Modern hitelesítés nélküli alkalmazások blokkolása (ADAL)Block apps that do not use modern authentication (ADAL)

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat használó alkalmazásalapú feltételes hozzáférés a modern hitelesítést használó alkalmazásokra épül, ami az OAuth2 implementációja.App-based conditional access with app protection policies rely on applications using modern authentication which is an implementation of OAuth2. A legújabb asztali és mobil Office-alkalmazások már modern hitelesítést használnak, de vannak olyan külső gyártótól származó programok és régebbi Office-alkalmazások, amelyek másfajta hitelesítéssel működnek, például alapszintű vagy űrlap alapú hitelesítéssel.Most current Office mobile and desktop applications use modern authentication, however there are third-party apps and older Office apps that user other authentication methods like basic authentication and forms based authentication.

Az ilyen típusú alkalmazásokat így blokkolhatja:To block access to these apps we recommend the following:

 Set-SPOTenant -LegacyAuthProtocolsEnabled $false

Fontos

Az alkalmazásalapú feltételes hozzáférést tilos az Azure Active Directory (Azure AD) tanúsítványalapú hitelesítésével használni.App-based CA must not be used with Azure Active Directory (Azure AD) certificate based authentication. A fentiek közül csak az egyik lehet egyszerre konfigurálva.You can only have one of these configured at a time.

További információSee also

Csak az Intune által támogatott alkalmazások hozzáférésének engedélyezése az O365-szolgáltatásokhozAllow only apps supported by Intune to access O365 services