértésekContent violations
  • Egy tevékenység leképezés, amely tevékenységtérkép, amelyen ered a felhasználói tevékenységAn activity map that plots where user activity originates
  • Kapcsolódó Alkalmazáshasználati trendek a felhőkörnyezetbenConnected app usage trends in your cloud environment
  • A fenyegetésészlelés alapján legjelentősebb felhasználókTop users by threat detection

Javasoljuk, hogy naponta ellenőrizze az irányítópulton a kiváltott új riasztásokat.We recommend that you check the dashboard daily to see what new alerts have been triggered. Ez a hely a felhőkörnyezet állapotának ellenőrzésére is alkalmas, hogy megtekinthesse, milyen folyamatok zajlanak a teljes felhőkörnyezetben.It is also a good place to keep an eye on the health of your cloud environment to get a sense of what's happening across your cloud environment.

Cloud App Security irányítópultCloud App Security dashboard

További lépésekNext steps

További információ a riasztások kivizsgálásáról: Vizsgálat.For more information about investigating alerts, see Investigate.

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.