Skycure-alkalmazások, a Microsoft Authenticator alkalmazás és az iOS-es konfigurációs szabályzat felvételeAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS configuration policy

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Skycure-alkalmazásokat az Intune-nal fel kell vennie és üzembe kell helyeznie annak érdekében, hogy a felhasználók értesítést kapjanak a mobileszközükön észlelt fenyegetésekről, illetve útmutatást azok elhárításához.You need to use Intune to add and deploy the Skycure apps so end-users can receive notifications when a threat is identified in their mobile devices, and to receive guidance to remediate the threats.

Ezenfelül a Microsoft Authenticator alkalmazásra is szükség van, hogy az Azure AD ellenőrizni tudja a felhasználók identitását, továbbá arra az iOS-es alkalmazáskonfigurációs szabályzatra, amely az iOS-es Skycure-alkalmazást az Intune és az Azure AD egyszeri bejelentkezés (SSO) használatára utasítja, hogy a felhasználóknak ne kelljen minden alkalommal beírni a felhasználónevüket és jelszavukat, amikor bejelentkeznek a Skycure alkalmazásba.Additionally, you need the Microsoft Authenticator so users can have their identities checked by Azure AD, and the iOS app configuration policy which signals the Skycure iOS app to use Intune and Azure AD Single Sign On (SSO) so users don’t need to type username and password every time they log in the Skycure app.

ElőkészületekBefore you begin

 • Az alábbi lépéseket a klasszikus Intune-portálon kell elvégezni.The below steps need to be completed in the Intune classic portal.

 • Ehhez a művelethez a korábban a Skycure Management konzolon konfigurált Azure AD-fiókot kell használni, amely megegyezik a klasszikus Intune-portálra való bejelentkezéshez használttal.Use the same Azure AD account previously configured in the Skycure Management console, which should be the same account used to log in into the Intune classic portal.

 • Készítse elő a Skycure-integrációs fájlt,You need to have the Skycure integration file ready to use. amelyet korábban .zip formátumban letöltött a Skycure Management konzolról, és amelyben megtalálható az iOS-es alkalmazáskonfigurációs szabályzat paramétereit tároló skycure_configuration.plist fájl.This is the .zip file previously downloaded from the Skycure Management console, which contains the file skycure_configuration.plist with the iOS app configuration policy parameters.

 • Előzőleg ismerkedjen meg a következő eljárásokkal:Make sure you’re familiar with the process of:

Az Androidra készült Skycure alkalmazás felvételeTo add the Skycure app for Android

 1. A klasszikus Intune-portálon az Alkalmazások > Alkalmazások felvétele elemet választva indítsa el az Intune Software Publishert, és kattintson a Tovább gombra.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. A Szoftver telepítése lapon válassza a Külső hivatkozás lehetőséget, majd az Adja meg az URL-címet mezőbe illessze be az Androidra készült Skycure alkalmazás URL-címét.On the Software setup page, choose External link, then paste the Skycure app for Android url under Specify the URL.

  URL-cím megadása az Intune Software Publisherben

 3. A Szoftver leírása lapon töltse ki a Gyártó, a Név és a Leírás mezőket, jelölje be a Megjelenítés kiemelt alkalmazásként és kiemelés a vállalati portálon jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  A Szoftver leírása lap az Intune Software Publisherben

 4. Kattintson a Feltöltés, majd a Bezárás gombra.Click Upload, then Close.

Az iOS-re készült Skycure alkalmazás felvételeTo add the Skycure app for iOS

 1. A klasszikus Intune-portálon az Alkalmazások > Alkalmazások felvétele elemet választva indítsa el az Intune Software Publishert, és kattintson a Tovább gombra.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. A Szoftver telepítése lapon válassza a Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-ból lehetőséget, majd az Adja meg az URL-címet mezőbe illessze be az iOS-re készült Skycure alkalmazás URL-címét.On the Software setup page, choose Managed iOS App from the App Store, then paste the Skycure app for iOS url under Specify the URL.

  Felügyelt iOS-alkalmazás megadása az Intune Software Publisherben

 3. A Szoftver leírása lapon töltse ki a Gyártó, a Név és a Leírás mezőket, jelölje be a Megjelenítés kiemelt alkalmazásként és kiemelés a vállalati portálon jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Az Intune Software Publisher beállításai

 4. A Követelmények lapon a Mobileszköz típusa listából válassza a Bármely elemet, majd kattintson a Tovább gombra.On the Requirements page, select the option Any under Mobile device type, then click Next.

 5. Kattintson a Feltöltés, majd a Bezárás gombra.Click Upload, then Close.

Az iOS-re készült Microsoft Authenticator alkalmazás felvételeTo add the Microsoft Authenticator app for iOS

 1. A klasszikus Intune-portálon az Alkalmazások > Alkalmazások felvétele elemet választva indítsa el az Intune Software Publishert, és kattintson a Tovább gombra.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. A Szoftver telepítése lapon válassza a Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-ból lehetőséget, majd az Adja meg az URL-címet mezőbe illessze be az iOS-re készült Microsoft Authenticator alkalmazás URL-címét.On the Software setup page, choose Managed iOS App from the App Store, then paste the Microsoft Authenticator app for iOS url under Specify the URL.

  Felügyelt iOS-alkalmazás megadása az Intune Software Publisherben 2

 3. A Szoftver leírása lapon töltse ki a Gyártó, a Név és a Leírás mezőket, jelölje be a Megjelenítés kiemelt alkalmazásként és kiemelés a vállalati portálon jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Felügyelt iOS-alkalmazás megadása az Intune Software Publisherben 3

 4. A Követelmények lapon a Mobileszköz típusa listából válassza a Bármely elemet, majd kattintson a Tovább gombra.On the Requirements page, select the option Any under Mobile device type, then click Next.

 5. Kattintson a Feltöltés, majd a Bezárás gombra.Click Upload, then Close.

Az iOS-es Skycure alkalmazáshoz tartozó alkalmazáskonfigurációs szabályzat felvételeTo add the Skycure iOS app configuration policy

 1. A klasszikus Intune-portálon válassza a Házirend > Áttekintés > Házirend hozzáadása lehetőséget.In the Intune classic portal, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. A szabályzatok listájában bontsa ki az iOS csomópontot, válassza a Mobilalkalmazás-konfigurációs házirend (iOS 8.0 és újabb) lehetőséget, majd a Házirend létrehozása elemet.In the list of policies, expand iOS, choose Mobile App Configuration Policy (iOS 8.0 and later), then choose Create Policy.

  iOS-alkalmazáskonfigurációs szabályzat

 3. A Házirend létrehozása lap Általános részében adja meg az iOS-es alkalmazáskonfigurációs szabályzat nevét és igény szerint a leírását.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the iOS app configuration policy.

  a.a. Nyissa meg a skycure_configuration.plist fájlt a Jegyzettömbbel vagy hasonló szövegszerkesztővel, másolja ki a tartalmát, illessze be a Mobilalkalmazás-konfigurációs házirend szövegtörzsébe, és válassza az Érvényesítés, majd a Házirend mentése lehetőséget.Open the skycure_configuration.plist file using a text editor like notepad, copy the content and paste it into the Mobile App Configuration Policy body, choose Validate, then choose Save Policy.

  iOS-alkalmazáskonfigurációs szabályzat 2

További lépésekNext steps

Skycure-alkalmazások, a Microsoft Authenticator alkalmazás és az iOS-es alkalmazáskonfigurációs szabályzat üzembe helyezéseDeploy Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS app configuration policy