Csomagcsalád nevének (PFN) megkeresése az alkalmazásonkénti VPN-konfigurációkhozFind a package family name (PFN) for per-app VPN configuration

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ahhoz, hogy egy alkalmazásonkénti VPN-t be tudjon állítani, két lehetősége is van a PFN megkeresésére.There are two ways to find a PFN so that you can set up a per-app VPN.

Egy Windows 10 rendszerű számítógépre telepített alkalmazás PFN-jének megkereséseFind a PFN for an app that's installed on a Windows 10 computer

Ha a használt alkalmazás már telepítve van egy Windows 10 rendszerű számítógépre, a Get-AppxPackage PowerShell-parancsmag használatával is beolvashatja a PFN-t.If the app that you are working with is already installed on a Windows 10 computer, you can use the Get-AppxPackage PowerShell cmdlet to get the PFN.

A Get-AppxPackage szintaxisa a következő:The syntax for Get-AppxPackage is:

Parameter Set: __AllParameterSets Get-AppxPackage [[-Name] <String> ] [[-Publisher] <String> ] [-AllUsers] [-User <String> ] [ <CommonParameters>]

Note

Előfordulhat, hogy a PFN lekéréséhez rendszergazdaként kell futtatnia a PowerShellt.You may have to run PowerShell as an admin to retrieve the PFN.

Ha például a számítógépre telepített összes univerzális alkalmazásra vonatkozó adatot szeretné lekérni, használja a Get-AppxPackage parancsot.For example, to get info about all the universal apps installed on the computer, use Get-AppxPackage.

Ha olyan alkalmazás adatait szeretné lekérni, amelynek ismeri a nevét vagy annak egy részét, használja a Get-AppxPackage *<app_name> parancsot.To get info about an app when you know the name or part of the name, use Get-AppxPackage *<app_name>. Érdemes megfigyelni a helyettesítő karakter használatát. Ez különösen akkor hasznos, ha nem tudja biztosan az alkalmazás teljes nevét.Note the use of the wildcard character, which is particularly helpful if you're not sure of the full name of the app. A OneNote adatainak lekéréséhez például használja a Get-AppxPackage *OneNote parancsot.For example, to get the info for OneNote, use Get-AppxPackage *OneNote.

A OneNote-ra vonatkozóan lekért adatok a következők:Here is the information retrieved for OneNote:

Name : Microsoft.Office.OneNote

Publisher : CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US

Architecture : X64

ResourceId :

Version : 17.6769.57631.0

PackageFullName : Microsoft.Office.OneNote_17.6769.57631.0_x64__8wekyb3d8bbwe

InstallLocation : C:\Program Files\WindowsApps

\Microsoft.Office.OneNote_17.6769.57631.0_x64__8wekyb3d8bbwe

IsFramework : False

PackageFamilyName : Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe

PublisherId : 8wekyb3d8bbwe

A PFN megkeresése, ha az alkalmazás nincs telepítve a számítógépreFind a PFN if the app is not installed on a computer

  1. Nyissa meg a https://www.microsoft.com/store/apps webhelyet.Go to https://www.microsoft.com/store/apps.
  2. Írja be az alkalmazás nevét a keresősávba.Enter the name of the app in the search bar. A jelen példában keressen rá a OneNote-ra.In our example, search for OneNote.
  3. Válassza az alkalmazásra mutató hivatkozást.Choose the link to the app. Figyelje meg, hogy az URL-cím végén egy több betűből álló betűsorozat található.Note that the URL has a series of letters at the end. A példánkban az URL-cím a következőképpen néz ki https://www.microsoft.com/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl.In our example, the URL looks like this: https://www.microsoft.com/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl.
  4. Egy másik lapon illessze be a következő URL-címet: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/<app id>/applockerdata.In a different tab, paste the following URL, https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/<app id>/applockerdata. Cserélje az <app id> azonosítót a https://www.microsoft.com/store/apps webhelyről származó alkalmazásazonosítóra – vagyis a 3. lépésben elért URL-cím végén található betűsorra.Replace <app id> with the app id that you got from https://www.microsoft.com/store/apps - that series of letters at the end of the URL in step 3. Ebben a példában, a OneNote esetében a következő URL-t kell beillesztenie: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/9wzdncrfhvjl/applockerdata.In our example of OneNote, you'd paste: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/9wzdncrfhvjl/applockerdata.

A Microsoft Edge böngészőben megjelennek a kívánt adatok; az Internet Explorerben válassza a Megnyitás parancsot az adatok megtekintéséhez.Microsoft Edge shows the information that you want; in Internet Explorer, choose Open to see the information. A PFN értéke az első sorban található.The PFN value is given on the first line. A jelen példában az eredmények a következők:Here are the results for our example:

{ "packageFamilyName": "Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe", "packageIdentityName": "Microsoft.Office.OneNote", "windowsPhoneLegacyId": "ca05b3ab-f157-450c-8c49-a1f127f5e71d", "publisherCertificateName": "CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US" }