Beszerzési és ráfordítási elemzés Power BI tartalom

Ez a témakör a Beszerzési kiadások elemzése Microsoft Power BI tartalom modul tartalmát ismerteti. Leírja, hogy hogyan kell hozzáférni a Power BI-jelentésekhez, és információkat nyújt a tartalomcsomag összeállításához korábban használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Áttekintés

A Beszerzési kiadások elemzése Power BI-tartalom a beszerzési vezetők és olyan vezetők segítségével készült, akik a beszerzési kiadások költségvetéésének nyomon követésért felelősek. A vezetők az alábbi módokon elemezhetik a beszerzési költségeket:

 • Az év megadott napjáig tartó beszerzések (szállítói csoport és az egyes szállítók , beszerzési kategória és egyes termékek, valamint a szállító helye szerint)
 • Egy éves időszak beszerzési változásai (szállítói csoport és a beszerzési kategória szerint)

A tartalom beszerzési tranzakciós adatokat használ, és egyrészt összesített adatokat nyújt a vállalati szintű beszerzési számokról, másrészt a kiadások szállító és termék szerinti lebontását kínálja. A jelentések kiemelik a beszerzési kiadások időbeli változásait. Ezért a jelentések riasztásra használhatók a menedzserek számára a kiadások pozitív és negatív trendjeiről az egyes szállítókra és termékekre nézve. Ezenkívül diagramok jelenítik meg a beszerzési kiadásokat a különböző beszerzési kategóriákra és szállítói csoportokra nézve. Ezért a kategória- és regionális vezetők a diagramok segítségével a kiadások viselkedési változásait azonosíthatják.

A Power BI tartalom elérése

A Beszerzési és ráfordítási elemzés Power BI tartalom a Beszerzési és ráfordítási elemzés oldalon látható (Beszerzés és forrás > Lekérdezések és jelentések > Beszerzési teljesítményelemzés > Beszerzési és ráfordítási elemzés).

Mérőszámok, amelyek a Power BI tartalomban szerepelnek

A Beszerzési kiadások elemzése Power BI tartalomcsomag tartalmaz egy jelentést, amely metrikák készletéből áll. Ezek a metrikák mozaikok, táblázatok és diagramok formájában jelennek meg.

Az alábbi szakaszok tartalmazzák a megjelenítések áttekintését.

Beszerzés a szállítói jelentés lapján

Diagramok

 • 10 legmagasabb szállító beszerzés szerint (halmozott sávdiagram)
 • Teljes beszerzések szállítói csoport / ország / név szerint (kördiagram)
 • Beszerzések szállítói csoport / ország / név szerint (oszlopdiagram)
 • Átlagos beszerzések szállítói csoport / ország / név szerint (oszlopdiagram)

Mozaik

 • Összes beszerzés
 • Egy éves időszak beszerzési növekedése
 • Összes szállító száma
 • Aktív szállítók száma

Példa Purchase by vendor

Beszerzés a termékjelentés lapján

Diagramok

 • Beszerzés beszerzési kategória / termék neve szerint (oszlopdiagram)
 • Összes beszerzés beszerzési kategória / termék neve szerint (kördiagram)
 • 10 legmagasabb termék beszerzés szerint (halmozott sávdiagram)

Mozaik

 • Termékek összes száma
 • Összes aktív termék, teljes termékszám százaléka
 • A beszerzések 80%-át lefedő termékek száma

Példa

Purchase by Product

Beszerzés a az időszakjelentés lapján

Ez az oldal az erre az évre és az előző évre eső beszerzéseket, és növekedés beszerzési kategória szerint adatokat mutatja.

Diagramok

 • Beszerzés hónap / nap szerint (oszlopdiagram)
 • Összesített beszerzés, egy éves időszak eltérése (vízesésdiagram)
 • Teljes beszerzés, egy éves időszak növekedése (oszlopdiagram)
 • Beszerzési kimutatás (mátrix)

Mozaik

 • Egy éves időszak beszerzési növekedése
 • Egy éves időszak beszerzési növekedése %

Példa Purchase by Period

Beszerzés a szállítói helyjelentés lapján

Diagramok

 • Beszerzés település szerint
 • Egy éves időszak beszerzési növekedési százaléka
 • Beszerzési ország szerint

Példa Purchase by Vendor Location

Beszerzési kiadások elemzése idő szerint lapján

Diagramok

 • Beszerzési folyó év, hónap / nap szerint (vonaldiagram)
 • Beszerzés, jelenlegi és az előző év (vonal- és oszlopdiagram)

Példa Purchase by Time

Beszerzési kiadások elemzése beszállító szerint lapján

Diagramok

 • A legjobb szállítói beszerzési %-a a beszerzésekből (tölcsér)
 • Top 10 szállító megnövekedett kiadásokkal egy éves időszakban
 • Top 10 szállító csökkent kiadásokkal egy éves időszakban

Példa Purchase spend by vendor

Adatmodell és entitások

A Beszerzési kiadások elemzése Power BI tartalom jelentési oldalainak feltöltésére a következő adatok szolgálnak. Ezeket az adatokat az Entitástárban lebonyolított összesített mérések jelenítik meg. Az entitástár az analitikai célokra optimalizált Microsoft SQL Server adatbázisa. További tudnivalókért lásd: Az entitástár és a Power BI integrációjának áttekintése.

A tartalomcsomag összesítő mértékek a következőkben rendelkezésre álló összesítő mértékek részhalmazát alkotják: Purchase Cube in Microsoft Dynamics AX 2012 és Microsoft Dynamics AX 2012 R3. A kocka összesítő mértékeinek előkészítéséhez az entitástárban, a mértékeket központilag telepíthetővé kell tenni. További információért lásd a következő blogbejegyzést az összesítő mértékek előkészítésének eljárásáról az entitástárban: A Power BI és az entitástár integrálása a Dynamics programban - áttekintés. A következő kulcs összesítő mértékek közvetlenül a számla sorai entitásból érhetők el, és a tartalom alapjául szolgálnak.

Entitás Kulcs összesítő mértékek Adatforrás Mező Leírás
Számlasorok Beszerzés VendInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Összeg a könyvelési pénznemben.

Az alábbi táblázat a kulcs mértékeket mutatja, amelyeknek a kiszámítása a tartalomban történik a számla sorai entitásból.

Méret Számítás
Aktuális év beszerzései Aktuális év beszerzései = SUM('Számlasorok'[Beszerzés])
Tavalyi év beszerzései Tavalyi év beszerzései = CALCULATE(SUM('Számlasorok'[Beszerzés]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dátumok[Dátum]))
Egy éves időszak beszerzési növekedése Egy éves időszak beszerzési növekedése = [Aktuális év beszerzései] – [Tavalyi év beszerzései]

A tartalomban a következő fő dimenziók szolgálnak szűrőként az összesítő mértékek szeletelésére, nagyobb részletességet és mélyebb elemzési betekintések elérését téve lehetővé.

Entitás Példák az attribútumok
Szállítók Szállítói csoportok, Szállító országok vagy régiók, Szállító neve
Termékek Termékszám, Termék neve, Cikkcsoportok neve
Beszerzési kategóriák Beszerzési kategória, Beszerzési kategórianevek
Jogi személyek Jogi személy neve
Dátumok Dátumok, Év eltolása

Alapértelmezés szerint a tartalom a folyó naptári év adatait jeleníti meg. Azonban módosíthatja a dátumszűrőt a jelentésszűrők szakaszban. A vállalatszűrőt is módosíthatja.