Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-banDeploy apps with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör ismerteti azokat a fogalmakat, amelyeknek a megértésére feltétlenül szükség van ahhoz, hogy alkalmazásokat telepítsen a Microsoft Intune-ban.This topic explains some of the concepts you need to understand before you start deploying apps with Microsoft Intune.

Alkalmazástelepítési műveletekApp deployment actions

Az alkalmazások telepítésekor a következő telepítési műveletek közül választhat:When you deploy apps, you can choose from one of the following deployment actions:

 • Szükséges telepítés – az alkalmazás felhasználói beavatkozás nélkül települ az eszközön.Required install – The app is installed onto the device with no user intervention required.

  Tip

  Nem felügyelt üzemmódban működő IOS-eszközök és az összes Android-eszköz esetén az alkalmazás csak akkor települ, ha a felhasználó elfogadja az alkalmazásajánlatot.For iOS devices that are not in supervised mode, and for all Android devices, the user must accept the app offer before it is installed.

  Ha a felhasználó töröl egy kötelezően telepített alkalmazást, az Intune a következő leltározási ciklusban – amely általában 7 naponta következik be – automatikusan újratelepíti az alkalmazást.If a user uninstalls an app that you deployed as a required install, Intune automatically reinstalls the app after the next inventory cycle, which typically occurs every seven days.

 • Elérhető telepítés – az alkalmazás megjelenik a vállalati portálon, és a felhasználók igény szerint telepíthetik azt.Available install – The app is displayed in the company portal, and users can install it on demand.

 • Eltávolítás – a rendszer eltávolítja az alkalmazást az eszközről.Uninstall – The app is uninstalled from the device.

 • Nem alkalmazható – az alkalmazás nem jelenik meg a vállalati portálon, és nem települ egyik eszközön sem.Not applicable – The app is not displayed in the company portal and is not installed on any devices.

Az egyes telepítőtípusokhoz elérhető telepítési műveletekUnderstand which deployment actions are available for each installer type

Telepítő típusaInstaller type Szükséges telepítésRequired install Elérhető telepítésAvailable install EltávolításUninstall Nem alkalmazhatóNot applicable
Windows-alkalmazáscsomag (felhasználói csoport számára telepített)Windows app package (deployed to a user group) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Windows-alkalmazáscsomag (eszközcsoport számára telepített)Windows app package (deployed to a device group) IgenYes NemNo IgenYes IgenYes
Mobileszközökhöz készült alkalmazáscsomag (felhasználói csoport számára telepített)App package for mobile devices (deployed to a user group) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Mobileszközökhöz készült alkalmazáscsomag (eszközcsoport számára telepített)App package for mobile devices (deployed to a device group) IgenYes NemNo IgenYes IgenYes
Windows Installer (felhasználói csoport számára telepített)Windows Installer (deployed to a user group) NemNo IgenYes NemNo IgenYes
Windows Installer (eszközcsoport számára telepített)Windows Installer (deployed to a device group) IgenYes NemNo IgenYes IgenYes
Külső hivatkozás (felhasználói csoport számára telepített)External link (deployed to a user group) NemNo IgenYes NemNo IgenYes
Külső hivatkozás (eszközcsoport számára telepített)External link (deployed to a device group) NemNo NemNo NemNo NemNo
Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-ból (felhasználói csoport számára telepített)Managed iOS app from the app store (deployed to a user group) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-ból (eszközcsoport számára telepített)Managed iOS app from the app store (deployed to a device group) IgenYes NemNo IgenYes IgenYes

Tip

Ha az alkalmazás telepítése során felhasználói és eszközcsoportokat egyaránt megad, az alkalmazást csak Elérhető telepítés módban telepítheti.When you deploy apps, if you select both user and device groups, you can only deploy the app as an Available install.

A telepítés során fellépő ütközésekDeployment conflicts

Arra az esetre, ha ugyanazon telepítési művelettel két telepítés érkezik egy eszközre, az alábbi szabályok vonatkoznak:When two deployments with the same deployment action are received by a device, the following rules apply:

 • Az eszközcsoport számára végrehajtott telepítések elsőbbséget élveznek a felhasználói csoport számára végrehajtott telepítésekkel szemben.Deployments to a device group take precedence over deployments to a user group. Ha azonban egy alkalmazást az Elérhető telepítési művelettel telepít egy felhasználói csoportnak, és ugyanazt az alkalmazást egy eszközcsoportnak is telepíti a Nem alkalmazható telepítési művelettel, a felhasználók elérhetik az alkalmazást a vállalati portálon, és telepíthetik azt.However, if an app is deployed to a user group with a deployment action of Available, and the same app is also deployed to a device group with a deployment action of Not Applicable, the app will be made available in the company portal for users to install.

 • A telepítési műveletek elsőbbséget élveznek az eltávolítási műveletekkel szemben.An install action takes precedence over an uninstall action.

 • Ha egy eszköz egyszerre kap szükséges és elérhető telepítést, a rendszer kombinálja a műveleteket.If both a required and an available install are received by a device, the actions are combined. Más szóval a kötelező telepítés megkezdése előtt a felhasználó telepítheti az elérhető alkalmazást a vállalati portálról.In other words, the user can install the available app from the company portal before the required install begins.

További lépésekNext steps

Ismerje meg, hogyan telepíthet alkalmazásokat a Microsoft Intune-ban.Learn how to deploy apps in Microsoft Intune.