A Lookout for Work alkalmazás konfigurálása és telepítéseConfigure and deploy Lookout for Work app

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a cikk részletes információval szolgál arról, hogyan konfigurálhatja és telepítheti a Lookout for Work alkalmazást Android és iOS eszközökre.This article explains how to configure and deploy the Lookout for Work app for Android and iOS devices.

Android (Google Play Áruház alkalmazás)Android (Google Play Store app)

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza az Alkalmazások, majd az Alkalmazások felvétele lehetőséget.In the Microsoft Intune administrator console, go to Apps and choose Add Apps.
 2. A közzétevő Szoftver telepítése lapján válassza a Külső hivatkozás elemet, és adja meg a következő URL-címet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.enterpriseOn the Software Setup page of the publisher, choose External link, and specify the following URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.enterprise

  Megjegyzés

  Ne jelölje be a felügyelt böngészőt előíró jelölőnégyzetet.Do not click the box for requiring a managed browser.

 3. A Szoftver leírása lapon adja meg a következő információkat:On the Software description page fill in the following information:

  • Közzétevő: Lookout Mobile SecurityPublisher: Lookout Mobile Security
  • Név: Lookout for WorkName: Lookout for Work
  • Leírás: A Lookout a leghatékonyabb védelmet kínálja a mobil fenyegetésekkel szemben az eszköz biztonsága érdekében.Description: Lookout offers the best protection against mobile threats to keep your device safe. Ha telepíti a Lookout alkalmazást az eszközön, az védelmet nyújt a fenyegetésekkel szemben és riasztja a felhasználót és a vállalati rendszergazdát, ha ilyet talál.When the Lookout app is installed on the device, the app protects your device from threats and will alert you, and your company administrator, if any are found.
  • Kategória: Számítógép-felügyeletCategory: Computer Management
 4. A sikeres telepítést követően a következő üzenet jelenik meg: Sikeresen befejeződött az adatok feltöltése a Microsoft Intune-ba.Upon successful completion you see a message Upload of data to Microsoft Intune successfully completed.

  Ha az Intune-konzolon az Alkalmazások elemre kattint, a listában megjelenik a Lookout for Work alkalmazás az Intune felügyeleti konzol alkalmazások lapjának képernyőképe, amelyen a listában látható a Lookout for Work alkalmazásIn the Intune Console when you click on the Apps you will now see the Lookout for Work app in the list screenshot of Intune admin console apps page showing the Lookout for work apps in the list

 5. Telepítse az alkalmazást a felhasználók részére úgy, hogy kiválasztja a Lookout for Work alkalmazást, és a Központi telepítés kezelése lehetőséget választja.Deploy the app to users by selecting the Lookout for Work app and choosing Manage Deployment.

  Ugyanazokat a felhasználókat kell kiválasztania, akiket hozzáadott a Beléptetés kezelése opcióhoz a Lookout MTP-konzolon.You must select the same users added in to the Enrollment Management option in the Lookout MTP console. A felhasználói csoportok Lookout MTP-hez történő hozzáadásáról bővebben lásd Az előfizetés konfigurálása a Lookout MTP használatához című szakasz 3. lépését.See Step 3 in the configure your subscription with Lookout MTP section for information about adding user groups to Lookout MTP.

  Fontos

  Az Intune alkalmazástelepítési varázslója nem érzékeli az Azure AD felhasználói csoportokat; ezek helyett az Intune felhasználói csoportokat használja.The Intune app deployment Wizard is not aware of the Azure AD user groups and uses the Intune user groups instead. Ennek megfelelően a Lookout MTP-konzolon az ebben a témakörben leírtak szerint beléptetett Azure AD felhasználói csoport alapján létre kell hoznia egy Intune felhasználói csoportot.So you must create an Intune user group based on the Azure AD user group that is enrolled in the Lookout MTP console as described in thistopic.

 6. Válassza a Szükséges telepítés beállítást, hogy a Lookout alkalmazás telepítését kötelezővé tegye a felhasználók eszközein.Choose the Required Install option to require that the Lookout app be installed on the user’s device.

iOS (A Lookout alkalmazás vállalat által aláírt verziója)iOS (Enterprise-signed version of Lookout app)

 1. Győződjön meg róla, hogy az iOS-kezelés be van állítva az eszközén.Make sure iOS management is set up on your device. Az iOS-eszköz felügyeletének beállításához az iOS- és Mac-eszközök felügyeletének beállítása című témakörben talál útmutatót.For instructions on how to set up your device for iOS management, see Set up iOS and Mac device management.

 2. Írja alá újra a Lookout for work iOS alkalmazást.Re-sign the Lookout for Work iOS app. A Lookout az iOS App Store-on kívül terjeszti a Lookout for Work alkalmazását.Lookout distributes its Lookout for Work iOS app outside of the iOS App Store. Az alkalmazás terjesztése előtt újra alá kell írnia az alkalmazást az iOS vállalati fejlesztői tanúsítványával.Before distributing the app, you must re-sign the app with your iOS Enterprise Developer Certificate. A részletes leírást a Lookout for Work iOS alkalmazás újbóli aláírásáról lásd: Lookout for Work iOS alkalmazás újbóli aláírásának folyamata a Lookout oldalán.For detailed instructions to re-sign the Lookout for Work iOS apps, see Lookout for Work iOS app re-signing process on the Lookout site.

 3. Engedélyezze az Azure Active Directory-hitelesítést iOS-felhasználók számára az alábbiak szerint:Enable Azure Active Directory authentication for the iOS users by doing the following:

  1. Jelentkezzen be az Azure Active Directory felügyeleti portálon, és keresse meg az alkalmazáslapot.Login to the Azure Active Directory management portal, and navigate to the application page.
  2. Adja hozzá a Lookout for Work iOS alkalmazást natív ügyfélalkalmazásként.Add the Lookout for Work iOS app as a native client application. a natív ügyfélalkalmazás lehetőséget mutató képernyőkép az alkalmazás hozzáadása párbeszédpanelrőlscreenshot of the add apps dialog showing the native client app option
  3. Cserélje le a com.lookout.enterprise.yourcompanyname sort az IPA aláírásakor választott ügyfélcsomag-azonosítóval.Replace the com.lookout.enterprise.yourcompanyname with the customer bundle ID you selected when you signed the IPA.
  4. Adjon hozzá további átirányítási URI-t: <companyportal://code/>, valamint az eredeti átirányítási URI-ja URLencoded verzióját.Add additional redirect URI: <companyportal://code/> followed by a URLencoded version of your original redirect URI.
  5. Adjon hozzá Delegált engedélyeket az alkalmazásához.Add Delegated Permissions to your app.

  További részletek: Natív ügyfélalkalmazás konfigurálása.For more details, see Configure a native client application.

 4. Töltse fel az újból aláírt .ipa fájlt az Alkalmazások hozzáadása mobileszközökhöz a Microsoft Intune-ban témakörben leírtaknak megfelelően.Upload the re-signed .ipa file as described in the Add app for mobile devices in Microsoft Intune topic. Állítsa a minimum OS verziót iOS 8.0-ra vagy újabbra.Set the minimum OS version to iOS 8.0 or later.

  képernyőkép az alkalmazások oldalról az Intune felügyeleti konzoljában, amely a Lookout for work alkalmazást mutatja az alkalmazások listáján

 5. Hozza létre a felügyelt alkalmazás konfigurációs szabályzatát az iOS-alkalmazások konfigurálása mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzatok segítségével a Microsoft Intune-ban témakörben leírtaknak megfelelően.Create the managed app configuration policy as described in the Configure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune topic.

  képernyőkép egy új szabályzat létrehozása varázslóról, kiemelve az iOS 8.0 vagy újabb alkalmazás-konfigurációs szabályzatot

 6. Telepítse az alkalmazást a felhasználók részére úgy, hogy kiválasztja a Lookout for Work alkalmazást, és a Központi telepítés kezelése lehetőséget választja.To deploy the app to users, select the Lookout for Work app, and choose Manage Deployment.

  Ugyanazokat a felhasználókat kell kiválasztania, akiket a Lookout-konzolon az Enrollment Management (Regisztráció kezelése) beállítás alatt felvett.You must select the same users that were added to the Enrollment Management option in the Lookout console. A felhasználói csoportok Lookout MTP-hez történő hozzáadásáról bővebben lásd A Lookout-előfizetés konfigurálása című szakasz 3. lépését.See Step 3 in the configure your Lookout subscription section for information about adding user groups to Lookout MTP.

  Fontos

  Az Intune alkalmazástelepítési varázslója nem érzékeli az Azure AD-beli felhasználói csoportokat; ezek helyett az Intune-alapú felhasználói csoportokat használja, így azon az Azure AD-beli felhasználói csoporton alapuló Intune-os felhasználói csoportot kell létrehoznia, amely ennek a témakörnek megfelelően lett regisztrálva a Lookout-konzolon.The Intune app deployment wizard is not aware of the Azure AD user groups and uses the Intune user groups instead, so you must create an Intune user group based on the Azure AD user group that is enrolled in the Lookout console as described in this topic.

  Válassza a Szükséges telepítés beállítást, hogy a Lookout alkalmazás telepítését kötelezővé tegye a felhasználók eszközein.Choose the Required Install option to require that the Lookout app be installed on the user’s device.

Mi történik ha telepített alkalmazást megnyitja az eszközönWhat happens when the deployed app is opened on the device

https://github.com/Microsoft/Docs/blob/master/ContributorGuide/index.md Amikor a felhasználó megnyitja a Lookout for Work alkalmazást az eszközön, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy aktiválja az alkalmazást, majd válassza a Bejelentkezés Azure Active Directoryval opciót.https://github.com/Microsoft/Docs/blob/master/ContributorGuide/index.md When the user opens the Lookout for Work on the device they are prompted to activate the app, and choose the Sign in with Azure Active Directory option. A végfelhasználói folyamat részletes áttekintése a következő témakörökben található:A detailed walkthrough with the end-user flow can be found in the following topics:

További lépésekNext steps