Felkészülés az alkalmazásvédelmi szabályzatok Windows 10 rendszereken történő konfigurálásáraGet ready to configure app protection policies for Windows 10

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Mielőtt Windows 10-es alkalmazásvédelmi szabályzatot hozhatna létre, az Azure AD-ben a MAM-szolgáltató beállításával engedélyeznie kell a Windows 10-es mobilalkalmazás-kezelést (MAM).Before creating a Windows 10 app protection policy using, you need to enable mobile application management (MAM) for Windows 10 by setting up the MAM provider in Azure AD. Ezzel a beállítással meghatározhatja a regisztráció állapotát, amikor az Intune-ban új Windows Information Protection- (WIP-) szabályzatot hoz létre.This configuration allows you to define the enrollment state when creating a new Windows Information Protection (WIP) policy with Intune.

Note

A regisztráció állapota lehet MAM vagy mobileszköz-kezelés (MDM).The enrollment state can be either MAM or mobile device management (MDM).

MAM-szolgáltató konfigurálásaTo configure the MAM provider

 1. Az Azure Portalon jelentkezzen be Intune-os hitelesítő adataival.Go to the Azure portal and sign in with your Intune credentials.

 2. A baloldali menüben válassza az Azure Active Directory elemet.From the left menu, choose Azure Active Directory.

  MAM-szolgáltató konfigurálása

 3. A megnyíló Azure AD panelen válassza a Mobilitás (MDM és MAM) lehetőséget, majd kattintson a Microsoft Intune elemre.Azure AD blade opens, choose Mobility (MDM and MAM), then click Microsoft Intune.

  Mobilitás: MDM és MAM

 4. A megnyíló konfigurációs panelen először válassza a Alapértelmezett MAM URL-címeinek visszaállítása elemet, majd végezze el az alábbi beállításokat:The configure blade opens, choose Restore default MAM URLs first, then configure the following:

  a.a. MAM felhasználói hatókör: a MAM használatával a vállalati adatokat védheti egy meghatározott, Windows 10-es eszközöket használó felhasználói csoport vagy az összes felhasználó célzásával is.MAM user scope: You can use MAM to protect corporate data on specific group of users that use Windows 10 devices or all users.

  b.b. A MAM használati feltételeinek URL-címe: a MAM-szolgáltatás használati feltételeire mutató URL-cím.MAM terms of use URL: The URL of the terms of use endpoint of the MAM service. A végfelhasználók itt férhetnek hozzá a MAM-szolgáltatás használati feltételeihez.This is used to display the term of MAM service to end-users.

  c.c. A MAM felderítési URL-címe: az eszközök ezt az URL-címet keresik, amikor alkalmazásvédelmi szabályzatokat kell alkalmazniuk.MAM discovery URL: This the URL devices seek when they need to apply app protection policies.

  d.d. A MAM megfelelőségi URL-címe:MAM compliance URL:

 5. Ha a beállításokkal végzett, válassza a Mentés elemet.Once you configure these settings, choose Save.

További lépésekNext steps

Alkalmazásvédelmi WIP-szabályzatok létrehozásaCreate a WIP app protection policy