A Vállalati Microsoft Áruházban vásárolt alkalmazások kezelése a Microsoft Intune-nalManage apps you purchased from the Microsoft Store for Business with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Vállalati Microsoft Áruház az a hely, ahol alkalmazásokat vásárolhat a szervezete számára egyenként vagy mennyiségi program keretében.The Microsoft Store for Business gives you a place to find and purchase apps for your organization, individually, or in volume. Az áruházat a Microsoft Intune-nal összekapcsolva a mennyiségi programban vásárolt alkalmazásokat az Intune-konzolról kezelheti.By connecting the store to Microsoft Intune, you can manage volume-purchased apps from the Intune console. Példa:For example:

 • Szinkronizálhatja az áruházban vásárolt alkalmazások listáját az Intune-nal.You can synchronize the list of apps you have purchased from the store with Intune.
 • A szinkronizált alkalmazások megjelennek az Intune felügyeleti konzolján, és a többi alkalmazáshoz hasonlóan telepítheti őket.Apps that are synchronized appear in the Intune administration console, and you can deploy these like any other apps.
 • Az Intune felügyeleti konzolján nyomon követheti a szabad és a használatban lévő licencek számát.You can track how many licenses are available, and how many are being used in the Intune administration console.
 • Ha nincs elegendő elérhető licenc, az Intune letiltja az alkalmazások központi telepítését.Intune blocks deployment and installation of apps if there are an insufficient number of licenses available.

ElőkészületekBefore you start

Mielőtt elkezdi a Vállalati Microsoft Áruházból származó alkalmazások szinkronizálását és telepítését, tekintse át a következő információkat:Review the following information before you start syncing and deploying apps from the Microsoft Store for Business:

 • Az Intune-t kell beállítania mobileszköz-kezelő szolgáltatóként a szervezetben.You must configure Intune as the mobile device management authority for your organization. További tájékoztatást A Microsoft Intune-beli eszközregisztráció előfeltételei című cikk tartalmaz.For more information, see Prerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune.
 • Rendelkeznie kell fiókkal a Vállalati Microsoft Áruházban.You must have signed up for an account on the Microsoft Store for Business.
 • Miután összekapcsolta a Vállalati Windows Áruház-fiókját az Intune-nal, később nem választhat hozzá másik fiókot.Once you have associated a Windows Business Store account with Intune, you cannot change to a different account in the future.
 • Az áruházban vásárolt alkalmazások manuálisan nem vehetők fel és nem törölhetők az Intune-ban.Apps purchased from the store cannot be manually added to or deleted from Intune. Az alkalmazások csak a Vállalati Microsoft Áruházzal szinkronizálhatók.They can only be synchronized with the Microsoft Store for Business.
 • Az Intune csak a Vállalati Microsoft Áruházban vásárolt, online licenccel rendelkező alkalmazásokat szinkronizálja.Intune synchronizes only online licensed apps you have purchased from the Microsoft Store for Business.
 • Az eszközök akkor használhatják ezt a funkciót, ha csatlakoztak az Active Directory Domain Serviceshez vagy egy munkahelyhez.Devices must be joined to Active Directory Domain Services, or workplace-joined, to use this capability.
 • A regisztrált eszközöknek a Windows 10 1511-es verzióját kell használniuk.Enrolled devices must be using the 1511 release of Windows 10.

A Vállalati Microsoft Áruházbeli fiók összekapcsolása az Intune-nalAssociate your Microsoft Store for Business account with Intune

Mielőtt engedélyezné a szinkronizálást az Intune-konzolon, konfigurálnia kell az áruházbeli fiókját az Intune használatára felügyeleti eszközként:Before you enable synchronization in the Intune console, you must configure your store account to use Intune as a management tool:

 1. Ügyeljen arra, hogy a Vállalati Áruházba való bejelentkezéshez ugyanazt a bérlői fiókot használja, mint az Intune-ba való bejelentkezéshez.Ensure that you sign into the Business Store using the same tenant account you use to sign into Intune.
 2. A Vállalati Áruházban válassza a Beállítások > Felügyeleti eszközök lehetőséget.In the Business Store, choose Settings > Management tools.
 3. A Felügyeleti eszközök lapon válassza a Felügyeleti eszköz hozzáadása, majd a Microsoft Intune lehetőséget.On the Management tools page, choose Add a management tool, and choose Microsoft Intune.

Megjegyzés

Ha több felügyeleti eszközt is használ a Vállalati Microsoft Áruházbeli alkalmazások telepítésére, akkor korábban ezek közül csak egyet társíthatott a Vállalati Microsoft Áruházhoz.If you are using more than one management tool to deploy Microsoft Store for Business apps, previously, you could only associate one of these with the Microsoft Store for Business. Mostantól több felügyeleti eszközzel is megteheti ezt (például az Intune-nal és a Configuration Managerrel).You can now associate multiple management tools with the store, for example, Intune and Configuration Manager.

Most már folytathatja a műveletet, és beállíthatja a szinkronizálást az Intune-konzolon.You can now continue, and set up synchronization in the Intune console.

A szinkronizálás konfigurálásaConfigure synchronization

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Felügyelet elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. A Felügyelet munkaterületen bontsa ki a Mobileszköz-kezelés > Windows elemet, majd válassza a Vállalati Áruház elemet.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management > Windows, and then choose Store for Business.
 3. A Vállalati Microsoft Áruház lapon tegye a következőket:On the Microsoft Store for Business page, do the following:
  • Ha még nem tette meg, kattintson a Vállalati Microsoft Áruházba történő regisztráció hivatkozására.If you haven't already done so, click the link to sign-up for the Microsoft Store for Business.
  • Miután regisztrálta magát, válassza a Szinkronizálás konfigurálása elemet.Once you are signed-up, choose Configure Sync.
 4. A Vállalati Microsoft Áruházzal való alkalmazásszinkronizálás konfigurálása párbeszédpanelen válassza a Vállalati Microsoft Áruházzal való szinkronizálás engedélyezése lehetőséget.In the Configure Microsoft Store for Business app sync dialog box, select Enable Microsoft Store for Business sync.
 5. A Nyelv legördülő listán válassza ki azt a nyelvet, amelyet a Vállalati Microsoft Áruházból származó alkalmazásoknak az Intune-konzolon való megjelenítéséhez kíván használni.From the Language drop-down list, choose the language in which apps from the Microsoft Store for Business will be displayed in the Intune console. Az alkalmazások a végfelhasználó nyelvén lesznek telepítve (ha ez elérhető), függetlenül a megjelenítéshez választott nyelvtől.Regardless of the language in which they are displayed, they will be installed in the end user's language when available.
 6. Kattintson az OKgombra.Click OK.

Az alkalmazások szinkronizálásaSynchronize apps

 1. Az áruházban vásárolt alkalmazásoknak az Intune-nal való szinkronizálásához a Vállalati Microsoft Áruház lapon válassza a Szinkronizálás elemet.On the Microsoft Store for Business page, choose Sync now to synchronize the apps you've purchased from the store with Intune.
 2. Az Alkalmazások munkaterületen válassza az Alkalmazások > Mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások elemet. Ekkor láthatja a telepíthető alkalmazásokat, és ellenőrizheti, hogy a megvásárolt alkalmazások importálása hibátlanul megtörtént-e.In the Apps workspace, choose Apps > Volume-Purchased Apps to view the apps you can deploy, and to verify that your purchased apps were imported correctly. Az ebben a csomópontban található alkalmazásoknál megjelenik az Ön összes licencének és az Ön által elérhető licenceknek a száma.The apps in this node are displayed with the total number of licenses you own, and the number of licenses you have available. Megvásárolhatja például a Céges portál alkalmazást (online licenccel) a Vállalati Microsoft Áruházban, szinkronizálhatja az Intune-konzollal, és szükséges alkalmazásként telepítheti a kívánt Windows 10 rendszerű eszközökre.For example, you can purchase the Company Portal app (online licensed) from the Microsoft Store for Business, sync it to the Intune console and then deploy this as a required app in to the required Windows 10 devices.

Alkalmazások telepítéseDeploy apps

Az Áruházból származó alkalmazásokat ugyanúgy telepítheti, mint a többi Intune-alkalmazást.You deploy apps from the store in the same way you deploy any other Intune app. További információk: Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-ban.For more information, see Deploy apps in Microsoft Intune. A Vállalati Microsoft Áruházból származó alkalmazások telepítésekor az alkalmazást telepítő minden felhasználó egy-egy licencet használ fel.When you deploy a Microsoft Store for Business app, a license is used by each user who installs the app. Ha felhasználja egy telepített alkalmazás összes elérhető licencét, akkor nem telepíthet több példányt.If you use all of the available licenses for a deployed app, you will not be able to deploy any more copies. Végre kell hajtania a következő műveletek valamelyikét:You must take one of the following actions:

 • Távolítsa el az alkalmazást néhány eszközről.Uninstall the app from some devices.
 • Csökkentse az aktuális telepítés hatókörét annyi felhasználóra, ahány elérhető licenccel rendelkezik.Reduce the scope of the current deployment to target only the users you have sufficient licenses for.
 • Vásároljon további példányokat az alkalmazásból a Vállalati Microsoft Áruházban.Buy more copies of the app from the Microsoft Store for Business.

Fontos

A telepített alkalmazásokhoz csak az a felhasználó férhet hozzá, aki eredetileg regisztrálta az eszközt.Deployed apps are only available to the user who originally enrolled the device. Más felhasználók nem férhetnek hozzá az alkalmazásokhoz.No other users can access the app.

További információSee also

Alkalmazások hozzáadása Microsoft Intune-beli mobileszközökhözAdd apps for mobile devices in Microsoft Intune