Megfelelőségi szabályzat beállításai iOS-eszközökhöz a Microsoft Intune-banCompliance policy settings for iOS devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az ebben a témakörben leírt szabályzatbeállítások az iOS 8.0 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközökre vonatkoznak.The policy settings described in this topic apply to devices running iOS 8.0 and later.

Ha más platformokra vonatkozó információkat keres, válassza az alábbiak egyikét:If you are looking for information about other platforms, select one of the following:

A rendszer biztonsági beállításaiSystem security settings

JelszóPassword

 • Jelszó megkövetelése a mobileszköz-zárolás feloldásához: Ha azt szeretné, hogy a felhasználók kötelesek legyenek jelszót megadni az eszköz eléréséhez, válassza az Igen lehetőséget.Require a password to unlock mobile devices: Set this to Yes to require the user to enter a password before they can access their device. A jelszót használó iOS-eszközöket titkosítja a rendszer.iOS devices that use a password are encrypted.

 • Egyszerű jelszavak engedélyezése: Ha engedélyezni szeretné, hogy a felhasználók használhassanak olyan egyszerű jelszavakat, mint az 1234 vagy az 1111, válassza az Igen lehetőséget.Allow simple passwords: Set this to Yes to let the user create a simple password like 1234 or 1111.

 • Jelszó minimális hossza: Meghatározza a felhasználók jelszavában szereplő számjegyek vagy karakterek minimális számát.Minimum password length: Specify the minimum number of digits or characters that the user’s password must have.

 • Megkövetelt jelszótípus: Meghatározza, hogy a felhasználóknak alfanumerikus jelszót vagy numerikus jelszót kell-e létrehozniuk.Required password type: Specify whether the user must create an Alphanumeric password or a Numeric password.

 • Karakterkészletek minimális száma: Ha a Megkövetelt jelszótípus Alfanumerikus, ez a beállítás határozza meg a jelszóban használandó karakterkészletek minimális számát.Minimum number of character sets: If you set Required password type to Alphanumeric, use this setting to specify the minimum number of character sets that the password must have. A négy karakterkészlet a következő:The four character sets are:

  • KisbetűkLowercase letters
  • NagybetűkUppercase letters
  • SzimbólumokSymbols
  • SzámokNumbers

  Ha nagyobb értékre állítja, a felhasználóknak összetettebb jelszót kell létrehozniuk.Setting a higher number will require the user to create a password that is more complex.

  Az iOS-eszközök esetében ez a beállítás a jelszóban használandó különleges karakterek (például: !, #, &) minimális számára utal.For iOS devices, this setting refers to the number of special characters (for example, !, #, &) that must be included in the password.

 • Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás után: Arra a tétlenségi időre vonatkozik, amelynek elteltével a felhasználónak újra meg kell adnia a jelszavát.Minutes of inactivity before password is required: Specify the idle time before the user must reenter their password.

 • Jelszó érvényessége (napokban): Válassza ki, hány nap elteltével járjon le a felhasználó jelszava, ami után újat kell létrehoznia.Password expiration (days): Select the number of days before the user’s password expires and they must create a new one.

 • Korábbi jelszavak megjegyzése: Ezt a beállítást a Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása beállítással használva korlátozhatja, hogy a felhasználó korábban már használt jelszavakat hozzon létre.Remember password history: Use this setting in conjunction with Prevent reuse of previous passwords to restrict the user from creating previously used passwords.

 • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása: Ha a Korábbi jelszavak megjegyzése beállítás be van jelölve, adja meg, hogy az utolsó hány korábbi jelszót ne lehessen ismét használni.Prevent reuse of previous passwords: If you selected Remember password history, specify the number of previously used passwords that cannot be reused.

 • Jelszó kérése, amikor az eszköz visszatér inaktív állapotból: Ezt a beállítást a Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás után beállítással együtt használhatja.Require a password when the device returns from an idle state: Use this setting together with the in the Minutes of inactivity before password is required setting. A rendszer megkéri a felhasználót egy jelszó beírására a Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás után beállításban megadott ideig inaktív eszköz elérésekor.The user is prompted to enter a password to access a device that has been inactive for the time specified in the Minutes of inactivity before password is required setting.

E-mail profilEmail profile

 • Csak az Intune által felügyelt e-mail fiók használható: Ha Igen értékre állítja a beállítást, az eszköznek az eszközre telepített e-mail-fiókot kell használnia.Email account must be managed by Intune: When this option is set to Yes, the device must use the email profile deployed to the device. Az eszköz a következő esetekben számít nem megfelelőnek:The device is considered noncompliant in the following situations:

  • Az e-mail-profil nem a megfelelőségi szabályzat által célzott felhasználócsoporttól különböző felhasználócsoportnál van telepítve.The email profile is deployed to a user group other than the user group that the compliance policy targets.
  • A felhasználó már beállított egy, az eszközre telepített Intune levelezési profillal egyező e-mail-fiókot az eszközön.The user has already set up an email account on the device that matches the Intune email profile deployed to the device. Az Intune nem írhatja felül a felhasználó által létesített profilt, így nem kezelheti.Intune cannot overwrite the user-provisioned profile, and therefore cannot manage it. A megfelelőség biztosítása érdekében a felhasználónak törölnie kell a meglévő e-mail-beállításokat.To ensure compliance, the user must remove the existing email settings. Ezt követően az Intune képes lesz a felügyelt e-mail-profil telepítésére.Then, Intune can install the managed email profile.
 • Az Intune-ban felügyelni kívánt levelezési profil: Ha a Csak az Intune által felügyelt e-mail fiók használható beállítás be van jelölve, kattintson a Kiválasztás elemre az Intune levelezési profil kiválasztásához.Select the email profile that must be managed by Intune: If the Email account must be managed by Intune setting is selected, choose Select to specify the Intune email profile. A levelezési profilnak megtalálhatónak kell lennie az eszközön.The email profile must be present on the device.

  A levelezési profilokról a Vállalati levelezéshez való hozzáférés konfigurálása e-mail-profilokkal a Microsoft Intune-ban című témakörben talál további információt.For details about email profiles, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.

Eszközállapot-beállításokDevice health settings

 • Az eszköz nem lehet függetlenített vagy feltört eszköz: Ha bekapcsolja ezt a beállítást, a rendszer nem megfelelőként fogja értékelni a feltört eszközöket.Device must not be jailbroken or rooted: If you enable this setting, jailbroken devices will not be compliant.

EszköztulajdonságokDevice properties

 • Az operációs rendszer szükséges minimális verziója: Ha egy eszköz nem teljesíti az operációs rendszer szükséges minimális verziójára vonatkozó követelményt, nem megfelelőként fog szerepelni.Minimum OS required: When a device does not meet the minimum OS version requirement, it is reported as noncompliant. Megjelenik egy hivatkozás, amelyen a verziófrissítésre vonatkozó információk érhetők el.A link with information on how to upgrade appears. A felhasználó választhatja az eszköz frissítését.The user can choose to upgrade their device. Azt követően hozzáférhet a vállalati erőforrásokhoz.After that, they can access company resources.

 • Maximálisan engedélyezett operációsrendszer-verzió: Ha egy eszközön a szabályban megadott operációsrendszer-verziónál újabb fut, a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés le lesz tiltva, és a felhasználónak kapcsolatba kell lépnie a rendszergazdával. Az eszköz csak akkor használható a vállalati erőforrások eléréséhez, ha a szabályt úgy módosítják, hogy engedélyezze az operációs rendszer verzióját.Maximum OS version allowed: When a device is using an OS version later than the one specified in the rule, access to company resources is blocked and the user is asked to contact their IT admin. Until there is a change in rule to allow the OS version, this device cannot be used to access company resources.