A Windows kiadásfrissítési házirendjének beállításai a Microsoft Intune-banWindows edition upgrade policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune kiadásfrissítési házirendje lehetővé teszi az alábbi Windows 10-verziók valamelyikét futtató eszközök más verzióra történő automatikus frissítését:The Microsoft Intune Edition Upgrade Policy lets you automatically upgrade devices that run one of the following Windows 10 versions to a different edition:

  • Windows 10 asztali verzióWindows 10 Desktop
  • Windows 10 HolographicWindows 10 Holographic
  • Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile

Az alábbi verziófrissítési útvonalak támogatottak:The following upgrade paths are supported:

  • Windows 10 Próról Windows 10 Enterprise-raFrom Windows 10 Pro to Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 Home-ról Windows 10 EducationreFrom Windows 10 Home to Windows 10 Education
  • Windows 10 Mobile-ról Windows 10 Mobile Enterprise-raFrom Windows 10 Mobile to Windows 10 Mobile Enterprise
  • Windows 10 Holographic Próról Windows 10 Holographic Enterprise-raFrom Windows 10 Holographic Pro to Windows 10 Holographic Enterprise

ElőkészületekBefore you start

Az eszközök legújabb verzióra történő frissítésének megkezdése előtt szüksége lesz a következők valamelyikére:Before you begin to upgrade devices to the latest version, you will need one of the following:

  • Termékkulcsra, amely érvényes a Windows új verziójának – a házirend céljaként meghatározott összes eszközre történő – telepítéséhez (a Windows 10 asztali verziója esetén).A product key that is valid to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Desktop editions). Többször használható aktiválási kulcsokat (MAK) vagy kulcskezelő kiszolgálói (KMS) kulcsokat használhat.You can use either Multiple Activation Keys (MAK) or Key Management Server (KMS) keys. vagy A Microsoft által kiadott licencfájlra, amely a Windows új verziójának – a szabályzat céljaként meghatározott összes eszközön történő – telepítéséhez szükséges licencelési adatokat tartalmazza (a Windows 10 Mobile és a Windows 10 Holographic verzió esetén).or A license file from Microsoft that contains the licensing information to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Mobile and Windows 10 Holographic editions).
  • A célként meghatározott Windows 10 rendszerű eszközöket regisztrálni kell a Microsoft Intune-ban.The Windows 10 devices that you target must be enrolled in Microsoft Intune. A kiadásfrissítési szabályzat nem használható az Intune PC-ügyfélszoftvert futtató számítógépekkel.You cannot use the edition upgrade policy with PCs that run the Intune PC client software.

Kiadásfrissítési házirend beállításaiEdition upgrade policy settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
NévName Adja meg a kiadásfrissítési házirend nevét.Enter a name for the edition upgrade policy.
LeírásDescription Megadhatja a házirend leírását, hogy könnyebb legyen azonosítani az Intune-konzolon (nem kötelező).Optionally, enter a description for the policy that helps you identify it in the Intune console.
Frissítés erre a kiadásraEdition to upgrade to A legördülő listából válassza ki a Windows 10 asztali verziónak, a Windows 10 Holographic vagy a Windows 10 Mobile rendszernek azt a verzióját, amelyre a megcélzott eszközöket frissíteni szeretné.From the drop-down list, select the version of Windows 10 Desktop, Windows 10 Holographic, or Windows 10 Mobile that you want to upgrade targeted devices to.
TermékkulcsProduct Key Adja meg a Microsofttól kapott, minden megcélzott Windows 10 asztali eszköz frissítéséhez használható termékkulcsot.Specify the product key that you obtained from Microsoft, which can be used to upgrade all targeted Windows 10 Desktop devices.
Miután létrehozta a termékkulcsot tartalmazó házirendet, a termékkulcsot már nem szerkesztheti.After you create a policy that contains a product key, you cannot edit the product key later. Ennek oka a kulcs biztonsági okokból történő elrejtése.This is because the key is obscured for security reasons. Ha módosítani szeretné a termékkulcsot, a teljes kulcsot újra meg kell adnia.To change the product key, you must enter the entire key again.
LicencfájlLicense File Válassza a Tallózás elemet, és jelölje ki a Microsofttól kapott, a Windows Holographic vagy Windows 10 Mobile azon kiadásának licencadatait tartalmazó licencfájlt, amelyre a célzott eszközöket frissíteni szeretné.Choose Browse to select the license file you obtained from Microsoft that contains license information for the Windows Holographic, or Windows 10 Mobile edition that you want to upgrade targeted devices to.

Lásd még:See also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-házirendek használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies