A Lookout MTD-kapcsolat engedélyezése a klasszikus Intune-portálonEnable Lookout MTD connection in the Intune classic portal

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Lookout Mobile Threat Defense (MTD) funkciójának Intune-ra vonatkozó engedélyezéséhez előzőleg konfigurálni kell az Intune-összekötőt a Lookout-konzolon.To enable the Lookout Mobile Threat Defense (MTD) connection in Intune, you should have already configured the Intune Connector in the Lookout console. Ha még nem tette meg, hajtsa végre a Lookout Mobile Threat Defense-előfizetés beállítása című részben leírt lépéseket.If you have not already done so, you should Set up your Lookout Mobile Threat Defense subscription.

A Lookout MTP-kapcsolat engedélyezéséhez az Intune-ban a Microsoft Intune felügyeleti konzol Felügyelet lapján válassza a Harmadik fél szolgáltatásának integrációja lehetőséget.To enable the Lookout MTP connection in Intune, on the Administration page in the Microsoft Intune administrator console, choose Third Party Service Integration. Válassza a Lookout állapota lehetőséget és engedélyezze a Szinkronizálás MTP-vel funkciót a váltógomb segítségével.Choose Lookout status and enable Synchronization with MTP using the toggle button.

képernyőkép a Lookout szinkronizálási lapjáról a váltógomb kiemelésével

Fontos

A Lookout for Work alkalmazás konfigurálását kötelező a megfelelőségi szabályok létrehozása és a feltételes hozzáférés konfigurálása előtt elvégezni.You must configure the Lookout for Work app before creating compliance policy rules and configuring conditional access. Ez biztosítja, hogy az alkalmazás elérhető és készen áll a végfelhasználók általi telepítésre még azelőtt, hogy hozzáférhetnének a levelezéshez és más vállalati erőforrásokhoz.This ensures that the app is ready and available for end users to install before they can get access to email or other company resources.

Ez végrehajtja a Lookout és az Intune közötti integráció beállítását az Intune felügyeleti konzolon.This completes the setup of the Lookout and Intune integration in the Intune administrator console. A megoldás kivitelezésének további néhány lépésében a Lookout for Work alkalmazások szabályzatának telepítésére is sor kerül.The next few steps to implement this solution involve deploying the Lookout for Work apps policy.

További lépésekNext steps

A Lookout for Work alkalmazás konfigurálásaConfigure Lookout for Work app