A helyszíni Intune Exchange Connector telepítéseInstall the Intune On-premises Exchange Connector

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Olyan kapcsolat beállításához, amely lehetővé teszi, hogy a Microsoft Intune kommunikáljon a mobileszközök postaládáit működtető Exchange-kiszolgálóval, le kell töltenie a helyszíni Exchange Connector összekötő eszközt, majd az Intune felügyeleti konzolról konfigurálnia kell azt.To set up a connection that enables Microsoft Intune to communicate with the Exchange Server that hosts the mailboxes for the mobile devices, you must download and configure the On-premises Exchange Connector from the Intune administration console. Típustól függetlenül az Intune előfizetésenként csak egy Exchange-Connector kapcsolatot támogat.Intune only supports one Exchange Connector connection of any type per subscription.

A helyszíni Exchange Connector rendszerkövetelményeiOn-premises Exchange Connector requirements

A következő táblázat a helyszíni Exchange Connector számítógépre vonatkozó követelményeit tartalmazza.The following table lists the requirements for the computer on which you install the On-premises Exchange Connector.

KövetelményRequirement További információMore information
Operációs rendszerekOperating systems Az Intune a helyszíni Exchange Connectort olyan számítógépen támogatja, amelyen a Windows Server 2008 SP2 64 bites, a Windows Server 2008 R2, a Windows Server 2012 vagy a Windows Server 2012 R2 rendszer valamelyik kiadása fut.Intune supports the On-premises Exchange Connector on a computer that runs any edition of Windows Server 2008 SP2 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, or Windows Server 2012 R2.

Az összekötő Server Core rendszereken nem támogatott.The Connector is not supported on any Server Core installation.
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange A helyszíni összekötőhöz a Microsoft Exchange 2010 SP1 vagy újabb verziójára, vagy régi dedikált Exchange Online-ra van szükség.On-premises Connectors require Microsoft Exchange 2010 SP1 or later or legacy Exchange Online Dedicated. Lépjen kapcsolatba a fiókkezelővel annak megállapításához, hogy a dedikált Exchange Online-környezet új vagy régi konfigurációval rendelkezik-e.To determine if your Exchange Online Dedicated environment is in the new or legacy configuration, contact your account manager.
Mobileszköz-kezelő szolgáltatóMobile device management authority Mobileszköz-kezelő szolgáltatóként a Microsoft Intune-t állítsa be.Set the mobile device management authority to Intune.
HardverHardware Azon számítógépnek, amelyre az összekötőt telepíteni kívánja, 1,6 GHz-es processzorral, 2 GB memóriával és legalább 10 GB szabad lemezterülettel kell rendelkeznie.The computer on which you install the connector requires a 1.6 GHz CPU with 2 GB of RAM and 10 GB of free disk space.
Active Directory-szinkronizálásActive Directory synchronization Mielőtt az Intune-t a Connector segítségével csatlakoztatná az Exchange-kiszolgálóhoz, állítsa be az Active Directory-szinkronizálást, hogy a helyi felhasználók és biztonsági csoportok szinkronizálva legyenek az Azure Active Directory meglévő példányával.Before you can use Connector to connect Intune to your Exchange Server, you must set up Active Directory synchronization so that your local users and security groups are synchronized with your instance of Azure Active Directory.
További szoftverekAdditional software Az összekötőt futtató számítógépnek a Microsoft .NET-keretrendszer 4.5-ös és a Windows PowerShell 2.0-s verziójának teljes telepítésével kell rendelkeznie.A full installation of Microsoft .NET Framework 4.5 and Windows PowerShell 2.0 must be installed on the computer that hosts the connector.
HálózatNetwork Az összekötő telepítéséhez használt számítógépnek olyan tartományhoz kell tartoznia, amely megbízhatósági kapcsolatban áll az Exchange Server-t üzemeltető tartománnyal.The computer on which you install the connector must be in a domain that has a trust relationship to the domain that hosts your Exchange Server.

A számítógépet úgy kell beállítani, hogy a 80-as és a 443-as porton, a tűzfalakon és a proxykiszolgálókon keresztül hozzáférjen az Intune szolgáltatáshoz.The computer requires configurations to enable it to access the Intune service through firewalls and proxy servers over Ports 80 and 443. Az Intune által használt tartományok a következők: manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com és *.manage.microsoft.com.Domains that are used by Intune include manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com, and *.manage.microsoft.com.

Exchange-parancsmagokkal kapcsolatos követelményekExchange cmdlet requirements

Létre kell hoznia egy Active Directory-felhasználói fiókot, amelyet az Intune Exchange Connector fog használni.You must create an Active Directory user account that is used by the Intune Exchange Connector. A fióknak engedéllyel kell rendelkeznie az alábbi szükséges Windows PowerShell Exchange-parancsmagok futtatásához:The account must have permission to run the following required Windows PowerShell Exchange cmdlets:

 • Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettingsGet-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
 • Get-CasMailbox, Set-CasMailboxGet-CasMailbox, Set-CasMailbox
 • Get-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-ActiveSyncMailboxPolicyGet-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-ActiveSyncMailboxPolicy
 • Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRuleGet-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
 • Get-ActiveSyncDeviceStatisticsGet-ActiveSyncDeviceStatistics
 • Get-ActiveSyncDeviceGet-ActiveSyncDevice
 • Get-ExchangeServerGet-ExchangeServer
 • Get-ActiveSyncDeviceClassGet-ActiveSyncDeviceClass
 • Get-RecipientGet-Recipient
 • Clear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDeviceClear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDevice
 • Set-ADServerSettingsSet-ADServerSettings
 • Get-CommandGet-Command

Töltse le a helyszíni Exchange Connector szoftver telepítőcsomagjátDownload the On-premises Exchange Connector software installation package

 1. A helyszíni Exchange Connector használatához egy támogatott Windows Server operációs rendszerben nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzolt (https://manage.microsoft.com) egy olyan felhasználói fiókkal, amely rendszergazda az Exchange-bérlőben, és licenccel rendelkezik az Exchange Server használatához.On a supported Windows Server operating system for the On-premises Exchange Connector, open the Microsoft Intune administration console (https://manage.microsoft.com) with a user account that is an administrator in the Exchange tenant and that has a license to use Exchange Server. Nyissa meg az Exchange-kapcsolat beállításátOpen set up Exchange Connection

 2. A munkaterület parancsikon ablaktábláján válassza a Felügyelet> lehetőséget, majd lépjen a Mobileszköz-kezelés > Microsoft Exchange>Exchange-kapcsolat beállítása pontra.In the workspace shortcuts pane, choose Admin>Mobile Device Management > Microsoft Exchange>Setup Exchange Connection.

 3. Az Exchange-kapcsolat beállítása lapon kattintson az On-Premises Connector letöltése parancsra.On the Setup Exchange Connection page, choose Download On-Premises Connector.

 4. A helyszíni Exchange Connectort egy tömörített (.zip) mappa tartalmazza, amelyet megnyithat vagy a számítógépre is menthet.The On-premises Exchange Connector is contained in a compressed (.zip) folder that can be opened or saved. A Fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Mentés parancsra a tömörített mappa biztonságos helyre való mentéséhez.In the File Download dialog box, choose Save to store the compressed folder to a secure location.

Important

Ne nevezze és ne helyezze át a helyszíni Exchange Connector mappájában levő fájlokat.Do not rename or move the files that are in the On-premises Exchange Connector folder. A mappa tartalmának áthelyezése vagy átnevezése sikertelen telepítést eredményez.Moving or renaming the folder's contents will cause the installation to fail.

A helyszíni Intune Exchange Connector telepítése és konfigurálásaInstall and configure the Intune On-premises Exchange Connector

A helyszíni Intune Exchange Connector telepítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.Perform the following steps to install the Intune On-premises Exchange Connector. A helyszíni Exchange Connector Intune-előfizetésenként csak egyszer és csak egy számítógépre telepíthető.The On-premises Exchange Connector can only be installed once per Intune subscription, and only on one computer. Ha a helyszíni Exchange Connector szoftverből további példányt próbál meg konfigurálni, akkor az új kapcsolat felváltja az eredeti kapcsolatot.If you try to configure an additional On-premises Exchange Connector, the new connection will replace the original one.

 1. A helyszíni Exchange Connector által támogatott operációs rendszerben bontsa ki az Exchange_Connector_Setup.zip fájl tartalmát egy biztonságos helyre.On a supported operating system for the On-premises Connector, extract the files in Exchange_Connector_Setup.zip to a secure location.

 2. A fájlok kibontása után nyissa meg a kibontott mappát, majd kattintson duplán az Exchange_Connector_Setup.exe fájlra a helyszíni Exchange Connector telepítéséhez.After the files are extracted, open the extracted folder and double-click Exchange_Connector_Setup.exe to install the On-premises Exchange Connector.

  Important

  Ha a célmappa nem biztonságos hely, akkor a helyszíni Connector telepítése után törölje a WindowsIntune.accountcert tanúsítványfájlt.If the destination folder is not a secure location, you should delete the certificate file WindowsIntune.accountcert after you install the On-premises Connector.

 3. A Microsoft Intune Exchange Connector párbeszédpanelen válassza ki a Helyszíni Microsoft Exchange Server vagy Üzemeltetett Microsoft Exchange Server lehetőségek egyikét.In the Microsoft Intune Exchange Connector dialog box, select either On-premises Microsoft Exchange Server or Hosted Microsoft Exchange Server.

  Válassza ki a meglévő Exchange Server típusát

  Helyszíni Exchange-kiszolgáló esetén adja meg az Ügyfélelérési kiszolgáló szerepkört futtató Exchange-kiszolgáló nevét vagy teljes tartománynevét.For an On-premises Exchange server, provide either the server name or the fully-qualified domain name of the Exchange server that hosts the Client Access Server role.

  Üzemeltetett Exchange-kiszolgáló esetén adja meg az Exchange-kiszolgáló címét.For a hosted Exchange server, provide the Exchange server address. Az üzemeltetett Exchange-kiszolgáló URL-címének megkeresése:To find the hosted Exchange server URL:

  1. Nyissa meg az Office 365 Outlook Web Appjét.Open the Outlook Web App for Office 365.

  2. Kattintson a ?Choose the ? ikonra baloldalt felül, majd válassza a Névjegy lehetőséget.icon at the upper left, and then select About.

  3. Keresse meg a POP külső kiszolgáló értéket.Locate the POP External Server value.

  4. Kattintson a Proxykiszolgáló elemre az üzemeltetett Exchange proxykiszolgáló-beállításainak megadásához.Choose Proxy Server to specify proxy server settings for your hosted Exchange server.

   1. Válassza a Proxykiszolgáló használata mobileszköz-információk szinkronizálásakorlehetőséget.Select Use a proxy server when synchronizing mobile device information.

   2. Adja meg a proxykiszolgáló nevét és portszámát a kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.Enter the proxy server name and the port number to be used to access the server.

   3. Ha a proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz hitelesítő adatok megadása szükséges, válassza a Hitelesítő adatok használata a proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz lehetőséget.If it's necessary to provide user credentials to access the proxy server, select Use credentials to connect to the proxy server. Ezután adja meg a tartomány\felhasználó és a jelszó értékét.Then enter the domain\user and the password.

   4. Válassza az OK gombot.Choose OK.

  5. A Felhasználó (Tartomány\felhasználó) és Jelszó mezőknél adja meg az Exchange-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz szükséges hitelesítő adatokat.In the User (Domain\user) and Password fields, enter the credentials that are necessary to connect to your Exchange server.

  6. Adja meg azokat a rendszergazdai hitelesítő adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az értesítéseket egy felhasználó Exchange Server-postaládájába küldhesse a rendszer.Provide the necessary administrative credentials to send notifications to a user’s Exchange Server mailbox. Ezeket az értesítéseket a feltételes hozzáférési szabályzatokon keresztül konfigurálhatja az Intune-ban.You can configure these notifications with Conditional Access policies in Intune.

   Győződjön meg arról, hogy az Automatikus észlelés szolgáltatás és az Exchange-webszolgáltatások konfigurálva vannak az Exchange ügyfélelérési kiszolgálón.Ensure that the Autodiscover service and Exchange Web Services are configured on the Exchange Client Access Server. Az ezzel kapcsolatos további információkért lásd: Ügyfélelérési kiszolgáló.For more information, see Client Access server.

  7. A Jelszó mezőben adja meg a fiók jelszavát, hogy az Intune hozzáférhessen az Exchange-kiszolgálóhoz.In the Password field, provide the password for this account to enable Intune to access the Exchange Server.

  8. Válassza a Csatlakozás elemet.Choose Connect.

A kapcsolat konfigurálása néhány percig is eltarthat.It might take a few minutes for the connection to be configured.

A konfiguráció alatt az Exchange Connector tárolja a proxybeállításait, hogy lehetővé tegye a kapcsolódást az internethez.During configuration, the Exchange Connector stores your proxy settings to enable access to the Internet. Ha a proxybeállításai megváltoznak, az Exchange Connector ismételt konfigurálásával frissítenie kell az Exchange Connector proxybeállításait.If your proxy settings change, you will have to reconfigure the Exchange Connector to apply the updated proxy settings to the Exchange Connector.

Miután az Exchange Connector létrehozta a kapcsolatot, azokat a mobileszközöket, amelyek az Exchange Connectorban felügyelt felhasználókhoz vannak társítva, a rendszer automatikusan szinkronizálja és hozzáadja az Exchange Connectorhoz.After the Exchange Connector sets up the connection, mobile devices that are associated with users that are managed in Exchange Connector are automatically synchronized and added to the Exchange Connector. Ez a szinkronizálás eltarthat egy ideig.This synchronization might take some time to complete.

Note

Ha telepítette a helyszíni Exchange Connectort, de később törli az Exchange-kapcsolatot, akkor el kell távolítania a helyszíni Exchange Connectort is arról a számítógépről, amelyre telepítette.If you have installed the On-premises Exchange Connector, and if at some point you delete the Exchange connection, you must uninstall the On-premises Exchange Connector from the computer onto which it was installed.

Az Exchange-kapcsolat ellenőrzéseValidate the Exchange connection

Az Exchange Connector sikeres konfigurálása után megtekintheti a kapcsolat és a legutóbbi sikeres szinkronizálási kísérlet állapotát.After you have successfully configured the Exchange Connector, you can view the status of the connection and the last successful synchronization attempt. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Felügyelet munkaterületet.In the Microsoft Intune administration console, choose the ADMIN workspace. A Mobileszköz-kezelés területen válassza a Microsoft Exchange elemet, és ellenőrizze, hogy a megadott adatok megjelennek-e Az Exchange-kapcsolat adatai területen.Under Mobile Device Management, choose Microsoft Exchange, and then validate that the details you provided appear under Exchange Connection Information.

Ellenőrizheti a legutóbbi sikeres szinkronizálási kísérlet dátumát és időpontját is.You can also check the time and date of the last successful synchronization attempt.