A Skycure Mobile Threat Defense megfelelőségi szabályzatának létrehozásaCreate Skycure Mobile Threat Defense compliance policy

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Skycure Mobile Threat Defense révén az Intune lehetővé teszi a mobileszközökön a veszélyforrások azonosítását és a kapcsolódó kockázatfelmérést.Intune with Skycure Mobile Threat Defense lets you detect threats on mobile devices and assess risk on those devices. Intune-os megfelelőségi szabályzatban létrehozhat olyan szabályt, amely a kockázat felmérésével állapítja meg az eszköz megfelelőségét.You can create an Intune compliance policy rule that assesses risk to determine if the device is compliant. Ezután a feltételes hozzáférési szabályzat segítségével az eszközmegfelelőség alapján szabályozhatja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.You can then use conditional access policy to block access to services based on device compliance.

ElőkészületekBefore you begin

A Skycure eszközvédelem megfelelőségi szabályzatának előfeltételei:Prerequisites for compliance policy with Skycure device threat protection:

A Skycure Mobile Threat Defense beállítása során a Skycure-konzolon létrehozott egy szabályzatot, amely a fenyegetéseket magas, közepes és alacsony szintűként osztályozza.As part of the Skycure Mobile Threat Defense setup, in the Skycure console, you created a policy that classifies various threats as high, medium and low. Most az Intune-os megfelelőségi szabályzatban meg kell adni a maximális megengedett kockázati szintet.You now need to set the maximum allowed threat level in the Intune compliance policy.

A Skycure megfelelőségi szabályzatának létrehozásaTo create Skycure compliance policy

 1. Nyissa meg a klasszikus Intune-portált, és adja meg hitelesítő adatait.Go to the Intune classic portal then enter your credentials.

 2. Válassza a Házirend > Megfelelőségi szabályzatok elemet.Choose Policy > Compliance Policies. Használhat meglévő megfelelőségi szabályzatot, vagy létrehozhat egy újat.You can either use an existing compliance policy or create a new one.

 3. Válassza a Hozzáadás > Eszközállapot-figyelő lehetőséget, majd kapcsolja be a Device Threat Protection beállítást.Choose Add > Device Health, then enable Device Threat Protection.

 4. Adja meg a Legnagyobb megengedett fenyegetettségi szint értékét:Select the Maximum allowed threat level:

  a.a. Semmilyen (védett): Ez a legbiztonságosabb lehetőség.None (Secured): This is the most secure. Az eszköz csak akkor fér hozzá a céges erőforrásokhoz, ha semmilyen veszélyforrás nincs rajta.The device cannot have any threats present and still access company resources. Ha bármilyen veszélyforrás észlelhető, az eszköz nem megfelelőnek minősül.If any threats are found, the device is evaluated as noncompliant.

  b.b. Alacsony: Az eszköz csak abban az esetben minősül megfelelőnek, ha kizárólag alacsony szintű veszélyforrások vannak rajta.Low: The device is compliant if only low level threats are present. Bármilyen magasabb szintű fenyegetés esetén az eszköz nem megfelelő státuszúnak minősül.Anything higher puts the device in a noncompliant status.

  c.c. Közepes: Az eszköz abban az esetben minősül megfelelőnek, ha az eszközön észlelt veszélyforrások alacsony vagy közepes szintűek.Medium: The device is compliant if the threats found on the device are low or medium level. Magas szintű fenyegetés észlelése esetén az eszköz nem megfelelőnek minősül.If high level threats are detected, the device is determined as noncompliant.

  d.d. Magas: Ez a legkevésbé biztonságos beállítás.High: This is the least secure. Nem léptet életbe korlátozást semmilyen veszélyforrás-szinten, és a Skycure Mobile Threat Defense szoftvert csak jelentéskészítésre használja.This allows all threat levels, and uses Skycure mobile threat defense for reporting purposes only.

Important

Ha feltételes hozzáférési szabályzatokat hoz létre az Office 365 vagy más szolgáltatások számára, a rendszer ennek a megfelelőségi értékelésnek az alapján tiltja le a nem megfelelő eszközök adott szolgáltatásokhoz való hozzáférését a fenyegetés megszüntetéséig.If you create conditional access policies for Office 365 or other services, this compliance evaluation is assessed and noncompliant devices are blocked from accessing those services until the threat is resolved.

További lépésekNext steps