Alkalmazásvédelmi szabályzatok az Azure PortalonAzure portal for Intune app protection policies

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Azure Portalon a következőkre vonatkozó alkalmazásvédelmi szabályzatokat hozhat létre és kezelhet:The Azure portal is used to create and manage app protection policies for:

 • Az Intune-ban regisztrált és általa kezelt eszközökön futó alkalmazások.Apps running on devices that are enrolled and managed in Intune.

 • Semmilyen MDM-megoldásban nem regisztrált eszközökön futó alkalmazások.Apps running on devices that are not enrolled in any MDM solution.

 • Harmadik féltől származó MDM-megoldásban regisztrált eszközökön futó alkalmazások.Apps running on devices that are enrolled in a third-party MDM solution.

Fontos

Az Azure Portal az új felügyeleti konzol az alkalmazásvédelmi szabályzatok létrehozására. Az Intune-ban regisztrált eszközök alkalmazásait támogató alkalmazásvédelmi szabályzatokat is létrehozhat azonban, ha az Intune felügyeleti konzolt használja a mobileszközök kezelésének bizonyos eseteire.The Azure portal is the new admin console for creating app protection policies, but you can also create an app protection policy that supports apps for devices enrolled into Intune by using the Intune admin console for MDM scenarios.

Előfordulhat, hogy az Intune felügyeleti konzolon nem jelenik az alkalmazásvédelmi szabályzatok minden beállítása.You might not see all the app protection policy settings available on the Intune admin console. Emellett ha az Intune felügyeleti konzolon és az Azure Portalon is hoz létre alkalmazásvédelmi szabályzatokat, az Azure Portalon létrehozott szabályzatok felülbírálják az Intune felügyeleti konzolon létrehozottakat.Additionally, if you create app protection policies both on the Intune admin console and in the Azure portal, the policies created in the Azure portal will override the ones created on the Intune admin console. Ebben az esetben a rendszer az Azure Portal alkalmazásvédelmi szabályzatait érvényesíti az alkalmazásokra, illetve telepíti a felhasználók számára.In this scenario, the Azure portal app protection policies will be applied to the apps and deployed to users.

Bejelentkezés az Azure-portálra és a kezdőlap testreszabásaSign in to the Azure portal and customize your start page

 1. Az Azure Portalon jelentkezzen be Intune-os hitelesítő adataival.Go to the Azure portal and sign in with your Intune credentials.

  Az Azure-portál bejelentkezési oldalának képernyőképe

 2. Miután sikeresen bejelentkezett, megjelenik az Irányítópult.After you've successfully signed in, you see the Dashboard. Az Irányítópult oldal testreszabható.The Dashboard page can be customized.

  Az Azure-portál irányítópultjának képernyőképe

 3. Válassza a bal oldali menü További szolgáltatások pontját, majd írja be a szűrő szövegmezőbe az Intune nevet.Choose More services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

  A Tallózás menü képernyőképe az Intune kiemelésével

 4. Válassza az Intune App Protection > Intune mobilalkalmazás-kezelés > Minden beállítás elemet.Choose Intune App Protection > Intune mobile application management > All Settings.

  Az Intune mobilalkalmazás-felügyelet panel képernyőfelvétele

 5. (Nem kötelező): Ha rögzíteni szeretne egy panelt a kezdőlapon, válassza a Rögzítés lehetőséget a panelen.(Optional): To pin a blade to the Start page, you can use the pin option on the blade. Az Intune mobilalkalmazás-felügyelet panelt a rögzítési ikonjára kattintva rögzítheti a kezdőlapon.Click the pin icon on the Intune mobile application management blade to pin that blade to the Start page.

  Az Intune mobilalkalmazás-felügyeleti paneljének képernyőképe, a rögzítés ikonja kiemelve

  Az irányítópult és a rögzített Intune csempe képernyőképe

További lépésekNext steps

Felkészülés az alkalmazásvédelmi szabályzatok konfigurálásáraGet ready to configure app protection policies