A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Gyakori kérdésekFrequently asked questions

Milyen engedélyekre van szükség a Cloud App Security eléréséhez?What kind of permissions do I need to have in order to access Cloud App Security?

Globális rendszergazdai, megfelelőségi rendszergazdai vagy biztonsági rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkezni az Azure Active Directoryban.You have to be a Global admin, Compliance admin or Security admin in Azure Active Directory. Nem elegendő, ha ezekkel a szerepkörökkel csak az Office 365 Biztonsági és megfelelőségi központjában rendelkezik.It is not enough to have these roles in the Office 365 Security and Compliance Center. Ha globális rendszergazdai vagy biztonsági rendszergazdai szerepkört szeretne egy felhasználóhoz rendelni, futtassa az alábbi Windows PowerShell parancsot:To set a user as a Global admin, Compliance admin or Security admin in Azure Active Directory, run the following in Windows PowerShell:

    $cred = Get-Credential
    Connect-MsolService -credential $cred
    Add-MsolRoleMember -RoleName "Compliance Administrator" -RoleMemberEmailAddress "XX@XX.XX"

VAGY Add-MsolRoleMember -RoleName "Security Administrator" -RoleMemberEmailAddress „XX@XX.XX”OR Add-MsolRoleMember -RoleName "Security Administrator" -RoleMemberEmailAddress “XX@XX.XX”

Lásd még:See also

További információ a szabályzatok a felhőalkalmazások használatának szabályozásához való használatáról és beállításáról: Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkal.To learn how to use and set up policies to control cloud app use, see Control cloud apps with policies.

A Premier-ügyfelek a Premier portálon közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.