A Microsoft Intune kisegítő lehetőségeiAccessibility Features of Microsoft Intune

A Microsoft Windows kisegítő lehetőségei mellett a Microsoft Intune-t az alábbi szolgáltatások teszik könnyebben használhatóvá a fogyatékkal élők számára: Billentyűparancsok használataIn addition to accessibility features and tools in Microsoft Windows, the following features make Microsoft Intune more accessible for people with disabilities: Using keyboard shortcuts

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy az ebben a szakaszban szereplő egyes információk csak azokra a felhasználókra vonatkoznak, akik az Amerikai Egyesült Államokban vásárolták a Microsoft-termékek licenceit.The information in this section may apply only to users who license Microsoft products in the United States. Ha a terméket az Amerikai Egyesült Államokon kívül szerezte be, akkor használja a szoftvercsomaggal együtt kapott, a leányvállalat adatait tartalmazó kártyát, vagy keresse fel a Microsoft Accessibility (Kisegítő lehetőségek) webhelyet, ahol megtalálhatók a Microsoft ügyfélszolgálatainak telefonszámai és címei.If you obtained this product outside of the United States, you can use the subsidiary information card that came with your software package or visit the Microsoft Accessibility website for a list of Microsoft support services telephone numbers and addresses. A helyi leányvállalatnál érdeklődhet, hogy a témakörben leírt szolgáltatások és termékek elérhetők-e az Ön lakóhelyén.You can contact your subsidiary to find out whether the type of products and services described in this section are available in your area. A kisegítő lehetőségekre vonatkozó információk más nyelveken is elérhetők, beleértve a japánt és a franciát is.Information about accessibility is available in other languages, including Japanese and French.

Billentyűparancsok használataUsing Keyboard Shortcuts

Elvégzendő műveletTo do this BillentyűparancsUse this keyboard shortcut
A kijelölés áthelyezése egy elemmel feljebb vagy lejjebbMove the selection up or down one item. Fel és le nyílbillentyűUp and down arrow
A kijelölés áthelyezése egy elemmel balra vagy jobbraMove the selection left or right one item. Jobb és bal nyílbillentyűLeft and right arrow
Ugrás az előző sorraMove to the previous row Bal nyílbillentyű az aktuális sor első eleménélLeft arrow from the first item in the current row
Ugrás a következő sorraMove to the next row Jobb nyílbillentyű az aktuális sor utolsó eleménélRight arrow from the last item in the current row
A kijelölt elem állapotának váltásaToggle the state of the currently selected item SzóközSpacebar
A kijelölt elem aktiválásaActivate the currently selected item EnterEnter
A bevitel fókuszának áthelyezése a tabulátorsorrend szerinti következő vezérlőreMove the input focus to the next control in the tab order TabTab
A legördülő lista megnyitása egy menübenOpen the drop down list in a menu Alt + le nyílbillentyűAlt + down arrow
A lista összecsukása egy menübenCollapse the list in a menu Alt + fel nyílbillentyűAlt + up arrow
Ugrás a következő alkalmazáscsoportraMove to the next application group Fel nyílbillentyűUp arrow
A kijelölt eszközhöz elérhető műveletek megjelenítéseDisplay the actions for a selected device Jobb nyílbillentyűRight arrow

Megjegyzés

A Microsoft Intune-portálokon való navigáláshoz használhatja az Internet Explorer megszokott billentyűparancsait.Microsoft Intune portals are navigable using the standard Internet Explorer keyboard shortcuts.