iOS-es mobilalkalmazás-védelmi szabályzat-beállításaiiOS mobile app protection policy settings

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A jelen témakörben ismertetett szabályzatbeállításokat az Azure Portal Az összes beállítás paneljén lehet konfigurálni az alkalmazásvédelmi szabályzatokhoz.The policy settings described in this topic can be configured for an app protection policy on the All Settings blade in the Azure portal.

A szabályzatbeállításoknak két kategóriájuk van: adatáthelyezési beállítások és hozzáférési beállítások.There are two categories of policy settings: data relocation settings and access settings. Ebben a témakörben a szabályzattal felügyelt alkalmazások kifejezés olyan alkalmazásokra utal, amelyekhez alkalmazásvédelmi szabályzatot állítottak be.In this topic, the term policy-managed apps refers to apps that are configured with app protection policies.

Adatáthelyezési beállításokData relocation settings

BeállításSetting HasználatHow to use Alapértelmezett értékDefault value
Tunes- és iCloud-alapú biztonsági mentések tiltásaPrevent iTunes and iCloud backups Ha az Igen gombot választja, a rendszer megakadályozza, hogy az alkalmazás a munkahelyi vagy iskolai adatokról biztonsági mentést készítsen az iTunesban és az iCloudban.Choose Yes to prevent this app from backing up work or school data to iTunes and iCloud. Ha a Nem gombot választja, a rendszer engedélyezi, hogy az alkalmazás a munkahelyi vagy iskolai adatokról biztonsági mentést készítsen az iTunesban és az iCloudban.Choose No to allow this app to back up of work or school data to iTunes and iCloud. IgenYes
Más alkalmazásokból való adatátvitel engedélyezése az alkalmazásnakAllow app to transfer data to other apps Itt adhatja meg, mely alkalmazások kaphatnak adatokat ettől az alkalmazástól:Specify what apps can receive data from this app:
 • Szabályzattal felügyelt alkalmazások: Az adatátvitel csak más, szabályzattal felügyelt alkalmazásokba engedélyezett.Policy managed apps: Allow transfer only to other policy-managed apps.
 • Minden alkalmazás: Az adatátvitel engedélyezett minden alkalmazásnál.All apps: Allow transfer to any app.
 • Nincs: Minden alkalmazásba tiltott az adatátvitel., ideértve a szabályzat által felügyelt többi alkalmazást is.None: Do not allow data transfer to any app, including other policy-managed apps.
A Szabályzat által felügyelt alkalmazások vagy a Nincs beállítás alkalmazása esetén le lesz tiltva az iOS 9 rendszer azon funkciója, amely lehetővé teszi, hogy a Spotlight-kereső adatokat kereshessen az alkalmazásokon belül.Additionally, if you set this option to Policy managed apps or None, the iOS 9 feature that allows Spotlight Search to search data within apps will be blocked.

Vannak kivételt képező alkalmazások és szolgáltatások, amelyek felé az Intune engedélyezheti az adatátvitelt.There are some exempts apps and services to which Intune may allow data transfer. Az alkalmazások és a szolgáltatások teljes listája az Adatátviteli kivételek című szakaszban olvasható.See Data transfer exemptions for a full list of apps and services.
Minden alkalmazásAll apps
Más alkalmazásokból való adatfogadás engedélyezése az alkalmazásnakAllow app to receive data from other apps Itt adhatja meg, mely alkalmazások küldhetnek adatokat ebbe az alkalmazásba:Specify what apps can transfer data to this app:
 • Szabályzattal felügyelt alkalmazások: Az átvitel csak más, szabályzattal felügyelt alkalmazásokból engedélyezett.Policy managed apps: Allow transfer only from other policy-managed apps.
 • Minden alkalmazás: Az adatátvitel minden alkalmazásból engedélyezett.All apps: Allow data transfer from any app.
 • Nincs: Minden alkalmazásból tiltott az adatátvitel, ideértve a szabályzat által felügyelt többi alkalmazást is.None: Do not allow data transfer from any app, including other policy-managed apps.
Vannak kivételt képező alkalmazások és szolgáltatások, amelyek felől az Intune engedélyezheti az adatátvitelt.There are some exempts apps and services from which Intune may allow data transfer. Az alkalmazások és a szolgáltatások teljes listája az Adatátviteli kivételek című szakaszban olvasható.See Data transfer exemptions for a full list of apps and services.
Minden alkalmazásAll apps
A „Mentés másként” művelet letiltásaPrevent "Save As" Az Igen gombot választva letilthatja a Mentés másként lehetőség használatát ebben az alkalmazásban.Choose Yes to disable the use of the Save As option in this app. A Nem gombot választva engedélyezheti a Mentés másként funkció használatát.Choose No if you want to allow the use of Save As. NemNo
Kivágási, másolási és beillesztési műveletek korlátozása más alkalmazásokkalRestrict cut, copy and paste with other apps Itt adhatja meg, hogy mikor használhatók a kivágási, másolási és beillesztési műveletek az alkalmazásban.Specify when cut, copy, and paste actions can be used with this app. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:
 • Letiltva: A kivágási, másolási és beillesztési műveletek letiltása az alkalmazás és más alkalmazások között.Blocked: Do not allow cut, copy, and paste actions between this app and any other app.
 • Szabályzattal felügyelt alkalmazások: A kivágási, másolási és beillesztési műveletek engedélyezése az alkalmazás és más, szabályzattal felügyelt alkalmazások között.Policy managed apps: Allow cut, copy, and paste actions between this app and other policy-managed apps.
 • Szabályzattal felügyelt alkalmazások beillesztési lehetőséggel: A kivágási és másolási műveletek engedélyezése az alkalmazás és más, szabályzattal felügyelt alkalmazások között.Policy managed with paste in: Allow cut or copy between this app and other policy-managed apps. Adatok beillesztésének engedélyezése bármely alkalmazásból ebbe az alkalmazásba.Allow data from any app to be pasted into this app.
 • Bármely alkalmazás: Az alkalmazások közötti kivágási, másolási és beillesztési műveletek nem korlátozottak.Any app: No restrictions for cut, copy, and paste to and from this app.
Bármely alkalmazásAny app
A Managed Browser (felügyelt böngésző) alkalmazásban megjelenítendő webes tartalom korlátozásaRestrict web content to display in the Managed Browser Ha az Igen gombot választja, a rendszer kényszeríti az alkalmazásban lévő webes hivatkozások Managed Browser alkalmazásban való megnyitását.Choose Yes to enforce web links in the app to be opened in the Managed Browser app.

Az Intune-ban nem regisztrált eszközök esetében a szabályzat által felügyelt alkalmazások webhivatkozásai kizárólag a Managed Browser alkalmazásban nyílnak meg.For devices not enrolled in Intune, the web links in policy-managed apps can open only in the Managed Browser app.

Ha az Intune-t használja az eszközök kezeléséhez, olvassa el Az internet-hozzáférés felügyelt böngészőszabályzatokkal való kezelése a Microsoft Intune-ban című témakört.If you are using Intune to manage your devices, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
NemNo
Alkalmazásadatok titkosításaEncrypt app data A szabályzat által felügyelt alkalmazások esetén a rendszer az iOS által biztosított eszközszintű titkosítási séma használatával titkosítja az inaktív adatokat.For policy-managed apps, data is encrypted at rest using the device-level encryption scheme provided by iOS. Ha PIN-kódra van szükség, az adattitkosítás az alkalmazásvédelmi szabályzatban megadott beállítások szerint történik.When a PIN is required, the data is encrypted according to the settings in the app protection policy.

Nyissa meg a hivatalos Apple-dokumentációt, amelyet itt talál, és tekintse meg, hogy az iOS mely titkosítási moduljai a FIPS 140-2 szerint tanúsítottak, és mely moduloknak van a FIPS 140-2 szerinti tanúsítása függőben.Go to the official Apple documentation here to see which iOS encryption modules are FIPS 140-2 certified or pending FIPS 140-2 certification.

Itt adhatja meg hogy mikor titkosítsa az alkalmazásban lévő munkahelyi vagy iskolai adatokat a rendszer.Specify when work or school data in this app is encrypted. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:
 • Ha az eszköz zárolva van: A rendszer a szabályzathoz társított összes alkalmazásadatot titkosítja az eszköz zárolt állapotában.When device is locked: All app data that is associated with this policy is encrypted while the device is locked.
 • Amikor az eszköz zárolva van és vannak rajta megnyitott fájlok: A rendszer a szabályzathoz társított összes alkalmazásadatot titkosítja az eszköz zárolt állapotában, kivéve az alkalmazásban éppen megnyitott fájlok adatait.When device is locked and there are open files: All app data associated with this policy is encrypted while the device is locked, except for data in the files that are currently open in the app.
 • Az eszköz újraindítása után: A rendszer az eszköz újraindításakor a szabályzathoz társított összes alkalmazásadatot titkosítja, amíg fel nem oldják a zárolást az eszközön.After device restart:All app data associated with this policy is encrypted when the device is restarted, until the device is unlocked for the first time.
 • Eszközbeállítások használata: A rendszer az eszköz alapértelmezett beállításai alapján titkosítja az alkalmazásadatokat.Use device settings: App data is encrypted based on the default settings on the device.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, szükség lehet rá, hogy a felhasználók PIN-kódot állítsanak, amellyel elérhetik az eszközt.When you enable this setting, the user may be required to set up and use a PIN to access their device. Ha az eszközhöz nincs beállítva PIN-kód, és titkosításra van szükség, akkor az alkalmazások nem indulnak el, és a felhasználó üzenetet kap arról, hogy a munkahely követelményei szerint PIN-kód beállítása szükséges az adott alkalmazás eléréséhez.If there is no device PIN and encryption is required, the apps will not open and the user will be prompted to set a PIN with the message “Your organization has required you to first enable a device PIN to access this app.”
Amikor az eszköz zárolva vanWhen device is locked
Névjegy-szinkronizálás letiltásaDisable contact sync Ha az Igen gombot választja, a rendszer megakadályozza, hogy az alkalmazás a natív névjegykezelő alkalmazásba adatokat mentsen ezen az eszközön.Choose Yes to prevent the app from saving data to the native Contacts app on the device. Ha a Nem gombot választja, a rendszer engedélyezi, hogy az alkalmazás a natív névjegykezelő alkalmazásba adatokat mentsen ezen az eszközön.If you choose No, the app can save data to the native Contacts app on the device.

Ha szelektív törléssel távolítja el a munkahelyi vagy iskolai adatokat az alkalmazásból, akkor a közvetlenül az alkalmazásból a natív névjegykezelő alkalmazásba szinkronizált névjegyek törlődnek.When you perform a selective wipe to remove work or school data from the app, contacts synced directly from the app to the native Contacts app are removed. A natív címjegyzékből egy másik külső forrásba szinkronizált névjegyek nem törölhetők.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be wiped. Ez jelenleg csak a Microsoft Outlook alkalmazásra érvényes.Currently this applies only to the Microsoft Outlook app.
NemNo
Nyomtatás letiltásaDisable printing Ha az Igen gombot választja, a rendszer megakadályozza, hogy az alkalmazás munkahelyi vagy iskolai adatokat nyomtasson.Choose Yes to prevent the app from printing work or school data. NemNo
A társzolgáltatások kijelölése, melyekbe menthetők a vállalati adatokSelect which storage services corporate data can be saved to A felhasználók a kijelölt szolgáltatásokba nem tudnak menteni (OneDrive vállalati verzió, SharePoint és Helyi tárhely).Users are able to save to the selected services (OneDrive for Busines, SharePoint and Local Storage). Minden más szolgáltatás tiltva lesz.All other services will be blocked. 0 kijelölve0 Selected

Megjegyzés

Az iOS-eszközökön egyik adatáthelyezési beállítás sem szabályozza az Apple által felügyelt Megnyitás a következőben funkciót.None of the data relocation settings controls the Apple managed open-in feature on iOS devices. Az Apple-eszközök Megnyitás a következőben funkciójának felügyeletéről az iOS-alkalmazások közti adatátvitel felügyelete a Microsoft Intune-nal című cikkben olvashat.To use manage Apple open-in, see Manage data transfer between iOS apps with Microsoft Intune.

Adatátviteli kivételekData transfer exemptions

Egyes alkalmazások és platformszolgáltatások kivételt képeznek, és az Intune alkalmazásvédelmi szabályzata bizonyos helyzetekben engedélyezheti számukra, hogy adatokat küldjenek és fogadjanak.There are some exempt apps and platform services that Intune app protection policy may allow data transfer to and from in certain scenarios. Ez a lista idővel változhat. Azok a szolgáltatások és alkalmazások szerepelnek rajta, amelyek megítélésünk szerint biztonságosan segítik a hatékony munkát.This list is subject to change and reflects the services and apps considered useful for secure productivity.

Alkalmazás/szolgáltatás neve(i)App/service name(s) LeírásDescription
tel; telprompttel; telprompt Natív telefonalkalmazásNative phone app
skypeskype SkypeSkype
app-settingsapp-settings EszközbeállításokDevice settings
itms; itmss; itms-apps; itms-appss; itms-servicesitms; itmss; itms-apps; itms-appss; itms-services AlkalmazásáruházApp Store
calshowcalshow Natív naptárNative Calendar

Hozzáférési beállításokAccess settings

BeállításSetting HasználatHow to use Alapértelmezett értékDefault value
PIN-kód megkövetelése a hozzáféréshezRequire PIN for access Ha az Igen gombot választja, a rendszer PIN-kódot kér az alkalmazás használatához.Choose Yes to require a PIN to use this app. Ha a felhasználó első alkalommal futtatja az alkalmazást munkahelyi vagy iskolai környezetben, a rendszer a PIN-kód beállítására kéri.The user is prompted to set up this PIN the first time they run the app in a work or school context. Alapértelmezett érték = Igen.Default value = Yes.

A PIN-kód erősségéhez az alábbi beállításokat konfigurálhatja:Configure the following settings for PIN strength:
 • Próbálkozások száma a PIN kód alaphelyzetbe állítása előtt: Megadhatja, hogy a PIN-kód hányadik sikeres bevitele után kell a felhasználónak új PIN-kódot beállítania.Number of attempts before PIN reset: Specify the number of tries the user has to successfully enter their PIN before they must reset it. Alapértelmezett érték = 5.Default value = 5.
 • Egyszerű PIN-kód engedélyezése: Az Igen gombot választva a felhasználó használhat egyszerű PIN-kódokat (például 1234 vagy 1111).Allow simple PIN: Choose Yes to allow users to use simple PIN sequences like 1234 or 1111. Ha a Nem gombot választja, a rendszer megakadályozza az egyszerű kódok használatát.Choose No to prevent them from using simple sequences. Alapértelmezett érték = Igen.Default value = Yes.
 • PIN-kód hossza: Itt adhatja meg, hogy legalább hány számjegyből álljon a PIN-kód.PIN length: Specify the minimum number of digits in a PIN sequence. Alapértelmezett érték = 4.Default value = 4.
 • Ujjlenyomat használatának engedélyezése PIN kód helyett (iOS 8.0+): válassza az Igen lehetőséget, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás PIN-kód helyett Touch ID használatával is elérhető legyen.Allow fingerprint instead of PIN (iOS 8.0+): Choose Yes to allow the user to use Touch ID instead of a PIN for app access. Alapértelmezett érték: IgenDefault value = Yes
Az iOS-eszközökön a felhasználó használhatja a Touch ID-t a személyazonossága igazolására PIN-kód megadása helyett.On iOS devices, you can let the user prove their identity by using Touch ID instead of a PIN. Ha a felhasználó a munkahelyi vagy iskolai fiókjával próbálja használni az alkalmazást, a rendszer a PIN-kód megadása helyett ujjlenyomat-azonosítót fog kérni.When the user tries use this app with their work or school account, they are prompted to provide their fingerprint identity instead of entering a PIN. Ha ez a beállítás engedélyezve van, az alkalmazásváltó funkció betekintő képe is homályos lesz, ha az alkalmazást munkahelyi vagy iskolai fiókkal használják.When this setting is enabled, the App-switcher preview image will be blurred while using a work or school account.
PIN-kód megkövetelése: IgenRequire PIN: Yes

PIN-zárolás előtti kísérletek száma: 5PIN reset attempts: 5

Egyszerű PIN-kód engedélyezése: IgenAllow simple PIN: Yes

PIN-kód hossza: 4PIN length: 4

Ujjlenyomat engedélyezése: IgenAllow fingerprint: Yes
Vállalati hitelesítő adatok szükségesek a hozzáféréshezRequire corporate credentials for access Ha az Igen gombot választja, a felhasználónak az alkalmazás eléréséhez a munkahelyi vagy az iskolai fiókjával kell bejelentkeznie PIN-kód megadása helyett.Choose Yes to require the user to sign in with their work or school account instead of entering a PIN for app access. Az Igen érték megadásával a rendszer felülírja a PIN-kóddal vagy az ujjlenyomatos azonosítással kapcsolatos követelményeket.If you set this to Yes, this overrides the requirements for PIN or Touch ID. NemNo
A felügyelt alkalmazások futásának letiltása a jaibreakelt vagy rootolással feltört eszközökönBlock managed apps from running on jailbroken or rooted devices Ha az Igen gombot választja, a rendszer megakadályozza az alkalmazás futtatását jailbreakelt vagy rootolt eszközökön.Choose Yes to prevent this app from running on jailbroken or rooted devices. A felhasználó továbbra is használhatja az alkalmazást személyes feladatokra, de az alkalmazásban lévő munkahelyi vagy iskolai adatok eléréséhez másik eszközt kell használnia.The user will continue to be able to use this app for personal tasks, but will have to use a different device to access work or school data in this app. IgenYes
A hozzáférési követelmények ismételt ellenőrzése ennyi idő után (perc)Recheck the access requirements after (minutes) Adja meg a következő beállításokat:Configure the following settings:
 • Időtúllépés: ennyi perc elteltével ellenőrzi újra a rendszer a (korábban a szabályzatban definiált) hozzáférési követelményeket.Timeout: This is the number of minutes before the access requirements (defined earlier in the policy) are rechecked. Ha például a rendszergazda a szabályzatban bekapcsolja a PIN-kódot, a felhasználóknak a MAM-alkalmazások megnyitásakor PIN-kódot kell megadniuk.For example, an admin turns on PIN in the policy, a user opens a MAM app, and must enter a pin. Ezen beállítás használata esetén a felhasználónak (alapértelmezés szerint) további 30 percig nem kell a PIN-kódját beírnia más MAM-alkalmazások eléréséhez.When using this setting, the user would not have to enter a PIN on any MAM app for another 30 minutes (default value)..

  A hozzáférési követelmények időkorlátját a rendszer a házirenddel felügyelt alkalmazások közötti tétlenség időtartama alapján méri.Timeout for access requirements is measured in terms of the time of inactivity between any policy-managed application.

 • Offline türelmi időszak: ennyi percig futhatnak offline állapotban a MAM-alkalmazások, itt adható meg (percben), hogy mikor ellenőrizze a rendszer újra az alkalmazás hozzáférési követelményeit.Offline grace period: This is the number of minutes that MAM apps can run offline, specify the time (in minutes) before the access requirements for the app are rechecked. Alapértelmezett érték = 720 perc (12 óra).Default value = 720 minutes (12 hours). Az időszak lejárta után az alkalmazás további futásához AAD-s felhasználói hitelesítés szükséges.After this period is expired, the app will require user authentication to AAD, so the app can continue to run.
Időkorlát: 30Timeout: 30

Offline: 720Offline: 720
Offline időtartam (nap) az alkalmazásadatok törlése előttOffline interval before app data is wiped (days) Ennyi (a rendszergazda által megadott számú) napnyi offline működés után hajt végre az alkalmazás szelektív törlést.After this many days (defined by the admin) of running offline, the app itself will do a selective wipe. Ez ugyanaz a művelet, mint amelyet a rendszergazda kezdeményezhet a MAM törlési munkafolyamatában.This selective wipe is the same wipe as the one that can be initiated by the admin in the MAM wipe work-flow.

90 nap90 days
Alkalmazás PIN-kódjának letiltása, ha az eszköz PIN-kódja felügyeltDisable app PIN when device PIN is managed Válassza az Igen beállítást, ha le szeretné tiltani az alkalmazás PIN-kódját, amikor a regisztrált eszközön eszközzárolást észlelt a rendszer.Choose Yes to disable the app PIN when a device lock is detected on an enrolled device. NemNo
Az iOS operációs rendszer minimális verziójának megköveteléseRequire minimum iOS operating system Válassza az Igen lehetőséget, hogy az alkalmazás használatához egy minimális iOS operációs rendszerre legyen szükség.Choose Yes to require a minimum iOS operating system to use this app. A felhasználó hozzáférése le lesz tiltva, ha az iOS operációs rendszer az eszközön lévő verziója nem felel meg a követelménynek.The user will be blocked from access if the iOS version on the device does not meet the requirement. NemNo
Az iOS operációs rendszer minimális verziójának megkövetelése (csak figyelmeztetés)Require minimum iOS operating system (Warning only) Válassza az Igen lehetőséget, hogy az alkalmazás használatához egy minimális iOS operációs rendszerre legyen szükség.Choose Yes to require a minimum iOS operating system to use this app. A felhasználó értesítést fog kapni, ha az iOS operációs rendszer az eszközön lévő verziója nem felel meg a követelménynek.The user will see a notification if the iOS version on the device does not meet the requirement. Az értesítés elvethető.This notification can be dismissed. NemNo
Az alkalmazás minimális verziójának megköveteléseRequire minimum app version Válassza az Igen lehetőséget a használandó alkalmazás minimális verziójának megköveteléséhez.Choose Yes to require a minimum app version to use the app. A felhasználó hozzáférése le lesz tiltva, ha az iOS operációs rendszer az eszközön lévő verziója nem felel meg a követelménynek.The user will be blocked from access if the app version on the device does not meet the requirement.

A megcélzandó alkalmazások kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy az alkalmazások gyakran különböző verziószámozási sémákkal rendelkeznek.When selecting apps to target, please note that apps often have distinct versioning schemes between them.

NemNo
Az alkalmazás minimális verziójának megkövetelése (csak figyelmeztetés)Require minimum app version (Warning only) Válassza az Igen lehetőséget a használandó alkalmazás minimális verziójára vonatkozó javaslat megjelenítéséhez.Choose Yes to recommend a minimum app version to use this app. A felhasználó értesítést fog kapni, ha az alkalmazásnak az eszközön lévő verziója nem felel meg a követelménynek.The user will see a notification if the app version on the device does not meet the requirement. Az értesítés elvethető.This notification can be dismissed.

A megcélzandó alkalmazások kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy az alkalmazások gyakran különböző verziószámozási sémákkal rendelkeznek.When selecting apps to target, please note that apps often have distinct versioning schemes between them.

NemNo
Az Intune alkalmazásvédelmi szabályzat minimális SDK-verziójának megköveteléseRequire minimum Intune app protection policy SDK version Válassza az Igen lehetőséget az Intune alkalmazásvédelmi szabályzat az alkalmazás által kötelezően használandó minimális SDK-verziójának megköveteléséhez.Choose Yes to require a minimum Intune app protection policy SDK version on the app to use. A felhasználó hozzáférése le lesz tiltva, ha az Intune alkalmazásvédelmi szabályzat SDK-verziója nem felel meg a követelménynek.The user will be blocked from access if the app’s Intune app protection policy SDK version does not meet the requirement.

Az Intune alkalmazásvédelmi szabályzat SDK-val kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Az Intune App SDK áttekintéseTo learn more about the Intune app protection policy SDK, see Intune App SDK overview

NemNo

Bővítmények az Outlook alkalmazáshozAdd-ins for Outlook app

Nemrég olyan bővítmények jelentek meg az Outlook iOS-es változatához, amelyekkel népszerű alkalmazásokat lehet integrálni a levelezőprogramba.Outlook recently brought add-ins to Outlook for iOS which let you integrate popular apps with the email client. A bővítmények a webes, a windowsos, a Mac-es és az iOS-es Outlookhoz érhetők el.Add-ins for Outlook are available on the web, Windows, Mac, and Outlook for iOS. Mivel a bővítmények felügyelete a Microsoft Exchange-en keresztül történik, a felhasználók megoszthatnak adatokat és üzeneteket az Outlook és a nem felügyelt bővítményalkalmazások között, kivéve ha az adott felhasználónál ki vannak kapcsolva a bővítmények az Exchange-ben.Since add-ins are managed via Microsoft Exchange, users will be able to share data and messages across Outlook and unmanaged add-in applications unless add-ins are turned off for the user by their Exchange.

Ha szeretné beszüntetni a végfelhasználók számára az Outlook-bővítmények elérését és telepítését (ez hatással van az összes Outlook-ügyfélre), az Exchange felügyeleti központban végezze el a következő szerepkör-módosításokat:If you want to stop your end users from accessing and installing Outlook add-ins (this affects all Outlook clients), make sure you have the following changes to roles in the Exchange admin center:

 • Az Office Áruház bővítményeinek telepítését úgy gátolhatja meg, hogy a felhasználóktól megvonja a My Marketplace (Saját piactér) szerepkört.To prevent users from installing Office Store add-ins, remove the My Marketplace role from them.
 • A bővítményeinek közvetlen telepítését úgy gátolhatja meg, hogy a felhasználóktól megvonja a My Custom Apps (Saját egyéni alkalmazások) szerepkört.To prevent users from side loading add-ins, remove the My Custom Apps role from them.
 • Amennyiben az összes bővítmény telepítését meg szeretné akadályozni a felhasználók számára, mind a Saját egyéni alkalmazások, mind a Saját piactér szerepkört távolítsa el.To prevent users from installing all add-ins, remove both, My Custom Apps and My Marketplace roles from them.

Ezek az utasítások a következőkre vonatkoznak: Office 365, Exchange 2016, Exchange 2013 Webes Outlook használatával, Windows, Mac és mobil.These instructions apply to Office 365, Exchange 2016, Exchange 2013 across Outlook on the web, Windows, Mac and mobile.