Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-banDeploy apps in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A témakörben található információk segítséget nyújtanak az alkalmazások Microsoft Intune-on keresztüli telepítésében.Use the information in this topic to help you deploy apps with Microsoft Intune.

Alkalmazások telepítéseDeploy an app

Az alábbi eljárással teheti elérhetővé az alkalmazást telepítésre az eszközök vagy felhasználók kiválasztott csoportja számára.In this procedure, you'll deploy an app to selected groups of devices or users.

Alkalmazás telepítéseTo deploy an app

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján kattintson az Alkalmazások > Alkalmazások elemre az Ön által kezelt alkalmazások listájának megtekintéséhez.In the Microsoft Intune administration console, click Apps > Apps to view the list of apps that you manage.

 2. Jelölje ki a telepíteni kívánt alkalmazást, majd kattintson a Központi telepítés kezelése elemre.Select the app that you want to deploy, and then click Manage Deployment.

 3. Az <alkalmazásnév> párbeszédpanel Csoportok kiválasztása lapján adja meg, hogy mely felhasználói vagy eszközcsoportok számára kívánja telepítésre elérhetővé tenni az alkalmazást.In the <app name> dialog box, on the Select Groups page, choose the user or device groups to which you want to deploy the app.

 4. A Központi telepítési művelet lapon konfigurálja az alábbiakat:On the Deployment Action page, configure the following:

  • Jóváhagyás – Adja meg a következő értékek egyikét:Approval - Choose whether the deployment is:
   • Kötelező (kötelező telepítés)Required (mandatory install)
   • Rendelkezésre álló (a felhasználók igény szerint telepíthetik a vállalati portálról)Available (users install from the company portal on demand)
   • Nem alkalmazható (az alkalmazás nincs telepítve, vagy nem jelenik meg a vállalati portálon)Not Applicable (the app is not installed or shown in the company portal)
   • Eltávolítás (az alkalmazás eltávolítása a kiválasztott eszközökről)Uninstall (the app is uninstalled from targeted devices)
  • Határidő – A kötelező telepítések esetében adja meg, hogy mikor szeretné telepíteni az alkalmazást.Deadline - For required installations, choose how soon to deploy the app. Válasszon az előre meghatározott értékek közül, vagy válassza az Egyéni lehetőséget a kívánt határidő beállításához.You can choose from the predefined values, or you can select Custom to configure your own deadline.
 5. Ha a telepítésre elérhetővé tett alkalmazás konfigurálható mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzattal, a Mobilalkalmazás-kezelés lap is megjelenik.If the app you are deploying can be configured by a mobile application management policy, the Mobile App Management page is displayed. Ezen a lapon választhatja ki az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatot.On this page, choose the mobile application management policy that you want to associate with this app.

  Itt megtekintheti a mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatokkal kompatibilis Microsoft-alkalmazásokat.See which Microsoft apps are compatible with mobile application management policies.

 6. Ha a telepítésre elérhetővé tett alkalmazás kompatibilis az Intune VPN-profiljaival, a VPN-profil lap is megjelenik.If the app you are deploying is compatible with Intune VPN profiles, the VPN Profile page is displayed. Ezen a lapon hozzárendelheti az iOS-alkalmazásokat egy Ön által telepített VPN-profilhoz.On this page, you can choose to associate iOS apps with a VPN profile that you have deployed. A VPN-kapcsolat az alkalmazás indításakor automatikusan meg fog nyílni.The VPN connection automatically opens when the app is launched. Csak azok a VPN-profilok tehetők elérhetővé, amelyek Alkalmazásonkénti VPN profilbeállítása engedélyezve van.To make a VPN profile available, it must have the Per-app VPN profile setting enabled. További információ a VPN-profilok konfigurálásáról, beleértve a profilok alkalmazásokhoz való társítását is: VPN-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For information about how to configure VPN profiles, including information about how to associate profiles with apps, see VPN connections in Microsoft Intune.

PéldaExample

Ebben a példában az alkalmazást iOS-eszközök számára elérhetőként telepítette.In this example, you deployed the app as Available to an iOS device. Az alkalmazás megjelenik a felhasználók eszközein a vállalati portálon, és a felhasználók onnan telepíthetik azt.The app displays on users' devices in the company portal, and users can install it from there.

Az ezen a képernyőfelvételen látható Bing iOS-alkalmazást például a Külső hivatkozás telepítési típussal tették elérhetővé telepítésre egyéni ikonnal.For example, in this screenshot, the Bing for iOS app was deployed by using the External Link installation type with a custom icon. A Megjelenítés kiemelt alkalmazásként és kiemelés a vállalati portálon beállítás lett kiválasztva.The option Display this as a featured app and highlight it in the company portal was selected.
iOS-eszközön elérhető alkalmazásiOS available app

Ha az alkalmazást iOS-eszközök számára Kötelező-ként telepítette, a felhasználó értesítést kap arról, hogy egy alkalmazás készen áll a telepítésre.If you deployed the app as Required to an iOS device, the user will get a notification that an app is ready to install. Az ezen a képernyőfelvételen látható Work Folders iOS-alkalmazást például a Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-ból telepítési típus használatával tették elérhetővé telepítésre.For example, in this screenshot, the Work Folders for iOS app was deployed by using the Managed iOS app from the app store installation type.
iOS-eszközök számára kötelező alkalmazásiOS required app

További lépésekNext steps

Miután telepít egy alkalmazást, érdemes figyelnie a telepítés előrehaladását.After you deploy an app, you'll want to monitor its progress. További információ: Alkalmazások figyelése a Microsoft Intune-ban.For more information, see Monitor apps in Microsoft Intune.