Egyéni szabályzat használata alkalmazások engedélyezéséhez és letiltásához Samsung Knox Standard-eszközökönUse custom policies to allow and block apps for Samsung KNOX Standard devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ennek a témakörnek az eljárásait használva elkészíthet egy egyéni Microsoft Intune-szabályzatot, amellyel az alábbiak egyikét hozhatja létre:Use the procedures in this topic to create a Microsoft Intune custom policy that creates one of the following:

 • Az eszközön nem futtatható alkalmazások listája.A list of apps that are blocked from running on the device. A listában szereplő alkalmazások le lesznek tiltva, és nem futtathatóak még akkor sem, ha a szabályzat létrehozása előtt lettek telepítve.Apps in this list are blocked from being run, even if they were already installed when the policy was applied.
 • Azon alkalmazások listája, amelyek telepítése engedélyezett az eszköz felhasználói számára a Google Play áruházból.A list of apps that users of the device are allowed to install from the Google Play store. Csak a listán szereplő alkalmazások telepíthetők.Only the apps you list can be installed. Az áruházból más alkalmazások nem telepíthetők.No other apps can be installed from the store.

Ezek a beállítások kizárólag a Samsung Knox Standard rendszerű eszközökön használhatók.These settings can only be used by devices that run Samsung KNOX Standard.

Az engedélyezett vagy tiltott alkalmazások listájának létrehozása:To create an allowed or blocked app list

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Házirend > Konfigurációs szabályzatok > Hozzáadás lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Configuration Policies > Add.
 2. Az Új házirend létrehozása párbeszédpanelen bontsa ki az Android elemet, majd válassza az Egyéni konfiguráció, majd a Házirend létrehozása lehetőséget.In the Create a New Policy dialog box, expand Android, choose Custom Configuration, and then choose Create Policy.
 3. Adja meg a szabályzat nevét és leírását (az utóbbi nem kötelező), majd az OMA-URI beállítások szakaszban válassza a Hozzáadás lehetőséget.Provide a name and optional description for the policy and then, in the OMA-URI Settings section, choose Add.
 4. Az OMA-URI beállítás hozzáadása vagy szerkesztése párbeszédpanelen adja meg a következő információkat. Az eszközön nem futtatható alkalmazások listájához:In the Add or Edit OMA-URI Setting dialog box, specify the following: For a list of apps that are blocked from running on the device:

  • A beállítás neve:Setting name. Írja be a következőt: PreventStartPackages.Enter PreventStartPackages.
  • A beállítás leírása:Setting description. Ha szeretné, beírhat egy leírást. Például: „Nem futtatható alkalmazások listája”.Enter an optional description like 'List of apps that are blocked from running.'
  • Adattípus:Data type. A legördülő listából válassza a Karakterlánc elemet.From the drop-down list, choose String.
  • OMA-URI:OMA-URI. Írja be a következőt: ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackagesEnter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackages
  • Érték:Value. Adja meg a letiltani kívánt alkalmazáscsomagok nevének listáját.Enter a list of the app package names you want to block. Elválasztóként használhatja a ; : , vagy a | karaktereket.You can use ; : , or | as a delimiter. (Például csomag1;csomag2;)(Example: package1;package2;)

   Azon alkalmazások listájához, amelyek telepítése engedélyezett a felhasználók számára a Google Play áruházból, miközben minden más alkalmazás le van tiltva:For a list of apps that users are allowed to install from the Google Play store while excluding all other apps:

  • A beállítás neve:Setting name. Írja be a következőt: AllowInstallPackages.Enter AllowInstallPackages.

  • A beállítás leírása:Setting description. Ha szeretné, beírhat egy leírást. Például: „A Google Play áruházból telepíthető alkalmazások listája”.Enter an optional description like 'List of apps that users can install from Google Play.'
  • Adattípus:Data type. A legördülő listából válassza a Karakterlánc elemet.From the drop-down list, choose String.
  • OMA-URI:OMA-URI. Írja be a következőt: ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackagesEnter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackages
  • Érték:Value. Adja meg az engedélyezni kívánt alkalmazáscsomagok nevének listáját.Enter a list of the app package names you want to allow. Elválasztóként használhatja a ; : , vagy a | karaktereket.You can use ; : , or | as a delimiter. (Például csomag1;csomag2;)(Example: package1;package2;)
 5. Kattintson az OK, majd a Szabályzat mentése gombra.Click OK, and then click Save Policy.

Tipp

Az alkalmazás csomagazonosítóját úgy tudja megtalálni, hogy a Google Play áruházban megkeresi az alkalmazás oldalát.You can find the package ID of an app by browsing to the app on the Google Play store. A csomagazonosítót az alkalmazáscsomag URL-címe tartalmazza.The package ID is contained in the URL of the app's page. Például a Microsoft Word alkalmazás azonosítója com.microsoft.office.word.For example, the package ID of the Microsoft Word app is com.microsoft.office.word.

Amikor az egyes megcélzott eszközök legközelebb bejelentkeznek, az alkalmazásbeállítások érvénybe lépnek.The next time each targeted device checks in, the app settings will be applied.

A szabályzat telepítéseDeploy the policy

 1. A Házirend munkaterületen válassza ki a telepíteni kívánt házirendet, majd kattintson a Központi telepítés kezeléselehetőségre.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, then click Manage Deployment.

 2. A Központi telepítés kezelése párbeszédpanelen válasszon egy vagy több csoportot, amelyhez a házirendet telepíteni szeretné, majd kattintson a Hozzáadás > OK elemre.In the Manage Deployment dialog box, select one or more groups to which you want to deploy the policy, then click Add > OK.

Ha egy már telepített házirendet választ ki, a házirendlista alsó részén további információkat láthat róla.When you select a deployed policy, you can view further information about the deployment in the lower part of the policies list.

További információSee also

Android- és Samsung KNOX-eszközök konfigurációs szabályzatának beállításai a Microsoft Intune-banAndroid and Samsung KNOX policy settings in Microsoft Intune