A Skycure Mobile Threat Defense engedélyezése az Intune-banEnable Skycure Mobile Threat Defense in Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Skycure Mobile Threat Defense engedélyezéséhez már konfigurálnia kellett az Intune Connectort a Skycure-konzolon.To enable the Skycure mobile threat defense, you should have already configured the Intune Connector in the Skycure console.

A Skycure MTD-kapcsolat engedélyezése az Intune-banTo enable the Skycure MTD connection in Intune

  1. Nyissa meg a klasszikus Intune-portált, és adja meg hitelesítő adatait.Go to the Intune classic portal then enter your credentials.

  2. Válassza az Admin (Felügyelet) > Third Party Service Integration (Külső szolgáltatások integrációja), majd a Skycure Status (Skycure állapota) lehetőséget, és a kapcsológombbal engedélyezze a Synchronization with MTD (Szinkronizálás az MTD-vel) beállítást.Choose Admin > Third Party Service Integration, then choose Skycure Status and enable Synchronization with MTD using the toggle button.

    A Skycure-t engedélyező kapcsoló a klasszikus Intune-portálon

Fontos

A Skycure alkalmazás konfigurálását a megfelelőségi szabályok létrehozása és a feltételes hozzáférés konfigurálása előtt kell elvégezni.You must configure the Skycure apps before creating compliance policy rules and configuring conditional access. Ez biztosítja, hogy az alkalmazás elérhető és készen áll a végfelhasználók általi telepítésre még azelőtt, hogy hozzáférhetnének a levelezéshez és más vállalati erőforrásokhoz.This ensures that the app is ready and available for end users to install before they can get access to email or other company resources.

Ezzel a lépéssel fejeződik be a Skycure és az Intune közötti integráció beállítása az Intune felügyeleti konzolon.This completes the setup of the Skycure and Intune integration in the Intune administrator console. A megoldás implementálásának következő néhány lépésében kerül sor a Skycure for Work alkalmazások központi telepítésére és a megfelelőségi szabályzat beállítására.The next few steps to implement this solution involve deploying the Skycure for Work apps and setting up the compliance policy.

További lépésekNext steps

A Skycure Mobile Threat Defense megfelelőségi szabályzatának létrehozásaCreate Skycure Mobile Threat Defense compliance policy