Exchange Online feltételes hozzáférés konfigurálása kizárólag az MAM által támogatott alkalmazások engedélyezéséhezCreate an Exchange Online conditional access to only allow apps supported by MAM

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör lépésről lépésre végigvezeti azon, hogy miként tud feltételes hozzáférést beállítani az Exchange Online-hoz úgy, hogy csak az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatokat támogató mobilalkalmazások legyenek engedélyezve.This topic gives you step-by-step instructions on how to set up conditional access for Exchange Online to only allow mobile apps that support Intune app protection policies.

Exchange Online-szabályzat létrehozásaCreate an Exchange Online policy

 1. Jelentkezzen be az alkalmazás-hozzáférési funkciót tartalmazó Azure-portálon.Sign into the Azure portal that includes the app access feature. Ha még csak most ismerkedik az Azure Portallal, olvassa el az Alkalmazásvédelmi szabályzatok az Azure Portalon című témakört.If you are new to the Azure portal experience read the Azure portal for app protection policies topic.

 2. Válassza a További szolgáltatások lehetőséget, majd írja be az Intune kifejezést.Choose More services, and type: "Intune".

 3. Válassza az Intune alkalmazásvédelem lehetőséget.Choose Intune App Protection.

 4. Az Intune mobilalkalmazás-kezelés panelen kattintson a Minden beállítás csempére.On the Intune mobile application management blade choose All Settings.

 5. A Feltételes hozzáférés szakaszban válassza az Exchange Online elemet.On the Conditional access section, choose Exchange Online.

  Képernyőfelvétel a beállítások panel feltételes hozzáférés területéről, amelyen kiemelve látható az Exchange Online opció

 6. Az Engedélyezett alkalmazások panelen válassza Az Intune alkalmazásszabályzatait támogató alkalmazások engedélyezése lehetőséget, hogy csak az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai által támogatott alkalmazások férhessenek hozzá az Exchange Online-hoz.On the Allowed apps blade, choose the Allow apps that support Intune app policies option to allow only apps that are supported by Intune app protection policies to have the ability to access Exchange Online. Amikor kiválasztja ezt a beállítást, megjelenik a támogatott alkalmazások listája.When you select this option, the list of supported apps is displayed.

  Megjegyzés

  Ebben az esetben egyik Exchange Active Sync e-mail ügyfélprogram sem, így az iOS és az Android Exchange Online-hoz csatlakozó beépített e-mail ügyfélprogramjai sem küldhetnek vagy fogadhatnak leveleket.All Exchange Active Sync mail clients, including the built-in mail clients on iOS and >Android that connect to Exchange Online, will be prevented from sending or receiving >email. A felhasználók ehelyett egyetlen e-mail üzenetet kapnak, amely tájékoztatja őket, hogy az Outlook e-mail alkalmazást kell használniuk.Users will instead receive a single email informing them that they need to use the >Outlook mail app.

 7. A szabályzatnak a felhasználókra való alkalmazásához nyissa meg a Korlátozott felhasználói csoportok panelt, és válassza a Felhasználói csoport hozzáadása lehetőséget.To apply this policy to users, open the Restricted user groups blade, and choose Add user group. Válasszon ki egy vagy több felhasználói csoportot, amelyre alkalmazni kívánja ezt a szabályzatot.Select one or more user groups that should get this policy.

  A korlátozott felhasználói csoportok panel a felhasználói csoport hozzáadás opció kiemelésével – képernyőfelvétel

 8. Előfordulhat, hogy az előző lépésben kiválasztott felhasználói csoportnak vannak olyan tagjai, akikre nem kívánja alkalmazni ezt a szabályzatot.You may want some users in the user group you selected in the previous step not to be affected by this policy. Ilyen esetben e felhasználók csoportját adja hozzá a kivétel alá eső felhasználók listájához.In such cases, add the group of users to the exempted user groups list. Az Exchange Online panelen válassza a Kivétel alá eső felhasználói csoportok lehetőséget.From the Exchange Online blade, choose Exempted user groups. A felhasználói csoportok listájának megnyitásához válassza a Felhasználói csoport hozzáadása lehetőséget.Choose Add user group to open the list of user groups. Válassza ki azokat a csoportokat, amelyeket szeretné kivonni a szabályzat hatálya alól.Select the groups you want to exempt from this policy.

Meglévő szabályzat módosításaModify an existing policy

Felhasználói csoportok hozzáadása vagy törléseAdd or delete user groups

Felhasználói csoport törléséhez a korlátozás alá eső felhasználói csoportok listáról nyissa meg a Korlátozás alá eső felhasználó csoportok panelt, jelölje ki a törölni kívánt felhasználói csoportot és kattintson a három pontra (...) a Törlés opció megjelenítéséhez.To delete a user group from the restricted user groups list, open the Restricted user groups blade, highlight the user group you want to delete, and click on the ellipses(...) to see the Delete option. A felhasználói csoportnak a listáról való eltávolításához válassza a Törlés opciót.Choose Delete to remove the user group from the list. Ugyanezzel az eljárással törölhet felhasználói csoportot a kivétel alá eső felhasználói csoportok listáról.You can follow the same procedure to remove a user group from the exempted user group list.

További lépésekNext steps

Modern hitelesítés nélküli alkalmazások blokkolásaBlock apps that do not have modern authentication

További információSee also

Alkalmazásadatok védelme alkalmazásvédelmi szabályzatokkalProtect app data with app protection policies