A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

A RegEx motor használataWorking with the RegEx engine

A Microsoft Cloud App Security tartalomvizsgálati házirendjei a Regex motort használják a mintaegyezéshez.Microsoft Cloud App Security's content inspection policies leverage RegEx for pattern matching. A tartalomvizsgálat a fájlhasználati szabályzat részeként is alkalmazható.Content inspection may be applied as part of file policies. A reguláris kifejezések teszteléséhez az alábbi weboldalakat használhatja:In order to test regular expressions, you can use the following websites:

 • http://regexpal.com/

  A Case insensitive (Nem betűérzékeny) beállítást válassza.(Make sure you select Case insensitive.

 • https://regex101.com/

  A RegEx részletes elemzését jeleníti meg.Provides detailed analysis of the RegEx.

Az egyéni reguláris kifejezésekre az alábbi korlátozások vonatkoznak:The following limitations are imposed on custom regular expressions:

 • A keresés sosem betűérzékeny.The search is always case-insensitive

 • Engedélyezett mennyiségi leírók: {n, m} ahol n, m < 10Allowed quantifiers: {n,m} where n, m < 10

 • Az összes csoportnak nem rögzítő (non-capturing) csoportnak kell lennie, például: (?:xxx)All groups must be non-capturing, for example: (?:xxx)

  A (group) helyett ezt használja: (?:group)Instead of (group) use (?:group)

 • Nem engedélyezett mennyiségi leírók: *, +, {n,}Disallowed quantifiers: *, +, {n,}

  A * helyett ezt használja: {0,9}Instead of * use {0,9}

  A + helyett ezt használja: {1,9}Instead of + use {1,9}

 • Nem engedélyezett visszafelé irányuló hivatkozások: \<szám> vagy \k<név>Disallowed back-references: \<number> or \k<name>

MintakifejezésekExample expressions

Reguláris kifejezésRegular expression AdatokData EgyezikMatches
Colou?r (?:black|blue|white)Colou?r (?:black|blue|white) Fekete színColor black

Fehér színColor white

Piros színColor red
IgenYes

IgenYes

NemNo
[a-z0-9]{1,9}@[a-z0-9]{1,9}\.[a-z]{2,3}[a-z0-9]{1,9}@[a-z0-9]{1,9}\.[a-z]{2,3} Some1@abc.com

user@host.org

@bad.com
IgenYes

IgenYes

NemNo
20\d{2}-(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:[0-2][0-9]|30|31)20\d{2}-(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:[0-2][0-9]|30|31) 2015-12-312015-12-31

2015-01-092015-01-09

1999-12-311999-12-31
IgenYes

IgenYes

NemNo
d.n't\s{0,10}c.r.d.n't\s{0,10}c.r. Don't careDon't care

D!n'tcor0D!n'tcor0

Doesn't careDoesn't care
IgenYes

IgenYes

NemNo

Lásd még:See Also

A felhőkörnyezet védelmét célzó mindennapi tevékenységekDaily activities to protect your cloud environment

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.

Tekintse meg ezt a videót!Check out this video!

A Regex motor használataWorking with the Regex Engine