A Skycure konfigurálása Azure Active Directory-alapú egyszeri bejelentkezés (SSO) használatáraConfigure Skycure to use Azure Active Directory Single Sign On (SSO)

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune és a Skycure integrálásakor Azure AD SSO-t kell használni.Azure AD SSO is used when you integrate Intune with Skycure. A fő előnyök:Here are the main benefits:

 • A rendszergazdák ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal jelentkezhetnek be és ki a Microsoft-portálokon (Intune, Azure) és a Skycure Management konzolon anélkül, hogy minden alkalommal be kellene gépelniük őket.Admins can use the same credentials without having to type it again every time they log in and out from the Microsoft portals (Intune, Azure) and Skycure Management console.

 • A végfelhasználók ugyanazokkal az Azure AD-hitelesítő adatokkal jelentkezhetnek be és ki a Skycure-alkalmazásokban anélkül, hogy minden alkalommal be kellene gépelniük őket.End-users can use the same Azure AD credentials without having to type it again every time they log in and out from the Skycure apps.

A Skycure és az Azure Active Directory egyszeri bejelentkezés (SSO) integrálásának lépéseit alább olvashatja.Below are the steps to integrate Skycure with Azure Active Directory Single Sign On (SSO).

Az Azure Active Directory-bérlőazonosító kiolvasásaTo retrieve the Azure Active Directory Tenant ID

Ki kell olvasnia az Azure Active Directory-bérlőazonosítót.You need to retrieve the Azure AD Tenant ID.

 1. Az Azure-portálon jelentkezzen be hitelesítő adataival.Go to the Azure portal and sign in with your credentials.

 2. Az Irányítópulton válassza az Azure Active Directory lehetőséget.You can see the Dashboard, choose Azure Active Directory.

Az Azure AD irányítópultja

 1. Az Azure Active Directory panelen válassza a Tulajdonságok elemet.The Azure Active Directory blade opens, choose Properties.

Az Azure AD Tulajdonságok panele

 1. Az Azure Active Directory – tulajdonságok panelen kattintson a Címtár azonosítója mező melletti Másolás ikonra.Click on the Copy icon under the Tenant Directory ID at Azure Active Directory Properties blade.

Illessze be a kimásolt címtár-azonosítót egy szövegfájlba későbbi felhasználásra.Paste the copied Directory ID value in a text file so you can use it later. A címtár-azonosító értékére a Skycure–Intune-integráció folyamatának egy későbbi pontján lesz szükség.The Directory ID value will be required later in the Skycure and Intune integration process.

Az Azure AD irányítópultja

Az Azure Active Directoryval való kommunikáció engedélyezése a Skycure-nakAllow Skycure to communicate with Azure Active Directory

 1. Írja be az alábbi URL-címet a böngészőjébe.Enter the below URL in your browser. A DIRECTORY_ID helyén a korábban a szövegfájlba másolt Azure Active Directory-bérlőazonosítót adja meg.Instead of DIRECTORY_ID, enter your Azure Active Directory Tenant ID previously copied to the text file.

  https://login.microsoftonline.com/<DIRECTORY_ID>/oauth2/authorize?client_id=28fd67fdb1794629a8b0dad420b697c7&prompt=admin_consent&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmc.skycure.com%2Fapi%2Fexternal%2Fmdm%2Faad_app_consent%2Fmanagement_callback&response_type=code
  
 2. Azure Active Directory-beli hitelesítő adataival jelentkezzen be.You need to login using your Azure Active Directory credentials. A folytatáshoz kattintson az Accept (Elfogadom) gombra.Click Accept to continue.

Azure AD bejelentkezési oldal

Azure AD-biztonsági csoport létrehozása a Skycure-hoz (nem kötelező)Create an Azure AD Security group for Skycure (optional)

Célszerű lehet külön felhasználói csoportot (pl. „Skycure-felhasználók”) létrehozni a Skycure-t futtató felhasználók számára.You might want to create a dedicated user group which contain users running Skycure (e.g Skycure users). Ez hasznos lehet, amikor a Skycure-tevékenységet jelentések alapján elemzik.This can be helpful when analyzing Skycure activity through the reports.

Megjegyzés

Korábban létrehozott Azure AD-biztonsági csoportot is használhat.You can also use an existing Azure AD security group.

Az Azure AD-fiók beállítása az Intune és a Skycure integrálásáhozConfigure the Azure AD account to integrate Intune with Skycure

 1. A Skycure Management konzolon adja meg a korábban a szövegfájlba másolt Azure Active Directory-bérlőazonosítót.From the Skycure Management Console, enter the Azure Active Directory Tenant ID previously saved in the text file.

A Skycure Management konzol Azure AD-bérlőazonosító mezője

Fontos

A Skycure az Azure AD lekérdezésével ellenőrzi, hogy létezik-e az adott Azure AD-bérlőazonosító. Ha a Skycure megtalálta, a rendszergazda továbbléphet a következő lépésre (alapszintű beállítás).Skycure validates if the Azure AD Tenant ID exists by querying Azure AD, once Skycure finds it, the admin can proceed to next step, which is the Basic setup.

További lépésekNext steps

Az iOS-es Skycure alkalmazáshoz tartozó alkalmazáskonfigurációs szabályzat letöltéseDownload Skycure iOS app configuration policy