Az iOS-es Skycure alkalmazáshoz tartozó alkalmazáskonfigurációs szabályzat letöltéseDownload Skycure iOS app configuration policy

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

ElőkészületekBefore you begin

A következő lépések előtt be kell jelentkezni a Skycure Management konzolon.You need to log in to the Skycure Management Console to perform the next steps.

Tipp

Ha Microsoft Internet Explorer 11-et vagy Edge-et használ, akkor lehet, hogy a Skycure Management konzolt InPrivate módban kell megnyitnia.If using Microsoft Internet explorer 11 or Edge, you might need to open the Skycure Management console using In-Private mode.

Az iOS-es alkalmazáskonfigurációs szabályzat letöltéseTo download the iOS app configuration policy

  1. Nyissa meg a Skycure Management konzolt.Go to Skycure Management Console.

  2. Írja be Skycure-adminisztrátori hitelesítő adatait, majd kattintson a Tovább gombra.Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

    Bejelentkezés a Skycure Management konzolra

    Fontos

    A Skycure-adminisztrátor felhasználóneve egy olyan e-mail-fiók, amely egyúttal érvényes felhasználói fiókot is jelöl az Azure Active Directoryban. Ellenkező esetben nem fog tudni bejelentkezni.The Skycure admin username is an e-mail account that must be a valid user account in the Azure Active Directory, otherwise the login will fail. A Skycure az Azure Active Directoryval hitelesíti egyszeri bejelentkezéshez (SSO) az adminisztrátor felhasználónevét.Skycure uses Azure Active Directory to authenticate its admin username using Single Sign On (SSO).

  3. Kattintson a Settings (Beállítások) > Device Management Integrations (Eszközfelügyelet-integráció) > EMM Integration Selection (EMM-integráció kiválasztása) elemre, válassza a Microsoft Intune lehetőséget, és mentse a választást.Go to Settings > Device Management Integrations > EMM Integration Selection, choose Microsoft Intune, then save your selection.

  4. Kattintson az Integration setup files (Integráció-telepítőfájlok) hivatkozásra, és mentse a létrejövő *.zip fájlt.Click on the Integration setup files link and save the generated *.zip file. A .zip-fájlban található a skycure_configuration.plist fájl, amellyel létrehozható az iOS-es alkalmazáskonfigurációs szabályzat a klasszikus Intune-portálon.The .zip file contains the skycure_configuration.plist file, which will be used to create the iOS app configuration policy in the Intune classic portal.

A Skycure-integráció telepítőfájljai

További lépésekNext steps

Skycure-alkalmazások, Microsoft Authenticator alkalmazás és az iOS-es konfigurációs szabályzat felvételeAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator app and the iOS configuration policy