Exchange ActiveSync házirend-beállítások a Microsoft Intune-banExchange ActiveSync policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune Exchange ActiveSync-házirendjének használatával megadhatók azok a beállítások, amelyekkel az Exchange ActiveSync által kezelt eszközök szolgáltatásai és funkciói széles körben vezérelhetővé válnak.Use the Microsoft Intune Exchange ActiveSync policy to configure settings that control a range of features and functionality on devices that are managed by Exchange ActiveSync.

JelszóbeállításokPassword settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Jelszó szükséges a mobileszközök feloldásáhozRequire a password to unlock mobile devices Meghatározza, hogy az eszközöket jelszóval kell-e zárolni.Specifies whether devices must be locked by using a password.
(a Windows RT rendszerű eszközökre nem vonatkozik).(not applicable to devices running Windows RT).
Kötelező jelszótípusRequired password type A megkövetelt jelszótípust határozza meg, például hogy a jelszó csak számokat, vagy számokat és betűket is tartalmazhat.Specifies the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
Jelszó minimális hosszaMinimum password length Az eszközhöz használt jelszóban használandó karakterek minimális számát határozza meg.Specifies the minimum number of required characters in the device password.
Egyszerű jelszavak engedélyezéseAllow simple passwords Meghatározza, hogy használható-e egyszerű jelszó, például „0000” vagy „1234”.Specifies whether you can use simple passwords, which include ‘0000’ and ‘1234’.
Ennyi ismétlődő sikertelen bejelentkezés után törlődnek végleg az adatok az eszközrőlNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Azt a számot adja meg, ahányszor a felhasználó helytelen jelszót adhat meg, mielőtt a rendszer törölné az eszközt.Specifies the number of times that a user can enter an incorrect password before the device is wiped.
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) Ennyi nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Specifies the number of days after which the device password must be changed.
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history Megadja, hogy használhatók-e a korábban már használt jelszavak.Specifies whether to not allow the use of previously used passwords.
Korábbi jelszavak megjegyzéseKorábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Meghatározza, hogy hány jelszóra visszamenőleg nem használható egy már korábban használt jelszó.Specifies the number of previously used passwords that can't be used again.
Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás utánMinutes of inactivity before password is required Meghatározza, hogy az eszköznek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő zárolása előtt.Specifies the amount of time that a device must be idle before the screen is locked.

Titkosítási beállításokEncryption settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Titkosítás megkövetelése mobileszközön1Require encryption on mobile device1 Ha az eszköz támogatja a titkosítást, titkosítani kell a rajta lévő adatokat.Requires the data on a device to be encrypted when supported.

A Windows Phone 8-telefonokon ezt Igenértékre kell állítani.For Windows Phone 8 devices, you must set this to Yes.

Az iOS-eszközök titkosításának engedélyezéséhez A mobileszközök zárolásának feloldásához jelszó szükségesbeállítást engedélyezni kell.To enable encryption on iOS devices, enable the Require a password to unlock mobile devices setting.
Titkosítás megkövetelése tárolókártyákonRequire encryption on storage cards A külső tárhelyen, például egy SD-kártyán tárolt adatok titkosítása szükséges (a támogatott eszközökön).Requires data that is stored on external storage such as an SD card to be encrypted (on supported devices).

1 További információ a Windows 8.1 rendszerű eszközökhöz1 Additional information for devices that run Windows 8.1

  • A Windows 8.1 rendszerű eszközökön a titkosítás kényszerítéséhez minden egyes eszközön telepíteni kell a következőt: 2014. decemberi MDM-ügyfélfrissítés Windows rendszerre .If you want to enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • Ha engedélyezi ezt a beállítást a Windows 8.1 rendszerű eszközökön, az eszköz valamennyi felhasználójának rendelkeznie kell Microsoft-fiókkal.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Windows 8.1 rendszerű eszközökön a titkosítás működéséhez az eszköznek teljesítenie kell a Microsoft InstantGo hardvertanúsítvány követelményeit.If you want encryption to work for Windows 8.1 devices, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • Amikor Windows 8.1 rendszerű eszközön kényszeríti a titkosítást, a helyreállítási kulcs csak a felhasználók Microsoft-fiókjaiból érhető el, amelyet a felhasználó OneDrive-fiókjaiból lehet elérni.If you enforce encryption on a Windows 8.1 device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from the user's OneDrive account. Ez a kulcs nem állítható vissza egy felhasználó nevében.You cannot recover this key on behalf of a user.

E-mail beállításokEmail settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Az e-mail-mellékletek letöltésének engedélyezése a felhasználók számáraAllow users to download email attachments Megadja, hogy le lehet-e tölteni az e-mail mellékleteket az eszközre.Specifies whether email attachments can be downloaded to the device.
E-mail-szinkronizálási időszakEmail synchronization period Meghatározza, hogy hány napnyi beérkezett e-mail szinkronizálódjon az eszközzel.Specifies the number of days of received email that will be synchronized to the device.
Engedélyezze az Exchange ActiveSync-beállításokat nem teljes mértékben támogató eszközök szinkronizálását az Exchange kiszolgálóvalAllow mobile devices that don’t fully support Exchange ActiveSync settings to synchronize with Exchange A beállítással megadható, hogy engedélyezi-e az Exchange kiszolgálóhoz a hozzáférést az Exchange ActiveSync-beállításokat csak részben vagy egyáltalán nem támogató eszközök számára.Specifies whether to allow Exchange access on devices that don't support one or more Exchange ActiveSync settings.

Webböngésző beállításaiBrowser settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Webböngésző engedélyezéseAllow web browser A beállítás meghatározza, hogy használható-e az eszközön a webböngésző.Specifies whether the web browser on the device can be used.
(Windows RT vagy Windows Phone esetén nem érhető el.).(Not available for Windows RT or Windows Phone).

HardverbeállításokHardware settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Kamera engedélyezéseAllow camera A beállítás meghatározza, hogy használható-e az eszközön a kamera.Specifies whether the camera on the device can be used.
(Windows RT vagy Windows Phone esetén nem érhető el.).(Not available for Windows RT or Windows Phone).

Lásd még:See also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-házirendek használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies