Intune szolgáltatások közötti összekötő konfigurálása az Exchange Online-hozConfigure the Intune service to service connector for Exchange Online

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az alábbi információk segítségével a Microsoft Intune-t az Exchange Online-hoz vagy az új dedikált Exchange Online szolgáltatáshoz csatlakoztathatja.Use this information to connect Microsoft Intune and Exchange Online or the new Exchange Online Dedicated service. Annak megállapításához, hogy a dedikált Exchange Online-környezet új vagy örökölt verzió, lépjen kapcsolatba a fiókkezelővel.To determine whether your Exchange Online Dedicated environment is the new or legacy version, contact your account manager. Típustól függetlenül az Intune előfizetésenként csak egy Exchange-összekötő kapcsolatot támogat.Intune only supports one Exchange connector connection of any type per subscription.

A Service to Service Connector használatára vonatkozó követelményekService to Service Connector requirements

A Service to Service Connector csak az Exchange Online-t és a dedikált Exchange Online-t támogatja, és nincsenek a helyszíni infrastruktúrára vonatkozó követelményei.The Service to Service Connector supports only Exchange Online or Exchange Online Dedicated and has no requirements for on-premises infrastructure.

KövetelményRequirement További információMore information
Konfigurált és működő Exchange OnlineExchange Online configured and running Exchange OnlineExchange Online
Mobileszköz-kezelő szolgáltatóMobile device management authority A Microsoft Intune beállítása mobileszköz-kezelő szolgáltatókéntSet the mobile device management authority to Microsoft Intune
Microsoft Exchange verzióMicrosoft Exchange version Exchange Online vagy új dedikált Exchange Online szolgáltatásExchange Online or the new Exchange Online Dedicated service
Active Directory-szinkronizálásActive Directory synchronization Mielőtt bármely összekötővel csatlakoztatná az Intune Connectort az Exchange-kiszolgálóhoz, állítsa be az Active Directory-szinkronizálást, hogy a helyi felhasználók és biztonsági csoportok szinkronizálva legyenek az Azure AD-példányával.Before you can use the Intune Connector, you must set up Active Directory synchronization so that your local users and security groups are synchronized with your instance of Azure Active Directory.

Exchange-parancsmagokkal kapcsolatos követelményekExchange cmdlet requirements

Létre kell hoznia egy Exchange Online-felhasználói fiókot is, amelyet az Intune Exchange-összekötő fog használni.You must also create an Exchange Online user account that is used by the Intune Exchange Connector. A fióknak engedéllyel kell rendelkeznie az Intune felügyeleti konzol használatához, illetve az alábbi Windows PowerShell Exchange-parancsmagok futtatásához:The account must have permission to use the Intune administration console and to run the following required Windows PowerShell Exchange cmdlets:

  • Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettingsGet-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
  • Get-MobileDeviceMailboxPolicy, Set-MobileDeviceMailboxPolicy, New-MobileDeviceMailboxPolicy, Remove-MobileDeviceMailboxPolicyGet-MobileDeviceMailboxPolicy, Set-MobileDeviceMailboxPolicy, New-MobileDeviceMailboxPolicy, Remove-MobileDeviceMailboxPolicy
  • Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRuleGet-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
  • Get-MobileDeviceStatisticsGet-MobileDeviceStatistics
  • Get-MobileDeviceGet-MobileDevice
  • Get-ActiveSyncDeviceClassGet-ActiveSyncDeviceClass

A szolgáltatások közötti összekötő beállításaSet up the Service to Service Connector

  1. Nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzolt a korábban megadott parancsmagokhoz Exchange-rendszergazdai jogosultságokkal és engedélyekkel rendelkező felhasználói fiókkal.Open the Microsoft Intune administration console with a user account that has Exchange admin rights and permissions for the cmdlets described earlier. A Microsoft Intune az aktuálisan bejelentkezett felhasználó e-mail címét használja a kapcsolat beállításához.Microsoft Intune uses the email address of the currently signed-in user to set up the connection.

  2. A munkaterület parancsikon ablaktábláján válassza a FELÜGYELET> lehetőséget, majd lépjen a Mobileszköz-kezelés > Microsoft Exchange > Exchange-kapcsolat beállítása pontra.In the workspace shortcuts pane, choose ADMIN>Mobile Device Management > Microsoft Exchange > Set Up Exchange Connection. A Service To Service Connector telepítése oldalSet up service to service connector page

  3. Az Exchange-kapcsolat beállítása lapon kattintson a Service To Service Connector telepítése parancsra.On the Set Up Exchange Connection page, choose Set Up Service to Service Connector.

A Service-to-Service Connector konfigurációja és szinkronizálása az Exchange Online- vagy új dedikált Exchange Online-környezettel automatikusan megtörténik.The Service to Service Connector automatically configures and synchronizes your Exchange Online or new Exchange Online Dedicated environment.

Az Exchange-kapcsolat ellenőrzéseValidate your Exchange connection

Amint sikeresen konfigurálta az Exchange Connectort, látogasson el a Microsoft Intune felügyeleti konzol lapra.After you have successfully configured the Exchange Connector, go to the Microsoft Intune administration console. Válassza a Rendszergazda> Mobileszköz-kezelés > Microsoft Exchange elemet.Choose Admin> Mobile Device Management > Microsoft Exchange. Majd ellenőrizze, hogy a megadott adatok láthatók-e az Exchange-kapcsolat információi között.Then validate that the details you provided appear under Exchange Connection Information.

Ellenőrizheti a legutóbbi sikeres szinkronizálási kísérlet dátumát és időpontját is.You can also check the time and date of the last successful synchronization attempt.