iOS-szabályzatbeállítások a Microsoft Intune-baniOS policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune számos beépített beállítási lehetőséget kínál, amelyeket iOS-eszközökön konfigurálhat.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on iOS devices. Ezen kívül használhatja az Apple Configurator eszközt is olyan egyéni beállítások létrehozására, amelyek nem érhetők el az Intune-ban.Additionally, you can use the Apple Configurator tool to create custom settings that are not available from Intune.

Az általános konfigurációs szabályzat beállításaiGeneral configuration policy settings

A Microsoft Intune iOS-hoz készült általános konfigurációs szabályzatát a következő beállítások konfigurálásához használhatja:Use the Microsoft Intune iOS general configuration policy to configure settings for:

 • Általános eszköz- és biztonsági beállítások.General device, and security settings. Az előre meghatározott beállítások listájából választva számos szolgáltatást és funkciót szabályozhat az eszközökön.Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

 • Kioszkmód.Kiosk mode. Zárolhatja az eszközöket, hogy csak bizonyos szolgáltatások működjenek rajtuk.Lock a device to allow only certain features to work. Megadhatja például, hogy az eszköz csak egy meghatározott felügyelt alkalmazás futtatását engedélyezze, vagy letilthatja a hangerő-szabályozó gombok használatát.For example, you can allow a device to run only one managed app that you specify, or you can disable the volume buttons on a device. Ezek a beállítások használhatók például egy eszköz bemutató modelljéhez vagy olyan eszközökhöz, amelyek dedikáltan egyetlen funkciót hajtanak végre (például a pénztári eszközök).These settings might be used for a demonstration model of a device, or a device that is dedicated to performing only one function, such as a point-of-sale device.

 • Megfelelő és nem megfelelő alkalmazások.Compliant and noncompliant apps. Adja meg a vállalatnál megfelelőnek vagy nem megfelelőnek ítélt alkalmazások listáját.Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. Android és iOS rendszerű eszközökön a nem megfelelő alkalmazásokról készült jelentéssel ellenőrizhető, hogy a listában megadott alkalmazások kompatibilisek-e a felhasználók által telepített alkalmazásokkal (az alkalmazás telepítése azonban ténylegesen nem tiltható le).On Android and iOS devices, the Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed (but cannot actually block the installation of the app).

Tip

Beállíthat feltételeket a felhasználók számára, amelyekkel gondoskodhat arról, hogy tudomásul vegyék, hogy az eszközükön lévő alkalmazásokat (beleértve a személyes alkalmazásokat is) értékelni fogják és a nem megfelelő alkalmazások letiltásra kerülnek, vagy nem megfelelőként lesznek jelentve.You can configure terms and conditions for users to ensure that they acknowledge that apps on their device (including personal apps) will be evaluated, and noncompliant apps will be either blocked or reported as noncompliant. A felhasználóknak el kell fogadniuk ezeket a feltételeket ahhoz, hogy beléptethessék eszközüket, és a céges portál segítségével beszerezhessék az alkalmazásokat.Users must accept these terms and conditions before they can enroll their device and use the company portal to get apps. A használati feltételekkel kapcsolatos további információkért lásd: Használati feltételek szabályzatbeállításai a Microsoft Intune-ban.For more information about using terms and conditions, see Terms and conditions policy settings in Microsoft Intune.

Ha a keresett beállítás nem jelenik meg ebben a témakörben, valószínűleg létre tudja hozni egy egyéni iOS-szabályzattal, amellyel az Apple Configurator eszközzel létrehozott beállításokat importálhatja.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an iOS custom policy that lets you import settings you created by using the Apple Configurator tool. További információkért lásd a jelen témakörben alább található „Egyéni szabályzatbeállítások” című részt.For more information, see "Custom policy settings" later in this topic.

Biztonsági beállításokSecurity settings

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Jelszó szükséges a mobileszközök feloldásáhozRequire a password to unlock mobile devices Azt határozza meg, hogy a felhasználóknak kell-e jelszót megadniuk az eszközeikhez való hozzáféréshez.Specify whether the user is required to enter a password to access their device.
Kötelező jelszótípusRequired password type A kötelező jelszó típusát határozza meg, például hogy a jelszó csak számokat, vagy számokat és betűket is tartalmazhat.Specify the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
Jelszó speciális karaktereinek minimális számaNumber of complex characters required in password Azt határozza meg, hogy hány szimbólumnak (például # vagy @) kell szerepelnie a jelszóban.Specify the number of symbol characters (like # or @) that must be included in the password.
Jelszó minimális hosszaMinimum password length Meghatározza, hogy legalább hány karakterből álljon a jelszó.Specify the minimum number of characters in the password.
Egyszerű jelszavak engedélyezéseAllow simple passwords Egyszerű jelszavak, például 0000 vagy 1234 engedélyezése.Allow simple passwords like 0000 and 1234.
Ennyi ismétlődő sikertelen bejelentkezés után törlődnek végleg az adatok az eszközrőlNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Meghatározza, hogy hány sikertelen bejelentkezési kísérlet után kerülnek törlésre az eszköz adatai.Specify the number of failed login attempts before this setting wipes the device.
Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás után1Minutes of inactivity before password is required1 Azt határozza meg, hogy az eszköz mennyi időt tölthet üresjáratban, mielőtt a felhasználónak újra meg kellene adnia a jelszavát.Specify how long the device can remain idle before the user must re-enter their password.
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) Meghatározza, hogy hány nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Specify the number of days before the device password must be changed.
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history Meghatározza, hogy a felhasználó használhatja-e az általa korábban már használt jelszavakat.Specify whether the user can use passwords that they have previously used.
Korábbi jelszavak megjegyzéseKorábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Azt határozza meg, hogy az eszköz hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Specify the number of previously used passwords that the device remembers.
Képernyő kikapcsolása ennyi perc inaktivitás után1Minutes of inactivity before screen turns off1 Ennyi perc elteltével kapcsol ki a kijelző.Specify the number of minutes before the device display is turned off.
Ujjlenyomattal történő zárolásfeloldás engedélyezéseAllow fingerprint unlock Az eszközzárolás ujjlenyomattal történő feloldásának engedélyezése.Allow using a fingerprint to unlock the device.

1 Ha iOS-eszközön konfigurálja a Képernyő kikapcsolása ennyi perc inaktivitás után és a Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás után beállítást is, egymás után alkalmazza őket a rendszer.1 For iOS devices, when you configure the settings Minutes of inactivity before screen turns off and Minutes of inactivity before password is required, they are applied in sequence. Ha például mindkét beállítást az 5 perc értékre állítja be, a képernyő 5 perc után automatikusan ki fog kapcsolni, és az eszköz további 5 perc után lesz zárolva.For example, if you set the value for both settings to 5 minutes, the screen will turn off automatically after 5 minutes, and the device will be locked after an additional 5 minutes. Ha azonban a felhasználó manuálisan kapcsolja ki a képernyőt, azonnal a második beállítás lesz alkalmazva.However, if the user turns off the screen manually, the second setting is immediately applied. Ugyanebben a példában az eszköz 5 perccel azután lesz zárolva, hogy a felhasználó kikapcsolta a képernyőt.In the same example, after the user turns off the screen, the device will lock 5 minutes later.

RendszerbeállításokSystem settings

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Képernyőkép-készítés engedélyezéseAllow screenshot Engedélyezi a felhasználó számára, hogy képként rögzítse a képernyő tartalmát.Allow the user to capture the contents of the screen as an image.
Vezérlőközpont zárolási képernyőn való használatának engedélyezéseAllow control center in lock screen Engedélyezi a felhasználó számára a hozzáférést a vezérlőközpont-alkalmazáshoz olyankor is, amikor az eszköz zárolva van.Allow the user to access the control center app when the device is locked.
Értesítési nézet zárolási képernyőn való használatának engedélyezéseAllow notification view in lock screen Engedélyezi a felhasználó számára, hogy az eszköz zárolásának feloldása nélkül is hozzáférhessen az értesítések nézetéhez.Allow the user to access the notifications view without unlocking the device.
Ma nézet zárolási képernyőn való használatának engedélyezéseAllow today view in lock screen Engedélyezi a felhasználó számára az értesítések megtekintését olyankor is, amikor az eszköz zárolva van.Allow the user to view notifications when the device is locked.
Nem megbízható TLS-tanúsítványok engedélyezéseAllow untrusted TLS certificates Engedélyezi nem megbízható TLS-tanúsítványok használatát az eszközön.Allow untrusted Transport Layer Security certificates on the device.
Diagnosztikai adatok küldésének engedélyezéseAllow diagnostic data submission Engedélyezi vagy letiltja, hogy az eszköz diagnosztikai adatokat küldjön az Apple számára.Allow or block the device from submitting diagnostic data to Apple.
Passbook zárolt állapotban való használatának engedélyezéseAllow passbook while locked Engedélyezi a felhasználó számára a Passbook alkalmazás eszközzárolás alatti elérését.Allow the user to access the Passbook app while the device is locked.

Felhőbeállítások dokumentumok és adatok számáraCloud settings for documents and data

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
iCloudba történő biztonsági mentés engedélyezéseAllow backup to iCloud Engedélyezi, hogy a felhasználó biztonsági mentést készítsen az iCloudba az eszközről.Allow the user to back up the device to iCloud.
Dokumentum iCloudba szinkronizálásának engedélyezéseAllow document sync to iCloud Engedélyezi a dokumentumok és kulcsértékek szinkronizálását az iCloud tárhelyére.Allow document and key-value synchronization to your iCloud storage space.
Fényképadatfolyamok iCloudba szinkronizálásának engedélyezéseAllow Photo Stream sync to iCloud A felhasználók engedélyezhetik a Saját fotóstreamet az eszközeiken, amely lehetővé teszi a fényképek szinkronizálását az iClouddal, így a fényképek elérhetővé válnak a felhasználó összes eszközén.Lets users enable My Photo Stream on their device which allow photos to sync to iCloud and be available on all the users devices.
Biztonsági másolat titkosításának megköveteléseRequire encrypted backup Megköveteli az eszköz minden biztonsági másolatának titkosítását.Require any device backups to be encrypted.
Adatok iCloudba való szinkronizálásának engedélyezése a felügyelt alkalmazások számáraAllow managed apps to sync data to iCloud Engedélyezi, hogy az Intune-nal felügyelt alkalmazások adatokat szinkronizáljanak a felhasználó iCloud-fiókjával.Allow apps that you manage with Intune to sync data to the user's iCloud account.
Tevékenységek más eszközön való folytatásának engedélyezése a Handoff számáraAllow Handoff to continue activities on another device Lehetővé teszi, hogy a felhasználó folytassa az iOS-eszközön vagy másik Mac OS X rendszerű gépen elkezdett munkát.Allow the user to continue work that they started on an iOS device on another iOS or Mac OS X device.
Fényképek iCloudban való megosztásának engedélyezéseAllow iCloud Photo Sharing A Nem értékre állítva letilthatja az iCloud-fotómegosztást az eszközön.Set to No to disable iCloud Photo Sharing on the device.
iCloud-fotókönyvtár engedélyezéseAllow iCloud Photo Library A Nem értékre állítva letilthatja a felhasználói fényképek és videók felhőben való tárolását lehetővé tevő iCloud-fotókönyvtár használatát.If set to No, disables the use of iCloud photo library which lets users store photos and videos in the cloud. Minden olyan fénykép, amely nincs teljes egészében letöltve az eszközre az iCloud-fotókönyvtárból, el lesz távolítva az eszközről, ha a beállítás a Nem értékre van állítva.Any photos not fully downloaded from iCloud Photo Library to the device will be removed from the device if this is set to No.

Alkalmazásbeállítások a böngésző számáraApplication settings for the browser

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Safari engedélyezéseAllow Safari Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a Safari böngésző használható-e az eszközön.Specify whether the Safari browser can be used on the device.
Automatikus kitöltés engedélyezéseAllow autofill Engedélyezi a felhasználó számára a böngésző automatikus kiegészítési funkciója beállításainak módosítását.Allow the user to change autocomplete settings in the browser.
Előugróablak-blokkoló engedélyezéseAllow pop-up blocker Engedélyezi vagy letiltja a böngésző előugróablak-blokkolóját.Enable or disable the browser pop-up blocker.
Cookie-k engedélyezéseAllow cookies Engedélyezi sütik (cookie-k) használatát a böngésző számára.Allow the browser to use cookies.
JavaScript engedélyezéseAllow Java scripting Java-parancsfájlok böngészőben történő futtatásának engedélyezése.Allow Java scripts to run in the browser.
Csalás elleni figyelmeztetés engedélyezéseAllow fraud warning Csalás elleni figyelmeztetések engedélyezése a böngészőben.Allow fraud warnings in the browser.

Alkalmazásbeállítások az alkalmazások számáraApplication settings for apps

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Alkalmazások telepítésének engedélyezéseAllow installing apps Az alkalmazásáruház elérésének és alkalmazások telepítésének engedélyezése az eszköz számára.Allow the device to access the app store and install apps.
Jelszó kérése az alkalmazás-áruház használatáhozRequire a password to access application store A felhasználóktól jelszót kér, mielőtt hozzáférhetnének az alkalmazás-áruházhoz.Require the user to enter a password before they can visit the app store.
Alkalmazáson belüli vásárlás engedélyezéseAllow in-app purchases A futó alkalmazásokból történő áruházi vásárlások engedélyezése.Allow store purchases to be made from within a running app.
Felügyelt dokumentumok engedélyezése más nem felügyelt alkalmazásokbanAllow managed documents in other unmanaged apps A vállalati dokumentumok bármely alkalmazásban való megtekintésének engedélyezése.Allow corporate documents to be viewed in any app.
Példa: Szeretné megakadályozni, hogy a felhasználók fájlokat mentsenek a OneDrive alkalmazásból a Dropbox alkalmazásba.Example: You want to prevent users from saving files from the OneDrive app to Dropbox. Állítsa be ezt a beállítást „Nem” értékre.Configure this setting as no. Miután az eszköz megkapja a házirendet (például újraindítás után), a továbbiakban nem engedélyezi a mentést.After the device receives the policy (for example, after a restart), it will no longer allow saving.
Nem felügyelt dokumentumok engedélyezése más felügyelt alkalmazásokbanAllow unmanaged documents in other managed apps Bármely dokumentum felügyelt vállalati alkalmazásokban való megtekintésének engedélyezése.Allow any document to be viewed in corporate managed apps.
Videokonferenciák engedélyezéseAllow video conferencing Videokonferencia-alkalmazások, például a Facetime engedélyezése az eszközön.Allow video conferencing apps such as FaceTime on the device.
Az új vállalatialkalmazás-készítőkben való megbízás engedélyezése a felhasználó számáraAllow the user to trust new enterprise app authors Nem az alkalmazásáruházból letöltött alkalmazásokban való megbízás lehetőségének engedélyezése a felhasználó számára.Lets the user select to trust apps that were not downloaded from the app store.

Alkalmazásbeállítások a játékok számáraApplication settings for games

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Game Centerbeli ismerősök felvételének engedélyezéseAllow adding Game Center friends Barátok hozzáadásának engedélyezése a Game Center alkalmazásban a felhasználó számára.Allow the user to add friends in Game Center.
Több résztvevős játék engedélyezéseAllow multiplayer gaming Engedélyezi a felhasználó számára, hogy többszereplős játékokat játsszon az eszközön.Allow the user to play multiplayer games on the device.

Médiatartalmakra vonatkozó alkalmazásbeállításokApplication settings for media content

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Minősítési régióRatings region Válasszon régiót, majd válassza ki azt a maximális korhatár-besorolást, amellyel filmeket, tévéműsorokat és alkalmazásokat tölthetnek le a felhasználók.Select a region, then select the maximum rating that users can download for Movies, TV Shows and Apps.
Felnőtt tartalom engedélyezése a médiatárbanAllow adult content in media store Felnőttnek minősített áruházi tartalom elérésének engedélyezése az eszköz számára.Allow the device to access content rated as adult from the store.
Az iBooks áruházban erotikus tartalomként megjelölt tartalom letöltésének engedélyezése a felhasználó számáraAllow the user to download content from the iBook store flagged as 'Erotica' Az „erotikus tartalom” kategóriába sorolt könyvek letöltésének engedélyezése a felhasználó számára.Allow the user to download books with the "Erotica" category.

Eszközképességek beállításai a hardver számáraDevice capabilities settings for hardware

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Kamera engedélyezéseAllow camera Meghatározza, hogy használható-e az eszközön a kamera.Specify whether the camera on the device can be used.
A párosított Apple Watch órák kényszerítése csuklóérzékelés használatáraForce paired Apple Watches to use wrist detection Ha ez a beállítás engedélyezve van, az Apple Watch nem jelenít meg értesítéseket, amikor nem viselik.When enabled, the Apple Watch won't display notifications when it is not being worn.
Párosítási jelszó kérése a kimenő AirPlay-kérésekhezRequire a pairing password for outgoing AirPlay requests Párosítási jelszó kérése, ha a felhasználó az AirPlay segítségével tartalmat kíván közvetíteni egyéb Apple-eszközökre.Require a pairing password when the user uses AirPlay to stream content to other Apple devices.

Eszközképességek beállításai a mobilhálózat számáraDevice capabilities settings for cellular

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Hangroaming engedélyezéseAllow voice roaming Hangroaming használatának engedélyezése, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Allow voice roaming when the device is on a cellular network.
Adatroaming engedélyezéseAllow data roaming Adatroaming használatának engedélyezése, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Allow data roaming when the device is on a cellular network.
Roamingolás közbeni globális, háttérbeli adatbeolvasás engedélyezéseAllow global background fetch while roaming Mobilhálózati roaming közben történő adatlehívás, például e-mail engedélyezése az eszköz számára.Allow the device to fetch data such as email while it is roaming on a cellular network.

Eszközképességek beállításai a mobilhálózat számáraDevice capabilities settings for features

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Siri engedélyezéseAllow Siri A Siri beszédfelismerési asszisztens használatának engedélyezése az eszközön.Allow use of the Siri voice assistant on the device.
Siri zárolt eszközön való használatának engedélyezéseAllow Siri while device is locked A Siri beszédfelismerési asszisztens eszközzárolás alatti használatának engedélyezése az eszközön.Allow use of the Siri voice assistant on the device while it is locked.
Hangtárcsázás engedélyezéseAllow voice dialing A hangtárcsázási funkció engedélyezése az eszközön.Allow use of the voice dialing feature on the device.
Az Airdrop szolgáltatás a felügyelt alkalmazásokból való használatának tiltásaDo not allow Airdrop from managed apps A felügyelt alkalmazásokbólStops managed apps from being able to send data via. az Airdrop szolgáltatással való adatküldés lehetőségének letiltása.Airdrop.

A szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazásokra vonatkozó beállításokSettings for compliant and noncompliant apps

A Szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazások listában adja meg a megfelelő vagy nem megfelelő alkalmazások listáját az alábbi információk alapján.In the Compliant & Noncompliant Apps list, specify a list of compliant or noncompliant apps by using the following information.

Note

Egy szabályzatban csak a megfelelő vagy a nem megfelelő alkalmazások listája szerepelhet.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. Mindkét típusú lista nem adható meg ugyanabban a házirendben.You cannot specify both in the same policy.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Meg nem felelésről szóló jelentés küldése, ha a felhasználók telepítik a listán szereplő alkalmazások valamelyikétReport noncompliance when users install the listed apps Azokat a nem az Intune által kezelt alkalmazásokat listázza, amelyek telepítése és futtatása nem engedélyezett a felhasználók számára.List the apps (not managed by Intune) that users are not allowed to install and run.
Meg nem felelésről szóló jelentés küldése, ha a felhasználók a listán nem szereplő alkalmazásokat telepítenekReport noncompliance when users install apps which are not listed Azokat az alkalmazásokat listázza, amelyek telepítése engedélyezett a felhasználók számára.List the apps that users are allowed to install. A megfelelőség biztosítása érdekében a felhasználók nem telepíthetnek olyan alkalmazásokat, amelyek nem szerepelnek a listán.To remain compliant, users must not install apps that are not listed. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
HozzáadásAdd Hozzáadhat egy alkalmazást a kijelölt listához.Add an app to the selected list. Meg kell adnia egy szabadon választott nevet, valamint tetszés szerint megadhatja az alkalmazás kiadóját, valamint az alkalmazás alkalmazás-áruházbeli URL-címét.Specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the URL to the app in the app store. További segítségért olvassa el az ebben a témakörben alább található „Alkalmazás-áruházak URL-címének megadása” című részt.Read "How to specify URLs to app stores" later in this topic for more help.
Alkalmazások importálásaImport Apps Importálja az Ön által vesszővel tagolt fájlban megadott alkalmazásokat.Import a list of apps you have specified in a comma-separated values file. A fájlban ezt a formátumot használja: alkalmazásnév, kiadó, alkalmazás URL-címe.In the file, use this format: application name, publisher, app URL.
SzerkesztésEdit A kijelölt alkalmazás nevének, kiadójának és URL-címének szerkesztése.Edit the name, publisher, and URL of the selected app.
TörlésDelete A kijelölt alkalmazás törlése a listából.Delete the selected app from the list.

A megfelelő és nem megfelelő alkalmazásokkal kapcsolatos beállításokat tartalmazó szabályzatokat felhasználói csoportokra vonatkozóan kell érvénybe léptetni.Policies containing compliant and noncompliant app settings must be deployed to groups of users.

Teljes képernyős mód beállításaiKiosk mode settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Az eszköz kioszkmódjában futtatandó felügyelt alkalmazás kiválasztásaSelect a managed app that will be allowed to run when the device is in kiosk mode Válassza a Tallózás elemet, majd adja meg azt a kezelt vagy áruházbeli alkalmazást, amelynek futtatását engedélyezni kívánja, amikor az eszköz kioszkmódban van.Choose Browse, and then specify the managed app or app from a store that will be allowed to run when the device is in kiosk mode. Az itt megadotton kívül más alkalmazás nem futtatható az eszközön.No other apps will be allowed to run on the device. További segítségért olvassa el a jelen témakörben alább található „Alkalmazásáruházak URL-címének megadása” című részt.For more help, see "How to specify URLs to app stores" later in this topic.
Érintés engedélyezéseAllow touch Engedélyezi vagy letiltja az érintőképernyő használatát az eszközön.Enable or disable the touchscreen on the device.
Képernyő elforgatásának engedélyezéseAllow screen rotation Engedélyezi vagy letiltja a képernyő tájolásának módosítását az eszköz elforgatásakor.Enable or disable changing the screen orientation when the user rotates the device.
Hangerőszabályzó gombok engedélyezéseAllow volume buttons Engedélyezi vagy letiltja a hangerőszabályzó gombok használatát az eszközön.Enable or disable the use of the volume buttons on the device.
Csengetőkapcsoló engedélyezéseAllow ringer switch Engedélyezi vagy letiltja a csengető- (némító-) kapcsolót az eszközön.Enable or disable the ringer (mute) switch on the device.
Képernyőt felébresztő gomb engedélyezéseAllow screen sleep wake button Engedélyezi vagy letiltja a képernyő ébresztőgombját az eszközön.Enable or disable the screen sleep wake button on the device.
Automatikus zárolás engedélyezéseAllow auto lock Engedélyezi vagy letiltja az eszköz automatikus zárolását.Enable or disable automatic locking of the device.
Monó hangzás engedélyezéseEnable mono audio Engedélyezi vagy letiltja a Monó hang kisegítő beállítást.Enable or disable the accessibility setting Mono audio.
Narrátor engedélyezéseEnable voice over Engedélyezi vagy letiltja a VoiceOver kisegítő beállítást, amely hangosan felolvassa az eszköz képernyőjén megjelenő szöveget.Enable or disable the accessibility setting VoiceOver, which reads aloud text on the device display.
Narrátor beállításainak engedélyezéseEnable voice over adjustments Engedélyezi vagy letiltja a VoiceOver (hangalámondás) funkció beállítását (például hogy milyen gyorsan történjen a képernyőn látható szöveg felolvasása).Enable or disable voiceover adjustments, which let the user adjust the VoiceOver function (for example, how fast on-screen text is read aloud).
Zoomolás engedélyezéseEnable zoom Engedélyezi vagy letiltja a Nagyítás kisegítő beállítást, amellyel a felhasználó érintéssel nagyíthatja az eszköz képernyőjén megjelenő tartalmat.Enable or disable the Zoom accessibility setting, which lets the user use touch to zoom in to the device display.
Zoomolás beállításainak engedélyezéseEnable zoom adjustments Engedélyezi vagy letiltja a nagyítási funkció működésének felhasználó általi beállítását.Enable or disable zoom adjustments, which let the user adjust the zoom function.
Színinvertálás engedélyezéseEnable invert colors Engedélyezi vagy letiltja a Színek invertálása kisegítő beállítást, amellyel módosíthatja a képernyőt a látásukban korlátozott felhasználók számára.Enable or disable the Invert Colors accessibility setting, which adjusts the display to help users with visual impairments.
Színinvertálás beállításainak engedélyezéseEnable invert colors adjustments Engedélyezi vagy letiltja a színinvertálási funkció beállításainak módosítását.Enable or disable invert colors adjustments, which let the user adjust the invert colors function.
Az AssistiveTouch engedélyezéseEnable assistive touch Engedélyezi vagy letiltja a Kisegítő érintés kisegítő beállítást, amely segít a nehézségekkel küszködő felhasználóknak a képernyőn elvégezhető kézmozdulatok végrehajtásában.Enable or disable the Assistive Touch accessibility setting, which helps the user perform on-screen gestures that might be difficult for them to perform.
Az AssistiveTouch beállításainak engedélyezéseEnable assistive touch adjustments Engedélyezi vagy letiltja a Kisegítő érintés funkció beállításának módosítását.Enable or disable assistive touch adjustments, which let the user adjust the assistive touch function.
Szövegfelolvasás engedélyezéseEnable speech selection Engedélyezi vagy letiltja a Beszéd kiválasztása kisegítő beállítást, amellyel felolvastatható a felhasználó által kijelölt szöveg.Enable or disable the Speak Selection accessibility settings, which can read aloud the text that the user selects.

Note

Az alábbi megjegyzések az iOS-eszközök Kioszk módjának beállításaira vonatkoznak:The following notes apply to kiosk mode settings for iOS devices:

 • Az iOS-eszközök Kioszk módra való konfigurálása előtt felügyelt módba kell állítania az eszközt az Apple Configurator eszközzel vagy az Apple Device Enrollment Program eszközregisztráció-kezelővel.Before you can configure an iOS device for kiosk mode, you must use the Apple Configurator tool or the Apple Device Enrollment Program to put the device into supervised mode. Az Apple Configurator eszközzel kapcsolatos további információkat az Apple dokumentációjában talál.For more information about the Apple Configurator tool, see your Apple documentation.
 • Ha a megadott iOS-alkalmazás a konfigurációs házirend telepítése után települ, az eszköz mindaddig nem lép kioszkmódba, amíg újra nem indítják.If the iOS app that you specify is installed after you deploy the configuration policy, the device will not enter kiosk mode until after it is restarted.

A szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazások referenciaadataiReference information for compliant and noncompliant apps

A Nem kompatibilis alkalmazások jelentése beállítás használatával megtekintheti az engedélyezett és letiltott alkalmazások kompatibilitását.Use the Noncompliant Apps Report to view the compliance of allowed and blocked apps.

A nem kompatibilis alkalmazások jelentésének futtatásaTo run the Noncompliant Apps Report
 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolban válassza a Jelentések > Jelentés a szabályzatnak nem megfelelő alkalmazásokról elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Report.

 2. Jelölje ki az ellenőrizni kívánt eszközcsoportokat, adja meg, hogy a megfelelő, a nem megfelelő alkalmazásokat vagy mindkettőt szeretné ellenőrizni, majd válassza a Jelentés megtekintéseelemet.Select the device groups that you want to check, select whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both, and then choose View Report.

Alkalmazás-áruházak URL-címének megadásaHow to specify URLs to app stores

Ha meg szeretné adni egy alkalmazás URL-címét a szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazások listájában, illetve Az eszköz kioszkmódjában futtatandó felügyelt alkalmazás kiválasztása beállításban (csak iOS rendszerben), használja a következő formátumot:To specify an app URL in the compliant and noncompliant apps list, or in the Select a managed app that will be allowed to run when the device is in kiosk mode option (iOS only), use the following format:

 1. Keresőmotor segítségével keresse meg az iTunes alkalmazás-áruházban használni kívánt alkalmazást, és nyissa meg az alkalmazás lapját.Using a search engine, find the app that you want to use in the iTunes App Store and open the page for the app.

 2. Másolja a vágólapra a lap URL-címét, és használja ezt az URL-címet a megfelelő és nem megfelelő alkalmazások listájának, illetve a kioszkmódban futtatni kívánt alkalmazásnak a konfigurálásához.Copy the URL of the page and use this as the URL to configure the compliant or noncompliant apps list or the app that you want to run in kiosk mode.

Például: Keressen rá az iPad Microsoft Wordkifejezésre.Example: Search for Microsoft Word for iPad. Ebben az esetben a következő URL-t használja: https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.The URL that you use will be https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.

Note

Az iTunes szoftverrel is megkeresheti az alkalmazást, majd a Hivatkozás másolása parancs használatával beszerezheti az alkalmazás URL-címét.You can also use the iTunes software to find the app and then use the Copy Link command to get the app URL.

Regisztrációs beállításokEnrollment settings

Az összes beállítás az iOS 8.0-ás és újabb verzióira vonatkozik.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Az aktiválási zár engedélyezése, ha az eszköz felügyelt módban vanAllow Activation Lock when the device is in supervised mode Aktiválási zár engedélyezése felügyelt iOS-eszközökön.Enable Activation Lock on supervised iOS devices.

A felügyelt mód beállításaiSupervised mode settings

Az alábbi beállításokat a felügyelt módban lévő, az iOS 8.0-ás vagy újabb verzióját futtató eszközökön konfigurálhatja.You can configure the following settings on devices running iOS 8.0 and later that are in supervised mode.

A felügyelt mód eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításaiSupervised mode settings for device restrictions

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Fiók módosításának engedélyezéseAllow account modification Engedélyezi, hogy a felhasználó megváltoztassa a fiók beállításait, például az e-mail-konfigurációkat.Allow the user to change account settings such as email configurations.
Alkalmazás mobiladatátvitel-használati beállításai módosításának engedélyezéseAllow changes to app cellular data usage settings Engedélyezi, hogy a felhasználó szabályozza, melyik alkalmazások bonyolíthatnak le mobilhálózati adatforgalmat.Allow the user to control which apps are allowed to use cellular data.
Az összes tartalom és beállítás törlésére szolgáló funkció használatának engedélyezése az eszközönAllow the use of the erase all content and settings option on the device Lehetővé teszi, hogy a felhasználó törölje az összes tartalmat és beállítást az eszközről.Allow the user to use the option of erasing all content and settings on the device.
A korlátozások bekapcsolásának engedélyezése a felhasználó számára az eszközbeállítások közöttAllow the user to enable restrictions in the device settings Lehetővé teszi, hogy a felhasználó eszközkorlátozásokat (szülői felügyeletet) állítson be az eszközön.Allow the user to configure device restrictions (parental controls) on the device.
Az iOS-alapú eszközzel párosítható eszközök szabályozásának engedélyezése a gazdapárosítási (host pairing) funkció számáraAllow host pairing to control the devices an iOS device can pair with Annak engedélyezése a gazdapárosítási (host pairing) funkció számára, hogy lehetővé tegye az iOS-alapú eszközzel párosítható eszközök szabályozását a rendszergazda számára.Allow host pairing to let the administrator control which devices an iOS device can pair with.
Konfigurációs profilok és tanúsítványok telepítésének engedélyezése a felhasználó számáraAllow the user to install configuration profiles and certificates Engedélyezi, hogy a felhasználó konfigurációs profilokat és tanúsítványokat telepítsen.Allow the user to install configuration profiles and certificates.
Eszköznév módosításának engedélyezéseAllow device name modification Engedélyezi a felhasználó számára, hogy módosítsa az eszköz nevét.Allow the user to change the name of the device.
PIN kód módosításának engedélyezéseAllow passcode modification Az eszközjelszó hozzáadásának, módosításának vagy eltávolításának engedélyezése.Allow the device password to be added, changed, or removed.
Apple Watch óra párosításának engedélyezéseAllow Apple Watch pairing Az eszköz Apple Watch órával való párosításának engedélyezése.Allow the device to pair with an Apple Watch.
Értesítési beállítások módosításának engedélyezéseAllow notification settings modification Engedélyezi a felhasználó számára, hogy módosítsa az eszköz értesítési beállításait.Allow the user to change the device notification settings.
Háttérkép módosításának engedélyezéseAllow wallpaper modification Engedélyezi a felhasználó számára, hogy megváltoztassa az eszköz háttérképét.Allow the user to change the device wallpaper.

A felügyelt mód szolgáltatáskorlátozásokra vonatkozó beállításaiSupervised mode settings for feature restrictions

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
AirDrop engedélyezéseAllow AirDrop Az AirDrop funkció használatának engedélyezése a közeli eszközökkel való tartalomcseréhez.Allow use of the AirDrop feature to exchange content with nearby devices.
Felhasználók által létrehozott tartalom lekérésének engedélyezése Siri számára az internetrőlAllow Siri to query user-generated content from the Internet Engedélyezi, hogy a Siri kérdések megválaszolása céljából hozzáférjen webhelyekhez.Allow Siri to access websites to answer questions.
Siri profanitásszűrőjének használataUse Siri profanity filter Megakadályozza, hogy a Siri durva kifejezéseket mondjon ki vagy elfogadja ilyenek diktálását.Prevents Siri from dictating, or speaking profane language.
Internetes eredmények visszaadásának engedélyezése a Spotlight kereső számáraAllow Spotlight search to return results from the Internet Lehetővé teszi, hogy a Spotlight kereső csatlakozzon az internethez, hogy további találatokat adjon vissza.Let Spotlight search connect to the Internet to provide further results.
Szómeghatározások keresésének engedélyezéseAllow word definition lookup Engedélyezi az iOS-funkciót, amellyel kijelölhet egy szót és megkeresheti annak meghatározását.Allow the iOS feature that lets you highlight a word and look up it's definition.
Prediktív billentyűzetek engedélyezéseAllow predictive keyboards Engedélyezi a prediktív billentyűzetek használatát, amelyek javaslatokat tesznek a felhasználó által leírni kívánt szavakra.Allow the use of predictive keyboards that suggest words the user might want.
Automatikus javítás engedélyezéseAllow auto-correction Engedélyezi, hogy az eszköz automatikusan kijavítsa a hibásan leírt szavakat.Lets the device automatically correct misspelled words.
Billentyűzet helyesírás-ellenőrzésének engedélyezéseAllow keyboard spell-check Engedélyezi az eszköz helyesírás-ellenőrzőjének használatát.Allows the device spell checker.
Billentyűparancsok engedélyezéseAllow keyboard shortcuts Engedélyezi a billentyűparancsok használatát.Allows use of keyboard shortcuts.

A felügyelt mód alkalmazáskorlátozásokra vonatkozó beállításaiSupervised mode settings for app restrictions

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Vállalati alkalmazások megbízhatósági beállításai módosításának engedélyezéseAllow enterprise app trust settings modification Lehetővé teszi a felhasználók számára a vállalati alkalmazások megbízhatósági beállításainak módosítását.Lets users change the trust settings for enterprise apps.
Alkalmazások telepítésének engedélyezése csak az Apple Configurator és az iTunes használatávalAllow installing apps using Apple Configuration and iTunes only Az App Store áruház az eszköz kezdőképernyőjén engedélyezhető vagy tiltható le.Enables or disables the App Store from the device home screen. A felhasználók továbbra is használhatják az iTunest vagy az Apple Configurator eszközt alkalmazások telepítésére vagy frissítésére.Users can still use iTunes, or the Apple Configurator tool to install and update apps.
Alkalmazások automatikus letöltésének engedélyezéseAllow automatic app downloads Más eszközökkel vásárolt alkalmazások automatikus letöltésének engedélyezése erre az eszközre.Allow apps purchased on other devices to automatically download to this device. Ez a beállítás nem befolyásolja az alkalmazások frissítéseit.This setting does not affect app updates.
A Barátok alkalmazás beállításai módosításának engedélyezéseAllow changes to the Find My Friends app settings Lehetővé teszi, hogy a felhasználó megváltoztassa a Barátok alkalmazás beállításait.Allow the user to change settings for the Find My Friends app.
Az iBooks áruház elérésének engedélyezéseAllow access to the iBooks store Lehetővé teszi, hogy a felhasználó könyveket böngésszen és vásároljon az iBook áruházban.Allow the user to browse and purchase books from the iBooks store.
Az Üzenetek alkalmazás használatának engedélyezése az eszközönAllow use of the Messages app on the device Engedélyezi az Üzenetek alkalmazást a szöveges üzenetek küldéséhez.Allow use of the Messages app to send text messages.
Podcastok használatának engedélyezéseAllow use of Podcasts A Podcastok alkalmazás használatának engedélyezése.Allow use of the Podcasts app.
Music szolgáltatás használatának engedélyezéseAllow use of Music service Az Apple Music alkalmazás használatának engedélyezése.Allow use of the Apple Music app.
iTunes Radio szolgáltatás engedélyezéseAllow iTunes Radio service Az iTunes Radio alkalmazás használatának engedélyezése.Allow use of the iTunes Radio app.
Apple News engedélyezéseAllow Apple News Az Apple News alkalmazás használatának engedélyezése.Allow use of the Apple News app.
Game Center engedélyezéseAllow Game Center A Game Center alkalmazás használatának engedélyezése.Allow use of the Game Center app.

Alkalmazások megjelenítése vagy elrejtéseShow or Hide Apps

A Rejtett és megjelenített alkalmazások listája segítségével az alábbiakat szabályozhatja az iOS 9.3-as vagy újabb verzióját futtató felügyelt eszközökön:Use the Hidden and shown apps list to control the following on supervised devices running iOS 9.3 or later:

 • Megadhatja a felhasználók elől elrejtett alkalmazások listáját.Specify a list of apps that will be hidden from users. Az ilyen alkalmazásokat a felhasználók nem látják és nem tudják elindítani.Users cannot view, or launch these apps.
 • Megadhatja a felhasználók által látható és elindítható alkalmazások listáját.Specify a list of apps that users can view and launch. Ezeken kívül a felhasználók más alkalmazásokat nem látnak és nem indíthatnak el.No other apps can be viewed or launched.

Rejtett és megjelenített alkalmazások listájának létrehozásaHow to create a hidden or shown app list

Adja meg a következő beállításokat:Specify the following settings:

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Rejtett és megjelenített alkalmazások listájaHidden and shown apps list Engedélyezze ezt a beállítást rejtett és megjelenített alkalmazások listájának létrehozásához.Enable this setting if you want to create a hidden, or shown apps list.
Listázott alkalmazások elrejtése a felhasználók előlHide the listed apps from users Ha ezt a beállítást választja, létrehozhatja azoknak az alkalmazásoknak a listáját, amelyek rejtve lesznek a felhasználók elől.Select this option if you want to create a list of apps that will be hidden from users.
Ha az ilyen típusú listát választja, az iOS Beállítások és Telefon (iPhone esetén) alkalmazásokon kívül minden más alkalmazás rejtve lesz.When you create this list type, all apps except for the iOS Settings and Phone (for iPhones) apps can be hidden.
Csak a listán szereplő alkalmazások megjelenítése a felhasználónakShow only the listed apps to users Ha ezt a beállítást választja, létrehozhatja azoknak az alkalmazásoknak a listáját, amelyek megjelennek a felhasználók számára.Select this option if you want to create a list of apps that are displayed to users.
Ha ezt a típusú listát választja, az iOS Beállítások és Telefon (iPhone esetén) alkalmazásokon kívül minden más alkalmazás rejtve lesz.When you create this list type, all other apps except for the iOS Settings and Phone (for iPhones) apps are hidden.
Ezen kívül a listához kell adnia a Céges portál alkalmazást és minden más, az Intune-nal telepített és felügyelt alkalmazást.Additionally, you must add the Company Portal, and any apps you have deployed, and manage with Intune to the list.
HozzáadásAdd Hozzáadhat egy alkalmazást a kijelölt listához.Adds an app to the selected list.
Az elrejtett alkalmazások listájában minden elrejteni kívánt alkalmazás esetén meg kell adnia a következőket: Név, Kiadó és az Alkalmazás URL-címe vagy csomagazonosítója.For the hidden list, you must specify the Name, Publisher, and App URL or Bundle ID of each app you want to hide.
A megjelenített alkalmazások listájában használhatja a Felügyelt alkalmazás kiválasztása lehetőséget, így az Intune által felügyelt alkalmazások listájából választhatja ki a megjeleníteni kívánt alkalmazásokat. Használhatja az Áruházbeli alkalmazás kiválasztása lehetőséget is, mely esetben minden megjeleníteni kívánt alkalmazás esetén meg kell adnia a következőket: Név, Kiadó és az Alkalmazás URL-címe vagy csomagazonosítója.For the shown list, you can either Select a managed app which gives you a list of apps you manage with Intune to select from, or Select a store app, after which you must specify the Name, Publisher, and App URL or Bundle ID of each app you want to display.
Alkalmazások importálásaImport Apps Importálhatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket egy vesszővel tagolt fájlban megadott.Imports a list of apps you have specified in a comma-separated values file. Használja a fájlban megadott formátumot, alkalmazásnevet, kiadót és URL-címet.Use the format, application name, publisher, app URL in the file.
SzerkesztésEdit Segítségével szerkesztheti a kijelölt alkalmazás nevét, kiadóját és URL-címét.Let’s you edit the name, publisher and URL of the selected app.
TörlésDelete Törölheti a kijelölt alkalmazást a listából.Deletes the selected app from the list.

Beépített iOS-alkalmazások adataiApp information for built-in iOS apps

Ebben a listában megtalálhatja a megjeleníteni vagy elrejteni kívánt beépített iOS-alkalmazás nevét, kiadóját és csomagazonosítóját.Use the information in this list to identify the name, publisher, and bundle ID of the built-in iOS apps that you might want to show or hide. Ha a listán szereplő összes alkalmazást szeretné megjeleníteni vagy elrejteni, az alábbi adatokat másolja be egy .csv kiterjesztésű szövegfájlba, majd használja az Alkalmazások importálása lehetőséget az alkalmazások egyidejű importálásához.If you want to show or hide all of the apps in the list, you can copy the data below into a text file with the extension .csv, then use the Import Apps option to import all of the apps simultaneously.

,com.apple.AppStore,App Store,Apple
,com.apple.calculator,Calculator,Apple
,com.apple.mobilecal,Calendar,Apple
,com.apple.camera,Camera,Apple
,com.apple.mobiletimer,Clock,Apple
,com.apple.compass,Compass,Apple
,com.apple.MobileAddressBook,Contacts,Apple
,com.apple.facetime,FaceTime,Apple
,com.apple.mobileme.fmf1,Find Friends,Apple
,com.apple.mobileme.fmip1,Find iPhone,Apple
,com.apple.gamecenter,Game Center,Apple
,com.apple.mobilegarageband,GarageBand,Apple
,com.apple.Health,Health,Apple
,com.apple.iBooks,iBooks,Apple
,com.apple.MobileStore,iTunes Store,Apple
,com.apple.itunesu,iTunes U,Apple
,com.apple.Keynote,Keynote,Apple
,com.apple.mobilemail,Mail,Apple
,com.apple.MapsMaps,Apple
,com.apple.MobileSMS,Messages,Apple
,com.apple.Music,Music,Apple
,com.apple.news,News,Apple
,com.apple.mobilenotes,Notes,Apple
,com.apple.Numbers,Numbers,Apple
,com.apple.Pages,Pages,Apple
,com.apple.Photo-Booth,Photo Booth,Apple
,com.apple.mobileslideshow,Photos,Apple
,com.apple.podcasts,Podcasts,Apple
,com.apple.reminders,Reminders,Apple
,com.apple.MobileSafari,Safari,Apple
,com.apple.Preferences,Settings,Apple
,com.apple.stocks,Stocks,Apple
,com.apple.tips,Tips,Apple
,com.apple.videos,Videos,Apple
,com.apple.VoiceMemos,VoiceMemos,Apple
,com.apple.Passbook,Wallet,Apple
,com.apple.Bridge,Watch,Apple
,com.apple.weather,Weather,Apple

Egyéni szabályzatbeállításokCustom policy settings

A Microsoft Intune Egyéni iOS-szabályzat használatával az Apple Configurator eszközzel létrehozott beállítások iOS-alapú eszközökre telepíthetők.Use the Microsoft Intune iOS custom policy to deploy settings that you created by using the Apple Configurator tool to iOS devices. Ezzel az eszközzel számos olyan beállítást készíthet, amelyek ezen eszközök működését vezérlik, és egy konfigurációs profilba exportálhatja őket.This tool lets you create many settings that control the operation of these devices and export them to a configuration profile. Ezt a konfigurációs profilt később Intune iOS-szabályzatokba importálhatók, és a beállítások telepíthetők a szervezetben lévő felhasználók és eszközök számára.You can then import this configuration profile into an Intune iOS custom policy and deploy the settings to users and devices in your organization.

Ezzel a funkcióval olyan iOS-beállításokat léptethet érvénybe, amelyek nem konfigurálhatók az Intune általános konfigurációs szabályzataival.This capability allows you to deploy iOS settings that are not configurable with Intune general configuration policies.

ElőfeltételekPrerequisites

Mielőtt elkezdené, telepítenie kell az Apple Configurator eszközt, és létre kell hoznia a felhasználók vagy eszközök számára telepíteni kívánt beállításokat tartalmazó konfigurációs fájlt.Before you start, you must have installed the Apple Configurator and created a configuration file that contains the settings that you want to deploy to users or devices. Az Apple Configurator eszköz a Mac App Store áruházból tölthető le, ahol további információkat is talál az eszközről.You can download and learn about the Apple Configurator from the Mac App Store.

Note

Az Intune nem készít jelentést az egyéni iOS-házirendek egyes beállításainak betartásáról.Intune does not report the compliance of individual settings in an iOS custom policy. a teljes házirend betartásáról azonban igen.However, the overall compliance of the policy is reported.

Általános beállításokGeneral settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
NévName Adjon meg egy egyedi nevet az egyéni iOS-házirend számára, hogy az azonosítható legyen az Intune konzolján.Enter a unique name for the iOS custom policy to help you identify it in the Intune console.
LeírásDescription Adjon meg egy leírást, amely áttekintést nyújt az iOS egyéni szabályzatáról, és olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a keresését.Provide a description that gives an overview of the iOS custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Egyéni beállításokCustom settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Egyéni konfigurációs profil neve (felhasználók láthatják)Custom configuration profile name (displayed to users) Nevezze el a szabályzatot. Ez a név jelenik majd meg az eszközön és az Intune szabályzatjelentéseiben.Provide a name for the policy as it will be displayed on the device, and in Intune policy reports.
Konfigurációs profil fájljaConfiguration profile file Válassza az Importálás elemet, majd keresse meg az Apple Configurator eszközzel létrehozott konfigurációs profilt.Choose Import, and then browse to the configuration profile that you created by using the Apple Configurator. Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az Apple Configurator eszközből exportált beállítások kompatibilisek-e azon eszközök iOS-verziójával, amelyekre az egyéni iOS-házirendet telepíti.Note: Ensure that the settings you export from the Apple Configurator tool are compatible with the version of iOS on the devices to which you deploy the iOS custom policy. A nem kompatibilis beállításokból fakadó problémák megoldásával kapcsolatos információkat az Apple Developer webhelyről letölthető Configuration Profile Reference és Mobile Device Management Protocol Reference című (angol nyelvű) útmutatókban talál.For information about how incompatible settings are resolved, search for Configuration Profile Reference and Mobile Device Management Protocol Reference on the Apple Developer website.
Konfigurációs profil adataiConfiguration profile details Megjeleníti az importált konfigurációs profil XML-kódját.Display the XML code for the configuration profile that you imported.

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies