Mennyiségi vásárlási program keretében vásárolt iOS-alkalmazások kezelése a Microsoft Intune-nalManage iOS apps you purchased through a volume-purchase program with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az iOS App Store áruháza lehetővé teszi, hogy több licencet is vásároljon a vállalatnál használni kívánt alkalmazásokhoz.The iOS app store lets you purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Ezzel a megoldással csökkenthetők az alkalmazások különböző megvásárolt példányainak nyilvántartásával járó adminisztratív terhek.This helps you reduce the administrative overhead of tracking multiple purchased copies of apps.

A Microsoft Intune segít az e program keretében vásárolt alkalmazások felügyeletében. Ehhez importálja a licencadatokat az App Store áruházból, figyelemmel kíséri, hogy hány licencet használt fel, és meggátolja, hogy több alkalmazáspéldányt használjon, mint amennyit vásárolt.Microsoft Intune helps you manage apps that you purchased through this program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own.

Fontos

Az iOS Volume Purchase Program for Business (VPP) programon keresztül vásárolt alkalmazások licenceit az Intune jelenleg a felhasználókhoz, és az eszközökhöz rendeli.Currently, Intune assigns iOS Volume Purchase Program for Business (VPP) app licenses to users and devices. Emiatt előfordulhat, hogy az alkalmazás telepítéséhez a végfelhasználóknak meg kell adniuk Apple ID azonosítójukhoz tartozó jelszavukat.Because of this, users may have to enter their Apple ID password to install the app.

Nagy mennyiségben vásárolt alkalmazások felügyelete iOS-eszközökönManage volume-purchased apps for iOS devices

Az Apple Volume Purchase Program for Business programon keresztül egyszerre több licencet vásárolhat az iOS-alkalmazásokhoz.You purchase multiple licenses for iOS apps through the Apple Volume Purchase Program for Business. Ehhez Apple VPP-fiókot kell beállítani az Apple webhelyén, és az Apple VPP-tokent fel kell tölteni az Intune-ba.This involves setting up an Apple VPP account from the Apple website and uploading the Apple VPP token to Intune. Ezután szinkronizálhatja a mennyiségi vásárlás adatait az Intune-nal, és nyomon követheti a mennyiségi programban vásárolt alkalmazás használatát.You can then synchronize your volume purchase information with Intune and track your volume-purchased app use.

ElőkészületekBefore you start

Mielőtt hozzálát, be kell szereznie a VPP-tokent az Apple-től, és fel kell töltenie azt az Intune-fiókjába.Before you start, you'll need to get a VPP token from Apple and upload this to your Intune account. Ezenkívül tisztában kell lennie a következőkkel:Additionally, you should understand the following:

 • Az Intune legfeljebb 256 VPP-token hozzáadását támogatja.Intune supports adding up to 256 VPP tokens.
 • Ha korábban VPP-tokent használt egy másik termékkel, egy újat kell létrehoznia az Intune használatához.If you previously used a VPP token with a different product, you must generate a new one to use with Intune.
 • A tokenek egy évig érvényesek.Each token is valid for one year.
 • Alapértelmezés szerint az Intune naponta kétszer szinkronizál az Apple VPP szolgáltatással.By default, Intune syncs with the Apple VPP service twice a day. Manuális szinkronizálás bármikor kezdeményezhető.You can start a manual sync at any time.
 • Miután a VPP-tokent az Intune-ba importálta, ne importálja ugyanezt a tokent egy másik eszközfelügyeleti megoldásba.After you have imported the VPP token to Intune, do not import the same token to any other device management solution. Ez a licenc-hozzárendelések és a felhasználói rekordok elvesztését eredményezheti.Doing so might result in the loss of license assignment and user records.
 • Mielőtt az iOS VPP-t az Intune-nal kezdené használni, távolítsa el a más mobileszköz-felügyeleti (MDM) megoldás használatával létrehozott összes meglévő VPP-felhasználói fiókot.Before you start to use iOS VPP with Intune, remove any existing VPP user accounts created with other mobile device management (MDM) vendors. Az Intune biztonsági okokból nem szinkronizálja ezeket a felhasználói fiókokat az Intune-ba.Intune will not synchronize those user accounts into Intune as a security measure. Az Intune csak az Intune által létrehozott adatokat szinkronizálja Apple VPP szolgáltatásból.Intune will only synchronize data from the Apple VPP service that Intune created.
 • Csak akkor telepíthet iOS VPP-alkalmazásokat a felhasználók olyan eszközeire, amelyeket az eszközregisztrációs protokollal (DEP) regisztráltak, ha az eszközhöz konfigurálva van a felhasználói affinitás.You can only deploy iOS VPP apps to user's devices that were enrolled using the Device Enrollment Protocol (DEP) if user affinity for the device is configured.

Apple VPP-token beszerzése és feltöltéseTo get and upload an Apple VPP token

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Felügyelet > iOS és Mac OS X > Volume Purchase Program (Mennyiségi vásárlási program) elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > iOS and Mac OS X > Volume Purchase Program.

 2. Kattintson az Apple VPP-fiók hivatkozásra.Choose the Apple VPP Account link. Ha még nem tette meg, regisztráljon a Volume Purchase Program for Business programba.If you haven't already, sign up for the Volume Purchase Program for Business. A regisztrációt követően töltse le a fiókjához tartozó Apple VPP-tokent.After you sign up, download the Apple VPP token for your account.

 3. Az Intune-konzolon Az Apple Volume Purchase Program (VPP) kezelése oldalon válassza A VPP-token feltöltése lehetőséget.On the Manage Apple Volume Purchase Program (VPP) page of the Intune console, choose Upload the VPP token.

 4. A VPP-token feltöltése párbeszédpanelen írja be vagy a vágólapról illessze be a VPP-token nevét és az Ön Apple ID-ját, majd válassza a Feltöltés elemet.In the Upload the VPP token dialog box, enter or paste the VPP token name and your Apple ID, and then choose Upload.

 5. A figyelmeztető párbeszédpanelen a jelölőnégyzet bejelölésével jelezze, hogy tudomásul veszi, hogy később nem válthat másik VPP-fiókra, majd válassza az Igen lehetőséget.In the warning dialog box, check the box to indicate that you understand that you can't change to a different VPP account later, and then choose Yes.

A Volume Purchase Program lapon megtekintheti az Apple VPP-token információit, beleértve az utolsó frissítés idejét, a lejárat idejét, valamint hogy mikor volt utoljára szinkronizálva az Intune-nal.On the Volume Purchase Program page, you can now view information about the Apple VPP token, including when it was last updated, when it will expire, and when it was last synchronized with Intune.

Az Apple által tárolt adatok bármikor szinkronizálhatók az Intune-nal a Szinkronizálás lehetőség kiválasztásával.You can synchronize the data held by Apple with Intune at any time by choosing Sync now.

Mennyiségi programban vásárolt alkalmazás telepítéseTo deploy a volume-purchased app

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolban válassza az Alkalmazások > Alkalmazások > Mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps > Volume-Purchased Apps. Ebben a listában az összes, az Apple VPP-szolgáltatásából szinkronizált alkalmazás szerepel.This list shows all apps that were synchronized from the Apple VPP service.

 2. Válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást, válassza a Központi telepítés kezelése elemet, majd az Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-ban című témakörben található utasítások segítségével végezze el az alkalmazás feltöltését, létrehozását és telepítését.Choose the app that you want to deploy, choose Manage Deployment, and then use the instructions in the Deploy apps in Microsoft Intune topic to finish uploading, creation, and deployment of the app.

Tipp

Válassza a Szükséges telepítési műveletet.You must choose a deployment action of Required. A rendelkezésre álló telepítések jelenleg nem támogatottak.Available installations are not currently supported. Ezenkívül telepítheti az alkalmazást felhasználói csoportok számára is.Additionally, you can only deploy the app to user groups.

Ha az alkalmazást Szükséges telepítésként telepíti, az alkalmazást telepítő összes felhasználó felhasznál egy licencet.When you deploy the app as a Required installation, each user who installs the app uses a license.

A licencek visszanyeréséhez módosítania kell a központi telepítési műveletet az Eltávolítás műveletre.To reclaim a license, you must change the deployment action to Uninstall. A licenc az alkalmazás eltávolítása után felszabadul.The license will be reclaimed after the app is uninstalled.

Amikor egy jogosult eszközzel rendelkező felhasználó először próbál VPP-alkalmazást telepíteni, a rendszer megkéri, hogy csatlakozzon az Apple Volume Purchase programhoz.When a user with an eligible device first tries to install a VPP app, they will be asked to join the Apple Volume Purchase program. Ezt a lépést az alkalmazás telepítésének folytatása előtt kell megtennie.They must do this before the app installation proceeds.

Ha nincsenek további elérhető licencek, a telepítés meghiúsul.If there are no more licenses available, the deployment will fail.

Apple VPP-alkalmazások figyeléseTo monitor Apple VPP apps

Az Alkalmazások munkaterületen a Mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások csomópontban követheti nyomon, hogy mely VPP-alkalmazásokat telepítették, és hány licencet használtak fel.You can monitor which VPP apps have been deployed, and how many licenses are used, from the Apps workspace in the Volume-Purchased Apps node.

Tipp

Az alkalmazás szűrőivel megvizsgálhatja az egyes alkalmazástelepítések állapotát.You can also use app Filters to examine the status of each app installation.

További információSee also

Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-banDeploy apps in Microsoft Intune