Gyakorlatkezelés Power BI tartalom

Ez a témakör azt ismerteti, mit tartalmaz a Gyakorlatvezető Microsoft Power BI tartalom modul. Leírja, hogy hogyan kell hozzáférni a Power BI-jelentésekhez, és információkat nyújt a tartalomcsomag összeállításához korábban használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Áttekintés

A Gyakorlatvezető Power BI tartalom gyakorlatvezetők és projektvezetők számára készült. Olyan fontos mutatókat biztosít, amelyek a szervezetnél futó projektekkel kapcsolatosak. Az irányítópult áttekintést nyújt a projektekről és a kapcsolódó ügyfelekről. A jelentésszintű szűrők segítségével jelentés készíthető a meghatározott jogi személyekhez. Ez a Power BI tartalom adatokat kér le a projektkönyvelés összetett méréseitől.

A Gyakorlatvezető Power BI tartalom öt jelentésoldalt tartalmaz: egy áttekintő oldalt és négy olyan oldalt, amely a projekt költségeinek, bevételeinek, jelenérték-kezelésének és órainak mutatóira vonatkozó részleteket tartalmaz, amelyek különböző dimenziók szerint vannak lebontva.

A tartalom minden összege a rendszer pénznemében jelenik meg. Beállíthatja az rendszer alapértelmezett pénznemét a Rendszerparaméterek oldalon.

A Power BI tartalom elérése

A Gyakorlatkezelés Power BI tartalom a Projektvezetés munkaterületen látható.

Jelentések, amelyek a Power BI-tartalomban szerepelnek

A következő táblázat ismerteti a Gyakorlatvezető Power BI-tartalom egyes jelentésoldalain található mutatókat.

Jelentéslap Mutatók
Projektek áttekintése
 • Létrehozott projektek
 • Becsült projektek
 • Folyamatban lévő projektek
 • Tényleges bevétel vevő szerint
 • Költségvetés – bruttó nyereség projekt szerint
 • Jelenérték-kezelés áttekintése
Költség
 • Tényleges és költségvetési költség havonta
 • Tényleges és költségvetési költség évente
 • Tényleges és költségvetési költség kategóriánként
 • Tényleges költség tranzakciótípus szerint
Bevétel
 • Tényleges bevétel hónap szerint
 • Tényleges bevétel irányítószám szerint
 • Tényleges és költségvetési bevétel kategória szerint
 • Tényleges bevétel vevői iparág szerint
EVM Költség- és ütemezésteljesítmény-index projekt szerint
óra
 • Tényleges számlázható hasznos órák és tényleges számlázható haszontalan órák és költségvetési órák
 • Tényleges számlázható hasznos órák és tényleges számlázható haszontalan órák projekt szerint
 • Tényleges számlázható hasznos órák és tényleges számlázható haszontalan órák erőforrás szerint
 • Tényleges számlázható órák aránya projekt szerint.
 • Tényleges számlázható órák aránya erőforrás szerint.

Az összes ilyen jelentésben szereplő diagramot és a lapot ki lehet szűrni és rögzíteni lehet az irányítópulton. A szűréssel és a Power BI-n történő rögzítéssel kapcsolatos információkért lásd: Irányítópult létrehozása és konfigurálása. Használhatja a Mögöttes adatok exportálása funkciót is azoknak a mögöttes adatoknak az exportálásához, amelyeknek összegzése egy ábrán látható.

Adatmodell, illetve entitások ismertetése

A Gyakorlatvezető Power BI tartalom jelentési oldalainak feltöltésére a következő adatok szolgálnak. Ezeket az adatokat az Entitástárban lebonyolított összesített mérések jelenítik meg. Az entitástár az analitikai célokra optimalizált Microsoft SQL Server adatbázisa. További tudnivalókért lásd: Az entitástár és a Power BI integrációjának áttekintése.

A következő szakaszok leírják az egyes entitások által használt összesített mértékeket.

Entitás: ProjectAccountingCube_ActualHourUtilization

Adatforrás: ProjEmplTrans

Fő összesítő mérték Mező Leírás
Tényleges számlázható hasznos órák száma Sum(ActualUtilizationBillableRate) A ténylegesen számlázható felhasznált órák száma.
Tényleges számlázható haszontalan idő Sum(ActualBurdenBillableRate) Összes tényleges haszontalan idő aránya.

Entitás: ProjectAccountingCube_Actuals

Adatforrás: ProjTransPosting

Fő összesítő mérték Mező Leírás
Tényleges bevétel Sum(ActualRevenue) Az összes tranzakció összes feladott bevétele.
Tényleges költség Sum(ActualCost) Az összes tranzakciótípus összes feladott költsége.

Entitás: ProjectAccountingCube_Customer

Adatforrás: CustTable

Fő összesítő mérték Mező Leírás
Projektek száma COUNTA(ProjectAccountingCube_Projects[PROJECTS]) Elérhető projektek száma.

Entitás: ProjectAccountingCube_Forecasts

Adatforrás: ProjTransBudget

Fő összesítő mérték Mező Leírás
Előirányzott költség Sum(BudgetCost) Az összes tranzakciótípus összes előrejelzett költsége.
Tényleges bevétel Sum(BudgetRevenue) A megvalósult/számlázott bevétel előrejelzett összege.
Előirányzott bruttó nyereség Sum(BudgetGrossMargin) Különbség az összes előrejelzett bevétel összege és az összes előrejelzett költség összege között.

Entitás: ProjectAccountingCube_ProjectPlanCostsView

Adatforrás: Projekt

Fő összesítő mérték Mező Leírás
Tervezett költség Sum(SumOfTotalCostPrice) Tervezett feladatokkal rendelkező projekttranzakció-típus becsléseinek teljes önköltségi ára.

Entitás: ProjectAccountingCube_Projects

Adatforrás: Projekt

Fő összesítő mérték Mező Leírás
Költségteljesítmény-index ProjectAccountingCube_Projects[Jelenérték] ÷ ProjectAccountingCube_Projects[A végrehajtott feladatok összes tényleges költsége] Az összes bevétel osztva az összes tényleges költséggel.
Teljesítményindex ütemezése ProjectAccountingCube_Projects[Jelenérték] ÷ ProjectAccountingCube_Projects[A végrehajtott feladatok összes tervezett költsége] Az összes bevétel osztva az összes tervezett költséggel.
A már befejezett munka százaléka. Befejezett munka százaléka = ProjectAccountingCube_Projects[A végrehajtott feladatok összes tényleges költsége] / (ProjectAccountingCube_Projects[A végrehajtott feladatok összes tényleges költsége] + ProjectAccountingCube_Projects[Projekt összes tervezett költsége] - ProjectAccountingCube_Projects[A végrehajtott feladatok összes tervezett költsége]) A végrehajtott munka összesített százaléka a végrehajtott feladat tényleges költsége és a projekt tervezett költsége alapján.
Tényleges számlázható órák aránya ProjectAccountingCube_Projects[Projekt összes ténylegesen számlázható hasznos ideje] / (ProjectAccountingCube_Projects[Projekt összes ténylegesen számlázható hasznos ideje] + ProjectAccountingCube_Projects[Projekt összes ténylegesen számlázható haszontalan ideje]) Tényleges számlázható órák összesen a hasznos órák és a haszontalan idő alapján.
Jelenérték ProjectAccountingCube_Projects[Projekt összes tervezett költsége] * ProjectAccountingCube_Projects[A már befejezett munka százaléka] Összes tervezett költség szorozva a végrehajtott munka százalékával.

Entity: ProjectAccountingCube_TotalEstimatedCosts

Adatforrás: ProjTable

Fő összesítő mérték Mező Leírás
Befejeződött tevékenység tervezett költsége Sum(TotalCostPrice) Befejeződött feladatokkal rendelkező projekttranzakció-típus becsléseinek teljes önköltségi ára.