Eszközmegfelelőségi szabályzat létrehozása a Microsoft Intune-banCreate a device compliance policy in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör egy olyan eszközmegfelelőségi szabályzat létrehozásának lépéseit írja le, amelyet az eszközöknek be kell tartaniuk ahhoz, hogy megfelelőnek lehessen tekinteni őket.This topic outlines the steps you can use to create a compliance policy that a device must follow in order to be considered compliant.

1. lépés: Az új szabályzat hozzáadásaStep 1: Add a new policy

A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Házirend > Megfelelőségi házirendek > Hozzáadás lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Compliance Policies > Add.

A megfelelőségi szabályzat oldalának tetején található menü Hozzáadás pontját megjelenítő képernyőkép az Intune felügyeleti konzolon

2 lépés: Beállítások konfigurálásaStep 2: Configure settings

A Házirend létrehozása lapon engedélyezze a kívánt beállításokat:On the Create Policy page, enable the settings you require:

  • Rendszerbiztonsági beállítások, például jelszó és titkosítás.The system security settings, like password and encryption.
  • Eszközállapot-beállítások, például az, hogy az eszköz függetlenítve van-e vagy fel van-e törve, illetve hogy az eszközt megfelelő állapotúként jelentette-e a Windows eszközállapot-igazolási szolgáltatása.Device health settings, like whether or not a device is jailbroken, or is reported healthy by the Windows device health attestation service.
  • Eszköztulajdonság-beállítások, mint például az operációs rendszer szükséges minimális, illetve engedélyezett maximális verziója.Device property settings, like the minimum operating system version required or maximum operating system version allowed. A Szabályzat létrehozása lap Általános lapjaGeneral tab of the Create Policy page

3. lépés: A szabályzat mentéseStep 3: Save the policy

Ha elkészült, válassza a Házirend mentése elemet.When you are finished, choose Save Policy.

Lehetősége van közvetlenül a mentés után telepíteni a szabályzatot, vagy telepítheti később is.You have the option to deploy the policy right after saving the policy, or you can choose to deploy it later. Az új szabályzat a Házirend munkaterület Megfelelőségi házirendek csomópontjában jelenik meg.The new policy displays in the Compliance Policies node of the Policy workspace.

4. lépés: A szabályzat érvényességi idejének beállításaStep 4: Set the compliance status validity period

Azon időpont megadásához, amely előtt az eszköznek be kell jelentkeznie, hogy ne váljon nem megfelelővé, lépjen a megfelelőségi szabályzat beállításaiba, és frissítse a beállítását.To specify the time the device has to check in before a device is considered not compliant, go to compliance policy settings and update the time. Az alapértelmezett érték 30 nap.The default is set to 30 days.

Megfelelőségi szabályzat beállításának lehetősége a szabályzat menüsoron

Megfelelőségi szabályzat párbeszédpanel

Támogatott szabályzatbeállításokSupported policy settings

Az alábbi táblázat felsorolja a megfelelőségi szabályzatok egyes beállításait, illetve azt, hogy ezek a beállítások mely platformokon támogatottak.The following table lists the compliance policy settings and the platforms on which they are supported.


BeállításSetting iOSiOS AndroidAndroid WindowsWindows
Jelszó szükséges a mobileszközök feloldásáhozRequire a password to unlock mobile devices iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Egyszerű jelszavak engedélyezéseAllow simple passwords iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Nem támogatottNot supported Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Jelszó minimális hosszaMinimum password length iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Kötelező jelszótípusRequired password type iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Nem érhető elNot available Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows RTWindows RT
Windows RT 8.1Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Karakterkészletek minimális száma:Minimum number of character sets iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Nem érhető elNot available Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows RTWindows RT
Windows RT 8.1Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Jelszó minőségePassword quality Nem érhető elNot available Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Nem érhető elNot available
Tétlen percek száma, mielőtt az eszköz újból kéri a jelszótMinutes of inactivity before password is required iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows RT és Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows RT és Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows RT és Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaPrevent reuse of previous passwords iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows RT és Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Jelszó kérése, amikor az eszköz visszatér inaktív állapotbólRequire a password when the device returns from an idle state Nem érhető elNot available Nem érhető elNot available Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile
Mobileszköz titkosításának kötelezővé tételeRequire encryption on mobile device Nem alkalmazhatóNot applicable Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Annak megkövetelése, hogy a jelentett eszközök kifogástalan állapotúak legyenekRequire devices to be reported as healthy Nem érhető elNot available Nem érhető elNot available WindowsWindows
Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile
Az eszköz nem lehet függetlenített vagy feltört eszközDevice must Not be jailbroken or rooted iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Nem érhető elNot available
Csak az Intune által felügyelt e-mail fiók használhatóEmail account must be managed by Intune iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Nem érhető elNot available Nem érhető elNot available
Az Intune-ban felügyelni kívánt levelezési profil kiválasztásaSelect the email profile that must be managed by Intune iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Nem érhető elNot available Nem érhető elNot available
Az operációs rendszer szükséges minimális verziójaMinimum OS required iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Az operációs rendszer szükséges maximális verziójaMaximum OS version allowed iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX szabvány 4.0 és újabbSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1

Az egyes platformokon támogatott megfelelőségi beállításokkal kapcsolatos bővebb információkért válasszon az alábbi lehetőségek közül:Select one of the following to learn more about compliance settings supported on each platform:

További lépésekNext steps

Megfelelőségi szabályzat érvénybe léptetése és figyeléseDeploy and monitor a compliance policy

További információSee also

Bevezetés az eszközmegfelelőségi szabályzatokbaIntroduction to device compliance policies