A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

E-mail-értesítések beállításaSet email notification preferences

Állítsa be a rendszergazdák a Microsoft Cloud App Security által küldött értesítő e-mailek paraméterek kérelmező riasztások, és a végfelhasználók számára kapcsolatos problémák kerültek bevonása esetén küldött értesítések kövesse az alábbi lépéseket.To set parameters for email notifications sent from Microsoft Cloud App Security to administrators requesting alerts, and notifications sent to end users about breaches in which they are involved, follow this procedure. További tudnivalókat a Microsoft Cloud App Security e-mail kiszolgáló IP-címe, amelyhez a levélszemét szolgáltatásban kell engedélyezési lista: hálózati vonatkozó követelmények.For information about the Microsoft Cloud App Security email server IP address that you should whitelist in your anti-spam service, see Network requirements.

 1. A menüsávban kattintson a beállítások ikonjára beállítások ikonra válassza beállítások, majd válassza ki a levelezési beállítások a lapon.In the menu bar, click the settings cog settings icon and select Settings, and then select the Mail settings tab.

E-mail beállítások

 1. A feladó identitása: Ha tervezi az alapértelmezett e-mail beállításokat használja, nem kell ebben a szakaszban bármit módosíthat.Under Email sender identity: If you are planning to use the default email settings, you don't need to change anything in this section. Ha szeretné testre szabni a e-mail feladó identitása, beállíthatja a feladó megjelenített neve, a feladó e-mail címe és a válasz e-mail cím.If you want to customize the email sender identity, you can set the From display name, the From email address and the Reply-to email address. A Microsoft Cloud App Security ezt éri el az Ön egy MailChimp® nevű külső e-mail-szolgáltatás használatával.Microsoft Cloud App Security accomplishes this for you by using a third-party mail service called MailChimp®. Győződjön meg arról, hogy tekintse át és fogadja el a MailChimp szolgáltatási szerződését és adatvédelmi nyilatkozata ahhoz, hogy ez – ellenkező esetben a Microsoft Cloud App Security küldi az értesítéseket, az alapértelmezett beállításokkal.Make sure you review and accept MailChimp's Terms of Service and Privacy Statement in order to enable this - otherwise Microsoft Cloud App Security will send the notifications using the default settings.

  Megjegyzés

  Csak unicode-karakterek támogatottak a megjelenített név és az e-mail cím szerint a szabványos rfc822.Only unicode characters are supported in the display name and the email address according to the rfc822 standard.

 2. A rendszer által kiküldött e-mailek formátumának testreszabásához HTML-fájl használható.For the Email design, you can use an html file to customize and design the email messages sent from the system. A sablonhoz használt HTML-fájlnak a következőket kell tartalmaznia:The html file used for your template should include the following:

  • Minden sablon CSS fájlok a sablon beágyazva kell lennie.All template CSS files should be inline in the template.

  • A sablonnak három nem szerkeszthető helyőrzőt kell tartalmaznia:The template should have three un-editable placeholders:

   %%logo%% – a vállalat által az Általános beállítások oldalon feltöltött embléma URL-címe%%logo%% - a URL to your company's logo that was uploaded in the General setting page

   %%title%% – helyőrző az e-mailnek a szabályzatban beállított címe számára.%%title%% - a placeholder for the title of the email, as set by the policy.

   %%content%% – a végfelhasználók számára megjelenített, a szabályzatban beállított tartalom helyőrzője.%%content%% - a placeholder for the content that will be included for end users, as set by the policy.

 3. Kattintson a Sablon feltöltése gombra, majd válassza ki a létrehozott fájlt.Click Upload a template... and select the file you created.

 4. Ezt követően kattintson a Tesztüzenet küldése gombra, melynek segítségével egy teszt e-mailt küldhet magának, hogy megnézhesse a létrehozott sablont.Then, click Send a test email to send yourself a test email to see an example of the template you created. A rendszer a portálra történő bejelentkezéshez használt e-mail-címre küldi el az e-mailt.The email will be sent to the account you used to log into the portal. A tesztüzenetben megtekintheti a metaadatmezőket, a sablont, az e-mail tárgyát, valamint az e-mail törzsében található címet és a tartalmat.In the test email you will be able to see the metadata fields, the template, the email subject, the title in the email body and the content. Az alábbiakban egy e-mail-sablon mintáját tekintheti meg:The following is a sample email template:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <html> 
    <head> 
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> 
     </head> 
     <body class="end-user"> 
     <table border="0" cellpadding="20%" cellspacing="0" width="100%" id="background-table"> 
      <tr> 
       <td align="center"> 
        <!--[if (gte mso 9)|(IE)]> 
        <table width="600" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
         <tr> 
          <td> 
        <![endif]--> 
        <table bgcolor="#ffffff" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding-bottom: 40px;" id="container-table"> 
         <tr> 
          <td align="right" id="header-table-cell"> 
           <img src="%%logo%%" alt="Microsoft Cloud App Security" id="org-logo" /> 
          </td> 
         </tr> 
         <tr> 
          <td style="padding-top: 58px;" align="center" valign="top"> 
           <table width="100%" cellpadding="12"> 
            <tr> 
             <td align="center" class="round-title"> 
              %%title%% 
             </td> 
            </tr> 
           </table> 
          </td> 
         </tr> 
         <tr> 
          <td style="padding: 0 40px 79px 40px;" class="content-table-cell" align="left" valign="top"> 
            %%content%% 
          </td> 
         </tr> 
         <tr> 
          <td class="last-row"></td> 
         </tr> 
        </table> 
        <!--[if (gte mso 9)|(IE)]> 
        </td> 
        </tr> 
        </table> 
         <![endif]--> 
       </td> 
       </tr> 
     </table> 
      </body> 
     </html> 

Lásd még:See Also

A Cloud Discovery beállításaSet up Cloud Discovery

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.