Android- és Samsung KNOX Standard-eszközök konfigurációs szabályzatának beállításai a Microsoft Intune-banAndroid and Samsung KNOX Standard policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune egy sor Android-eszközökön konfigurálható általános beállítást biztosít.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android devices. Ezek mellett megadhat Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) értékeket is olyan egyéni beállítások létrehozásához, amelyek nem érhetők el az Intune-ban.Additionally, you can specify Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values to create custom settings that are not available from Intune.

Általános konfigurációs szabályzatGeneral configuration policy

Az Intune Androidhoz készült általános konfigurációs szabályzatát a következő beállításához használhatja:Use the Intune Android general configuration policy to configure settings for:

  • Mobileszköz-biztonsági beállítások – előre meghatározott beállítások listájából választva számos szolgáltatást és funkciót szabályozhat az eszközön.Mobile device security settings - Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Teljes képernyős mód (csak Samsung KNOX-eszközök esetén) – zárolhatja az eszközt, hogy csak bizonyos szolgáltatások működjenek rajta.Kiosk mode (for Samsung KNOX Standard devices only) - Lock a device to allow only certain features to work. Megadhatja például, hogy az eszköz csak egy meghatározott felügyelt alkalmazás futtatását engedélyezze, vagy letilthatja a hangerő-szabályozó gombok használatát.For example, you can allow a device to run only one managed app that you specify, or you can disable the volume buttons on a device. Ezek a beállítások használhatók például egy eszköz bemutató modelljéhez vagy egy olyan eszközhöz, amely csak egyetlen funkció végrehajtására van kijelölve (például egy pénztári eszköz).These settings might be used for a demonstration model of a device or a device that is dedicated to performing only one function, such as a point-of-sale device.

  • Megfelelő és nem megfelelő alkalmazások – egy listában megadhatja a vállalatnál megfelelőnek vagy nem megfelelőnek ítélt alkalmazásokat.Compliant and noncompliant apps - Specify a list of apps that are compliant or noncompliant in your company. Android és iOS rendszerű eszközökön a Jelentés a szabályzatnak nem megfelelő alkalmazásokról beállítással ellenőrizhető, hogy a listában megadott alkalmazások kompatibilisek-e a felhasználók által telepített alkalmazásokkal.On Android and iOS devices, the Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed. A jelentés ugyanakkor nem képes ténylegesen letiltani az alkalmazás telepítését.The report can't actually block the installation of the app.

Tipp

Beállíthatja, hogy a felhasználóknak kötelező legyen elfogadni, hogy az eszközükön lévő valamennyi alkalmazás – így személyes alkalmazásaik is – ellenőrizve legyenek, és a nem megfelelő alkalmazásokat a rendszer letiltsa vagy nem megfelelőként jelentse.You can configure terms and conditions for users to ensure that they acknowledge that all apps on their device, including personal apps, will be evaluated, and that noncompliant apps will either be blocked or reported as noncompliant. A felhasználóknak el kell fogadniuk ezeket a feltételeket ahhoz, hogy beléptethessék eszközüket, és a céges portál segítségével beszerezhessék az alkalmazásokat.Users must accept these terms and conditions before they can enroll their device and use the company portal to get apps. A használati feltételekkel kapcsolatos további információt a Használati feltételek házirend-beállításai a Microsoft Intune-ban című témakörben találhat.For more information about using terms and conditions, see Terms and condition policy settings in Microsoft Intune.

Ha a keresett beállítás nem szerepel ebben a témakörben, valószínűleg létre tudja hozni egy egyéni Android-szabályzattal, amely lehetővé teszi az OMA-URI-beállítások használatát az eszköz vezérlésére.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an Android custom policy that lets you use OMA-URI settings to control the device. További információkért olvassa el a jelen témakörben alább található Egyéni szabályzatbeállítások című részt.For more information, go to Custom policy settings later in this topic.

JelszóbeállításokPassword settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Jelszó szükséges a mobileszközök feloldásáhozRequire a password to unlock mobile devices Megadja, hogy kelljen-e jelszót kérni a támogatott eszközökön.Specifies whether to require a password on supported devices. IgenYes IgenYes
Jelszó minimális hosszaMinimum password length Megadja a jelszó minimális hosszát.Specifies the minimum length of the password. IgenYes IgenYes
Ennyi ismétlődő sikertelen bejelentkezés után törlődnek végleg az adatok az eszközrőlNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Megadja, hogy hány sikertelen bejelentkezés legyen megengedett, mielőtt az eszközön tárolt adatok törölve lennének.Specifies the number of sign-in failures to allow before the device is wiped. IgenYes IgenYes
Képernyő kikapcsolása ennyi perc inaktivitás utánMinutes of inactivity before screen turns off Az eszköz az itt megadott számú másodperc elteltével automatikusan zárolja magát.Specifies the number of minutes of inactivity before the device automatically locks. IgenYes IgenYes
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) Megadja, hogy hány nap elteltével kötelező megváltoztatni a jelszót.Specifies the number of days before a password must be changed. IgenYes IgenYes
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history Megadja, hogy az eszköz hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Specifies the number of previously used passwords to remember. IgenYes IgenYes
Korábbi jelszavak megjegyzése - Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Megakadályozza a korábbi jelszavak újbóli használatát.Prevents reuse of previous passwords. IgenYes IgenYes
Jelszó erősségePassword quality Megadja a jelszó erősségének szintjét, valamint azt, hogy használható-e biometrikus eszköz.Specifies the password complexity level that's required and whether biometric devices can be used. IgenYes IgenYes
Ujjlenyomattal történő zárolásfeloldás engedélyezéseAllow fingerprint unlock Az eszköz ujjlenyomattal történő feloldásának engedélyezése.Allows the use of a fingerprint to unlock the device. NemNo IgenYes
Intelligens zárolás és más megbízhatósági ügynökök engedélyezéseAllow Smart Lock and other trust agents
(Android 5 és újabb verziók)(Android 5 and later)
A kompatibilis Android-eszközökön vezérelheti vele az intelligens zárolás funkciót.Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices. Ez a „bizalmi ügynök” néven is ismert telefonos funkció lehetővé teszi az eszköz zárolási képernyője jelszavának letiltását vagy megkerülését, ha az eszköz megbízható helyen van, például ha egy adott Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva, vagy egy bizonyos NFC-címke közelében van. Ezzel a beállítással letilthatja, hogy a felhasználók konfigurálják az intelligens zárolást.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location (for example, when it's connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag.) You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock. IgenYes NemNo

Titkosítási beállításokEncryption settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Mobileszköz titkosításának kötelezővé tételeRequire encryption on mobile device A mobileszközön található összes fájlnak titkosítva kell lennie.Requires that files on the mobile device are encrypted. IgenYes IgenYes
Titkosítás megkövetelése tárolókártyákonRequire encryption on storage cards Ez a beállítás határozza meg, hogy kötelező legyen-e az eszköz tárolókártyájának titkosítása.Specifies whether the device storage card must be encrypted. NemNo IgenYes

RendszerbeállításokSystem settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Képernyőfelvétel engedélyezéseAllow screen capture Lehetővé teszi, hogy a felhasználó képként rögzítse a képernyőn látható tartalmat.Lets the user capture the screen contents as an image. NemNo IgenYes
Diagnosztikai adatok küldésének engedélyezéseAllow diagnostic data submission Engedélyezése esetén az eszköz diagnosztikai adatokat küld a Google-nak.Allows the device to submit diagnostic information to Google. NemNo IgenYes
Gyári beállítások visszaállításának engedélyezéseAllow factory reset Lehetővé teszi, hogy a felhasználó visszaállítsa a gyári beállításokat az eszközön.Allows the user to perform a factory reset on the device. NemNo IgenYes

Felhőbeállítások – dokumentumok és adatokCloud settings - documents and data

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
A Google-fiók biztonsági mentésének engedélyezéseAllow Google backup A Google-fiók biztonsági mentésének engedélyezése.Allows the use of Google backup. NemNo IgenYes

Felhőbeállítások – fiókok és szinkronizálásCloud settings - accounts and synchronization

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Google-fiók automatikus szinkronizálásának engedélyezéseAllow Google account auto sync Google-fiókbeállítások automatikus szinkronizálásának engedélyezése.Allows Google account settings to be automatically synchronized. NemNo IgenYes

Alkalmazásbeállítások – böngészőApplication settings - browser

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Webböngésző engedélyezéseAllow web browser Ezzel a beállítással adható meg, hogy engedélyezett-e az eszköz alapértelmezett webböngészőjének használata.Specifies whether the device's default web browser can be used. NemNo IgenYes
Automatikus kitöltés engedélyezéseAllow autofill A böngésző automatikus kitöltési funkciójának engedélyezése.Allows the autofill function of the web browser to be used. NemNo IgenYes
Előugróablak-blokkoló engedélyezéseAllow pop-up blocker A böngésző előugróablak-blokkoló funkciójának engedélyezése.Allows the use of the pop-up blocker in the web browser. NemNo IgenYes
Cookie-k engedélyezéseAllow cookies Engedélyezi, hogy az eszköz webböngészője cookie-kat használjon.Allows the device web browser to use cookies. NemNo IgenYes
Active Scripting engedélyezéseAllow active scripting Engedélyezi az eszköz webböngészője Active Scripting funkciót használjon.Allows the device web browser to use active scripting. NemNo IgenYes

Alkalmazásbeállítások – alkalmazásokApplication settings - apps

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Google Play áruház engedélyezéseAllow Google Play store A Google Play Áruház használatának engedélyezése az eszközön.Allows the user to access the Google Play store on the device. NemNo IgenYes

Eszközképességek beállításai – hardverDevice capabilities settings - hardware

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Kamera engedélyezéseAllow camera Engedélyezi az eszköz kamerájának használatát.Allows the use of the device camera. IgenYes IgenYes
Cserélhető tároló engedélyezéseAllow removable storage Cserélhető tárolók (például SD-kártya) használatának engedélyezése az eszközön.Allows the device to use removable storage, like an SD card. NemNo IgenYes
Wi-Fi engedélyezéseAllow Wi-Fi Az eszköz Wi-Fi-funkciójának engedélyezése.Allows the use of the Wi-Fi capabilities of the device. NemNo IgenYes
Wi-Fi alapú internetmegosztás használatának engedélyezéseAllow Wi-Fi tethering Az eszköz Wi-Fi-alapú internetmegosztási funkciójának engedélyezése.Allows the use of Wi-Fi tethering on the device. NemNo IgenYes
Földrajzi hely meghatározásának engedélyezéseAllow geolocation Engedélyezi az eszköz számára a helyadatok használatát.Allows the device to utilize location information. NemNo IgenYes
NFC használatának engedélyezéseAllow NFC A kis hatótávolságú kommunikációt használó műveletek engedélyezése (ha az eszköz támogatja ezt a funkciót).Allows operations that use near field communication if the device supports it. NemNo IgenYes
Bluetooth engedélyezéseAllow Bluetooth Az eszköz Bluetooth-funkciójának engedélyezése.Allows the use of Bluetooth on the device. NemNo IgenYes
Kikapcsolás engedélyezéseAllow power off Az eszköz felhasználó általi kikapcsolásának engedélyezése.Allows the user to power off the device.

Ha ez a beállítás le van tiltva, a Megengedett sikertelen bejelentkezések száma az eszközön tárolt adatok törléséig beállítás Samsung KNOX Standard-eszközökön nem működik.If this setting is disabled, the setting Number of repeated sign in failures to allow before the device is wiped for Samsung KNOX Standard devices does not function.
NemNo IgenYes

Eszközképességek beállításai – mobilhálózatDevice capabilities settings - cellular

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Hangroaming engedélyezéseAllow voice roaming Hangroaming használatának engedélyezése, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Allows voice roaming when the device is on a cellular network. NemNo IgenYes
Adatroaming engedélyezéseAllow data roaming Adatroaming használatának engedélyezése, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Allows data roaming when the device is on a cellular network. NemNo IgenYes
SMS- és MMS-funkciók engedélyezéseAllow SMS/MMS messaging SMS- és MMS-üzenetek engedélyezése az eszközön.Allows the use of SMS and MMS messaging on the device. NemNo IgenYes

Eszközképességek beállításai – szolgáltatásokDevice capabilities settings - features

Beállítás neveSetting name RészletekDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Beszédfelismerési asszisztens engedélyezéseAllow voice assistant Hangsegéd szoftverek használatának engedélyezése az eszközön.Allows the use of voice assistant software on the device. NemNo IgenYes
Hangtárcsázás engedélyezéseAllow voice dialing A hangtárcsázási funkció engedélyezése vagy letiltása az eszközön.Enables or disables the voice dialing feature on the device. NemNo IgenYes
Másolás és beillesztés engedélyezéseAllow copy and paste Az eszköz másolási és beillesztési funkcióinak engedélyezése.Allows copy and paste functions on the device. NemNo IgenYes
Vágólap alkalmazások közötti megosztásának engedélyezéseAllow clipboard share between applications A vágólap használatának engedélyezése az alkalmazások közötti másoláshoz.Allows use of the clipboard to copy and paste between apps. NemNo IgenYes
A YouTube engedélyezéseAllow YouTube A YouTube használatának engedélyezése az eszközön.Allows the use of YouTube on the device. NemNo IgenYes

A szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazásokra vonatkozó beállításokSettings for compliant and noncompliant apps

A Szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazások listában adja meg az alábbi információkat használó megfelelő vagy nem megfelelő eszközöket:In the Compliant & Noncompliant Apps list, specify a list of compliant or noncompliant apps that use the following information:

Megjegyzés

Egy szabályzatban csak a megfelelő vagy a nem megfelelő alkalmazások listája szerepelhet.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. Mindkét típusú lista nem adható meg ugyanabban a házirendben.You cannot specify both in the same policy.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Meg nem felelésről szóló jelentés küldése, ha a felhasználók telepítik a listán szereplő alkalmazások valamelyikétReport noncompliance when users install the listed apps Azokat a nem az Intune által felügyelt alkalmazásokat tartalmazza, amelyeket a felhasználók nem telepíthetnek és futtathatnak.Lists the apps that are not managed by Intune and which you do not want users to install and run. Ha a felhasználók ezen alkalmazások egyikét telepítik, szerepelni fog a szabályzatoknak nem megfelelő alkalmazásokról készült jelentésben.If users install one of these apps, it will be listed in the noncompliant apps report.
Meg nem felelés jelentésének mellőzése, ha a felhasználók telepítik a listán szereplő alkalmazások valamelyikétDo not report noncompliance when users install the listed apps Azokat az alkalmazásokat tartalmazza, amelyek használatát engedélyezni kívánja.Lists the apps that you want to allow. A megfelelőség biztosítása érdekében a felhasználók nem telepíthetnek olyan alkalmazásokat, amelyek nem szerepelnek a listán.To remain compliant, users must not install any apps that are not listed. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
HozzáadásAdd Hozzáadhat egy alkalmazást a kijelölt listához.Adds an app to the selected list. Meg kell adnia az alkalmazás nevét, kiadóját (nem kötelező) és alkalmazás-áruházbeli URL-címét.Specify the name of the app, the app publisher (optional), and the URL of the app in the app store.

További segítségért olvassa el a jelen témakör Alkalmazás-áruházak URL-címének megadása című részét.For more information, see Specify URLs to app stores later in this topic.
Alkalmazások importálásaImport Apps Importálja az Ön által vesszővel tagolt fájlban megadott alkalmazásokat.Imports a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. Használja a fájlban megadott formátumot, alkalmazásnevet, kiadót és URL-címet.Use the format, application name, publisher, and app URL in the file.
SzerkesztésEdit Segítségével szerkesztheti a kijelölt alkalmazás nevét, kiadóját és URL-címét.Lets you edit the name, publisher, and URL of the selected app.
TörlésDelete Törölheti a kijelölt alkalmazást a listából.Deletes the selected app from the list.

A megfelelő és nem megfelelő alkalmazás-beállításokat is tartalmazó szabályzatokat telepíteni kell a felhasználói csoportok számára.Policies containing compliant and noncompliant app settings must be deployed to groups of users.

Teljes képernyős mód beállításaiKiosk mode settings

Adja meg a következő értékeket a Samsung KNOX Standard-eszközök beállításhoz:Specify the following settings for Samsung KNOX Standard devices:

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Az eszközön teljes képernyős módban futtatható felügyelt alkalmazás kiválasztásaSelect a managed app that can run when the device is in kiosk mode Válassza a Tallózás elemet, majd válassza ki a felügyelt alkalmazást, amelynek engedélyezni szeretné, hogy az eszköz teljes képernyős módban futtassa (az áruházra mutató hivatkozásként megadott alkalmazások jelenleg nem támogatottak).Choose Browse, and then select the managed app that can run when the device is in kiosk mode (apps specified as a link to the store are not currently supported). Az itt megadotton kívül más alkalmazás nem futtatható az eszközön.No other apps will be allowed to run on the device.
Hangerőszabályzó gombok engedélyezéseAllow volume buttons Engedélyezheti vagy letilthatja a hangerőszabályzó gombok használatát az eszközön.Enables or disables the use of the volume buttons on the device.
Képernyőt felébresztő gomb engedélyezéseAllow screen sleep wake button Engedélyezheti vagy letilthatja a képernyő ébresztőgombját az eszközön.Enables or disables the screen sleep wake button on the device.

A szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazások referenciaadataiReference information for compliant and noncompliant apps

A szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazások figyeléseMonitor compliant and noncompliant apps

A Nem kompatibilis alkalmazások jelentése beállítás használatával megtekintheti az engedélyezett és letiltott alkalmazások kompatibilitását.Use the Noncompliant Apps Report to view the compliance of allowed and blocked apps.

A nem kompatibilis alkalmazások jelentésének futtatásaTo run the Noncompliant Apps Report
  1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolban válassza a Jelentések > Jelentés a szabályzatnak nem megfelelő alkalmazásokról elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Report.

  2. Válassza ki az ellenőrizni kívánt eszközcsoportokat.Select the device groups that you want to check. Ezután válassza ki, hogy csak a megfelelő alkalmazásokat vagy csak a nem megfelelő alkalmazásokat, vagy mindkettőt kívánja ellenőrizni.Then choose whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both. Végül válassza a Jelentés megtekintése lehetőséget.Finally, choose View Report.

Alkalmazás-áruházak URL-címének megadásaSpecify URLs to app stores

Ha szeretné megadni egy alkalmazás URL-címét a megfelelő és nem megfelelő alkalmazások listájában, végezze el az alábbiakat:To specify an app URL in the compliant and noncompliant apps list, take the following steps:

A Google Play Alkalmazások szakaszában keresse meg a használni kívánt alkalmazást.In the Apps section of Google Play, search for the app you want to use.

Nyissa meg az alkalmazás telepítési lapját, és másolja az URL-címet a vágólapra.Open the installation page for the app, and then copy the URL to the clipboard. Most ezt a címet felhasználhatja URL-címként a kompatibilis vagy a nem kompatibilis alkalmazások listájában.You can now use this as the URL in either the compliant or noncompliant apps list.

Például: Keressen rá a Google Play-ben a Microsoft Office Mobile kifejezésre.Example: Search Google Play for Microsoft Office Mobile. Az Ön által használt URL-cím a következő lesz: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub.The URL you use will be https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub.

Egyéni szabályzatbeállításokCustom policy settings

A Microsoft Intune Androidos egyéni konfigurációs szabályzatával OMA-URI-beállításokat léptethet érvénybe, amelyekkel vezérelhetők az Android-eszközökön elérhető szolgáltatások.Use the Microsoft Intune Android custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Android devices. Ezek szabványos beállítások, amelyeket számos mobileszköz-gyártó alkalmaz az eszközök szolgáltatásainak vezérlésére.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ezzel a képességgel olyan Android-beállításokat telepíthet, amelyek nem konfigurálhatók Intune-szabályzatokkal.This capability is intended to allow you to deploy Android settings that are not configurable with Intune policies. Az Intune jelenleg csak korlátozott számú egyéni Android-szabályzatot támogat.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. E témakör példái alapján megtudhatja, mely szabályzatokat lehet konfigurálni.See the examples in this topic to find out which policies you can configure.

Általános beállításokGeneral settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
NévName Adjon egyedi nevet az egyéni Android-szabályzatnak, hogy az azonosítható legyen az Intune konzolján.Enter a unique name for the Android custom policy to help you identify it in the Intune console.
LeírásDescription Adjon meg egy leírást, amely áttekintést nyújt az Android egyéni szabályzatáról, és olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a keresését.Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

OMA-URI-beállításokOMA-URI settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
A beállítás neveSetting name Adjon meg egy egyedi nevet az OMA-URI beállítás számára, amellyel az egyszerűen azonosítható a beállítások listájában.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
A beállítás leírásaSetting description Adjon meg egy olyan leírást, amely áttekintést nyújt az adott beállításról, valamint más olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek segítenek a megkeresésében.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
AdattípusData type Válassza ki az adattípust az OMA-URI-beállítás megadásához.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. A Karakterlánc, Karakterlánc (XML), Dátum és idő, Egész szám, Lebegőpontos szám vagy Logikai lehetőségek közül választhat.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
OMA-URI (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket)OMA-URI (case sensitive) Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
ÉrtékValue Adja meg a korábban megadott OMA-URI-azonosítóhoz társítandó értéket.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

PéldákExamples

Támogatott Samsung KNOX Standard-eszközökSupported Samsung KNOX Standard devices

Az MDM-regisztráció során a Céges portál alkalmazás csak akkor kísérli meg a Samsung KNOX-aktiválást, ha az eszköz szerepel a támogatott KNOX-eszközök listáján.The Company Portal app only attempts Samsung KNOX activation during MDM enrollment if the device appears in the list of supported KNOX devices. Így elkerülhetők az MDM-regisztrációt megakadályozó KNOX-aktiválási hibák.This helps avoid KNOX activation errors that prevent MDM enrollment. Azokat az eszközöket, melyek nem támogatják a Samsung KNOX-aktiválást, szabványos Android-eszközként regisztrálja a rendszer.Devices that don't support Samsung KNOX activation enroll as standard Android devices. Előfordulhat, hogy egy Samsung eszköz néhány modellje támogatja a KNOX platformot, míg mások nem.A Samsung device might have some model numbers that support KNOX, while others don't. Egy adott eszköz megvásárlása és üzembe helyezése előtt egyeztesse az eszköz viszonteladójával, hogy kompatibilis-e a KNOX-szal.Verify KNOX compatibility with your device reseller before you purchase and deploy Samsung devices.

Megnézheti a támogatott Samsung KNOX-eszközök és az Intune által támogatott eszközök listáját.You can find a list of supported Samsung KNOX devices along with the list of Intune supported devices.

Lásd még:See also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-házirendek használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies