A Windows rendszerű számítógépek Intune-szoftverügyféllel való felügyeletének általános feladataiCommon Windows PC management tasks with the Intune software client

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör azt sorolja fel, hogy milyen feladatokat lehet elvégezni a PC-ként felügyelt asztali rendszereken az Intune-ügyfél telepítése után.This topic lists tasks you can do to manage desktops that you manage as PCs by installing the Intune software client. Ez a témakör nem érinti a mobileszközként felügyelt PC-ket.This topic does not cover managing PCs as mobile devices. Ha még nem telepítette az ügyfelet a PC-in, olvassa el Az Intune-szoftverügyfél telepítése című cikket.If you have not yet installed the client on your PCs, see Install the Intune software client.