Windowsos eszközök csoportos regisztrálásaBulk enrollment for Windows devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A rendszergazda nagy számú új windowsos eszközt csatlakoztathat az Azure Active Directoryhoz és az Intune-hoz.As an administrator, you can join large numbers of new Windows devices to Azure Active Directory and Intune. Ha az Azure AD-bérlőhöz csoportosan szeretne eszközöket regisztrálni, először a Windows Configuration Designer (WCD) alkalmazással létre kell hoznia egy kiépítési csomagot.To bulk enroll devices for your Azure AD tenant, you create a provisioning package with the Windows Configuration Designer (WCD) app. Ha a kiépítési csomagokat céges tulajdonban lévő eszközökre alkalmazza, az eszközök az Azure AD-bérlőhöz lesznek csatlakoztatva, és regisztrálódnak az Intune-felügyeletben.Applying the provisioning package to corporate-owned devices joins the devices to your Azure AD tenant and enrolls them for Intune management. A csomag alkalmazása után az Azure AD-felhasználók bejelentkezhetnek az eszközökre.Once the package is applied, it's ready for your Azure AD users to log on.

Az Azure AD-felhasználók általános jogú felhasználók ezeken az eszközökön, és megkapják a hozzájuk rendelt Intune-szabályzatokat és a kötelező alkalmazásokat.Azure AD users are standard users on these devices and receive assigned Intune policies and required apps. Az önkiszolgáló és a Céges portált használó forgatókönyvek jelenleg nem támogatottak.Self-service and Company Portal scenarios are not supported at this time.

Windowsos eszközök csoportos regisztrációjának előfeltételeiPrerequisites for Windows devices bulk enrollment

Windowsos eszközök csoportos regisztrálásához az alábbiak szükségesek:Bulk enrollment for Window devices requires the following:

Kiépítési csomag létrehozásaCreate a provisioning package

 1. Töltse le a Windows Configuration Designer (WCD) alkalmazást a Microsoft Áruházból.Download Windows Configuration Designer (WCD) from the Microsoft Store. A Windows Configuration Designer alkalmazás áruházbeli képernyőképei és ismertetőjeScreenshot of the Windows Configuration Designer app Store screenshots and description

 2. Nyissa meg a Windows Configuration Designer alkalmazást, és válassza a Provision desktop devices (Asztali eszközök kiépítése) elemet.Open the Windows Configuration Designer app and select Provision desktop devices. Képernyőkép a Provision desktop services elem kiválasztásáról a Windows Configuration DesignerbenScreenshot of selecting Provision desktop devices in the Windows Configuration Designer app

 3. Megnyílik egy New project (Új projekt) ablak, ahol az alábbiakat kell megadnia:A New project window opens where you specify the following:

  • Name (Név) – A projekt neveName - A name for your project
  • Project folder (Projektmappa) – A projekt mentési helyeProject folder - Where your new project will be saved
  • Description (Leírás) – A projekt leírása (nem kötelező) Képernyőkép a név, a projektmappa és a leírás megadásáról a Windows Configuration DesignerbenDescription - An optional description of the project Screenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app
 4. Adjon meg egyedi neveket az eszközök számára.Enter a unique name for your devices. A névben szerepelhet sorozatszám (%%SERIAL%%) vagy véletlenszerű karaktersorozat.Names can include a serial number (%%SERIAL%%) or a random set of characters. Lehetőség van termékkulcs megadására is, ha frissíti a Windows-kiadást, megosztott használatra konfigurálja az eszközt, és eltávolítja az előre telepített szoftvert.Optionally, you can also enter a product key if you are upgrading the edition of Windows, configure the device for shared use, and remove pre-installed software.
  Képernyőkép a név, a projektmappa és a leírás megadásáról a Windows Configuration DesignerbenScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 5. Lehetőség van arra is, hogy beállítsa, mely Wi-Fi-hálózathoz csatlakozzanak az eszközök az első indításkor.Optionally, you can configure the Wi-Fi network devices connect to when they first start. Ha ez nincs megadva, az eszköz első indításakor vezetékes hálózati kapcsolatra lesz szükség.If this isn’t configured, a wired network connection is required when the device is first started. Képernyőkép a Wi-Fi engedélyezéséről, a hálózati SSID és a hálózattípus konfigurálásáról a Windows Configuration DesignerbenScreenshot of enabling Wi-Fi including Network SSID and Network type options in the Windows Configuration Designer app

 6. Válassza az Enroll in Azure AD (Regisztrálás az Azure AD-ban) lehetőséget, adja meg a Bulk Token Expiry (Csoportos jogkivonat lejárati ideje) értékét, majd válassza a Get Bulk Token (Csoportos jogkivonat beszerzése) elemet.Select Enroll in Azure AD, enter a Bulk Token Expiry date, and then select Get Bulk Token. Képernyőkép a név, a projektmappa és a leírás megadásáról a Windows Configuration DesignerbenScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 7. A csoportos jogkivonat beszerzéséhez meg kell adnia az Azure AD-beli hitelesítő adatait.Provide your Azure AD credentials to get a bulk token. Képernyőkép a név, a projektmappa és a leírás megadásáról a Windows Configuration DesignerbenScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 8. Ha a Bulk Token (Csoportos jogkivonat) sikeresen letöltődött, kattintson a Next (Tovább) gombra.Click Next when Bulk Token is fetched successfully.

 9. Az Add applications elemmel alkalmazásokat, az Add certificates elemmel tanúsítványokat vehet fel az eszközökre.Optionally, you can Add applications and Add certificates. A megadott alkalmazások és tanúsítványok telepítve lesznek az eszközön.These apps and certificates are provisioned on the device.

 10. Igény esetén a kiépítési csomagot jelszóval is védheti.Optionally, you can password protect your provisioning package. Kattintson a Létrehozás gombra.Click Create. Képernyőkép a név, a projektmappa és a leírás megadásáról a Windows Configuration DesignerbenScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

Eszközök üzembe helyezéseProvision devices

 1. Keresse meg a kiépítési csomagot abban a mappában, amelyet az alkalmazásban a Project folder mezőben megadott.Access the provisioning package in the location specified in Project folder specified in the app.

 2. Válassza ki azt a módszert, amellyel a kiépítési csomagot alkalmazni szeretné az eszközre.Choose how you’re going to apply the provisioning package to the device. A kiépítési csomagot az alábbi módszerekkel lehet eszközre alkalmazni:A provisioning package can be applied to a device one of the following ways:

  • Másolja a kiépítési csomagot USB-meghajtóra, majd csatlakoztassa az USB-meghajtót a csoportosan regisztrálni kívánt eszközhöz, majd a kezdeti beállításnál alkalmazza a csomagot.Place the provisioning package on a USB drive, insert the USB drive into the device you’d like to bulk enroll, and apply it during initial setup
  • Másolja a kiépítési csomagot egy hálózati meghajtóra, majd a kezdeti beállításnál alkalmazza a csomagot a csoportosan regisztrálni kívánt eszközre.Place the provisioning package on a network folder, and apply it insert on the device you’d like to bulk enroll after initial setup

  A kiépítési csomag használatának részletes leírását megtalálja a Kiépítési csomag alkalmazása című témakörben.For step-by-step instruction on applying a provisioning package, see Apply a provisioning package.

 3. A csomag alkalmazása után az eszköz 1 percen belül automatikusan újraindul.After you apply the package, the device will automatically restart in 1 minute. Képernyőkép a név, a projektmappa és a leírás megadásáról a Windows Configuration DesignerbenScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 4. Az újraindítás után az eszköz automatikusan csatlakozik az Azure Active Directoryhoz, és regisztrálódik a Microsoft Intune-ban.When the device restarts, it connects to the Azure Active Directory and enrolls in Microsoft Intune.

Windowsos eszközök csoportos regisztrálásával kapcsolatos hibaelhárításTroubleshooting Windows bulk enrollment

A kiépítés alapvetően új windowsos eszközök esetében használható.Provisioning is intended to be used on new Windows devices. Kiépítési hibák esetén szükség lehet a gyári beállítások visszaállítására, vagy az eszköz rendszerindító lemezképből való helyreállítására.Provisioning failures might require a factory reset of the device or device recovery from a boot image. Az alábbi példák egyes kiépítési hibákhoz adnak magyarázatot:These examples describe some reasons for provisioning failures:

 • Ha egy kiépítési csomaggal olyan Active Directory-tartományhoz vagy Azure Active Directory-bérlőhöz próbál csatlakozni, amely nem hoz létre helyi fiókot, akkor az eszköz elérhetetlenné válhat, ha a tartományhoz való csatlakozás hálózati hiba miatt meghiúsul.A provisioning package that attempts to join an Active Directory domain or Azure Active Directory tenant that does not create a local account could make the device unreachable if the domain-join process fails due to lack of network connectivity.
 • A kiépítési csomag szkriptjei rendszerkörnyezetben futnak, és bármilyen módosítást képesek elvégezni az eszköz fájlrendszerén és konfigurációján.Scripts run by the provisioning package are run in system context, and are able to make arbitrary changes to the device file system and configurations. Egy rosszindulatú vagy hibás szkript azt eredményezheti, hogy az eszközt csak a rendszerkép alaphelyzetbe állításával vagy a gyári beállítások visszaállításával lehet helyreállítani.A malicious or bad script could put the device in a state that can only be recovered by reimaging or factory resetting the device.